MATEMATİK BÖLÜM KOMİSYONLARI GÖREV DAĞILIMLARI
Bologna Eşgüdüm Komisyonu:
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
Araş. Gör. Dr. Esra ERKAN
Mevlana  Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Abdullah YILDIRIM
Erasmus Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Gülay OĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Doç. Dr. Kemal TOKER
FEDEK Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Doç. Dr. Gülay OĞUZ
 
Muafiyet-İntibak-Yatay Geçiş- Af Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Doç. Dr. Kemal TOKER
Dr. Öğr. Üyesi Döne KARAHAN DİNSEVER
Bölüm Web Sayfası Sorumluları
Prof. Dr. Haydar ALICI
 
Bölüm Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Dr. Öğr. Üyesi Kemal TOKER
Çift & Yan Dal Komisyonu
Prof. Dr. Aydın İZGİ
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN
Mezuniyet ve Mezunlarla iletişim Komisyonu 
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Doç. Dr. Mahmut MODANLI
Doç. Dr. Kemal TOKER
Farabi Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ
 

                                                             Bölüm Başkanlığı

BOLOGNA

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı