Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Kemal TOKER

Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÖZBAĞ

 

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANS DANIŞMAN BİLGİLERİ

Danışmanlık I. Sınıf : Prof. Dr. Haydar ALICI
haydara@harran.edu.tr
dahili: 
Perşembe 10:00-12:00

Danışmanlık II. Sınıf : Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
mehmetgulbahar@harran.edu.tr 
dahili:
3593
Perşembe 15:00-17:00
Danışmalık III. Sınıf :  Doç. Dr. Gülay Oğuz 
gulay.oguz@harran.edu.tr 
dahili: 1666
Perşembe 08:00-10:00
Danışmanlık IV. Sınıf : Öğr. Gör. Ekrem Uçar
eucar@harran.edu.tr 
dahili: 3597
Pazartesi 15:00-17:00
Danışmanlık (2017 ve öncesi Artık Yıllar ) : Dr. Öğr. Üyesi Döne Karahan
dkarahan@harran.edu.tr 
dahili: 3601
Cuma 10:00-12:00

Danışmanlık (2018 ve 2019 Artık Yıllar ) : Doç. Dr. Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr 
dahili: 1179
Cuma 13:00-15:00

Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi 
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 13:00-15:00

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı