Misyonumuz
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini, içerik bilgisini ve fikirleri etkili bir şekilde iletme yeteneğini geliştirmektir.
 
 • Matematiğin içindeki bağlantıların yanı sıra matematiğin diğer disiplinlere uygulamalarını anlamak ve ayrıca diğer profesyonel topluluklarla bağlantılar geliştirmektir.
 
 • Yeni sonuçların, sorunlara yeni yaklaşımların veya öğrencileri matematik öğrenimine dahil etmenin yenilikçi yollarının keşfedilmesine katılma fırsatını oluşturmaktır.
 
 • Akademik sorumluluğu ve iyi bir matematikçi olmanın standartlarını geliştirmekle birlikte geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.
 
 • Etkili öğrenci öğrenimini destekleyen dersler ve öğretim uygulamaları sağlamak ve geliştirmektir.
 
 • Akademik mükemmellik ve yenilikçi araştırma merkezi olarak ortaya çıkmak ve Ülkenin önde gelen Matematik Bölümü olmaktır.
 
 • Herkesin içindeki matematikçiyi destekleyen ve liderlik eden bir topluluk oluşturmaktır.

VE ASLINDA
 • Fikirlerimizi paylaşıyoruz, bilgimizi geliştiriyoruz ve birbirimizden öğreniyoruz. Yaratıcılığı ve ustalığı kullanarak yeni matematiği keşfetmeyi önceliyoruz.
 
 
Vizyonumuz
 
 • Matematik Bölümü, Harran Üniversitesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi'nin misyonunu destekleyen geniş ve iddialı bir akademik program sunmaktadır.
 
Örneğin;
 
 • Lisans & Lisansüstü matematik alanında yüksek kaliteli eğitim sağlamayı hedefler.
 
 • Yenilikçi öğretim ve araştırma metodolojileri yoluyla araştırma ruhunun aşılanmasını sağlar.
 
 • Matematikte bilginin üretilmesi ve yayılmasında yüksek mükemmellik standartlarına ulaşmasını sağlar.
 
 • Öğrencilerin öğrenebilecekleri, matematiğin yetkin kullanıcıları haline gelebilecekleri ve matematiğin diğer disiplinlerdeki kullanımını anlayabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

VE ASLINDA
 • Matematiğin çeşitli alanlarında bilgiyi ilerleten ve bilimdeki güncel ilerlemeyi destekleyen araştırma, öğretme ve öğrenme etkinliklerine birlikte katılarak entelektüel açıdan güçlü öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi geliştirme vizyonunu paylaşıyoruz.

BOLOGNA

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı