Güncelleniyor...
 
LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ
 
GÜZ DÖNEMİ
SIRA KODU DERS Z/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 5107142 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri-I S 3 3 0 6
2 5107143 Özel Fonksiyonlar Teorisi  Z 3 3 0 6
3 5107129 Harmonik Analiz I S 3 3 0 6
4 5107104 Fark Denklemleri-I S 3 3 0 6
5 5107113 Cebir-I S 3 3 0 6
6 5107112 İlerleyen Dalgaların Stabilitesi-I S 3 3 0 6
7 5107114 Manifoldlar Üzerinde Yapılar I  S 3 3 0 6
8 5107116 Yarı Riemann Geometri  S 3 3 0 6
9 5107120 Yüksek Diferensiyel Geometri I S 3 3 0 6
10 5107139  Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yaklaşımı-1  S 3 3 0 6
11 5107144 Spektral Graf Teorisine Giriş-I  S 3 3 0 6
12 5107146 Graf Teoride Özel Matrisler  S 3 3 0 6
13 5107150 Kısmi Diferansiyel Denklemler-I  S 3 3 0 6
14 5107148 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği   Z 3 3 0 6
15 5107135 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar-I                         S 3 3 0 6
16 5107141 Gecikmeli Diferansiyel Denklemler I S 3 3 0 6
17 5107133 Nümerik Analiz I S 3 3 0 6
18 5107131 Diferansiyel Denklemler I S 3 3 0 6
19 5107118 Yarıgrup Teorisi S 3 3 0 6
20 5107149 Kesirli Diferansiyel Denklemler S 3 3 0 6
21 5107110 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-I S 3 3 0 6
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
 
BAHAR DÖNEMİ
SIRA KODU DERS Z/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 5107241 Adi Diferansyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri II S 3 3 0 6
2 5107242 Klasik Dik Polinamlar İle Sayısal Yöntemler S 3 3 0 6
3 5107230 Harmonik Analiz II S 3 3 0 6
4   Fark Denklemleri-II S 3 3 0 6
5 5107214 Cebir-II S 3 3 0 6
6 5107207 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-II S 3 3 0 6
7 5107213 Yüksek Diferensiyel Geometri II  S 3 3 0 6
8 5107215 Yarıgrup yapıları ve takdimleri S 3 3 0 6
9 5107217 Manifoldlar Üzerinde Yapılar II  S 3 3 0 6
10  5107218  İlerleyen Dalgaların Stabilitesi-II S 3 3 0 6
11 5107219 Lorentz Geometriye Giriş  S 3 3 0 6
12 5107221 Dejenere Diferensiyel Geometri S 3 3 0 6
13 5107222 Fark Denklemleri-II  S 3 3 0 6
14 5107240  Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin yaklaşım-II S 3 3 0 6
15 5107244 Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark Metodları  S 4 4 0 6
16 5107245 Kısmi Diferansiyel Denklemler-II  S 4 4 0 6
17 5107236 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar II                         S 3 3 0 6
18 5107211 Gecikmeli Diferansiyel Denklemler II S 3 3 0 6
19 5107234 Nümerik Analiz II S 3 3 0 6
20 5107232 Diferansiyel Denklemler II S 3 3 0 6
21 5107148 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 3 0 6
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
 

 

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız.

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

BOLOGNA

DUYURULAR
 


ETKİNLİKLER

UCATIONL CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı