(Aşağıdaki linklerde Lisans (Örgün ve İkinci Öğretim), Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz), Doktora, ders İçerikleri ve AKTS'ler ard arda sıralanmıştır, ders isimlerinin üzerine tıkladığınızda detaylı ders içeriklerine ulaşabilirisiniz).


TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (ÖRGÜN+İKİNCİ ÖĞRETİM)


I. YARIYILYIL 
                                                                                                                
KODU DERSİN ADI T U K A
0806109 Osmanlıca I 3 0 3 5
0806122 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 2 2
0806123 Türk Dili I 2 0 2 2
0806124 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2 2
0806125 İlkçağ Tarihi I 3 0 3 4
0806126 Orta Asya Türk Tarihi I 3 0 3 4
0806127 İslam Tarihine Giriş 3 0 3 4
0806128 Tarih Metodolojisi I 3 0 3 4
0806129 Sözlü Tarih (Seçmeli) 2 0 2 3
0806130 Urfa ve Bölgesi Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
                   Toplam 23   23 30
1 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

II. YARIYIL  
 
KODU DERSİN ADI T U K A
0806210 Osmanlıca II 3 0 3 5
0806224 Türk Dili II 2 0 2 2
0806227 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2 2
0806228 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
0806229 İlkçağ Tarihi II 3 0 3 4
0806230 Orta Asya Türk Tarihi II 3 0 3 4
0806231 Tarih Metodolojisi II 3 0 3 4
0806232 Dört Halife Devri İslam Tarihi 3 0 3 4
0806234 Akademik Okuma ve Tartışmalar 2   2 3
0806233 Tarih Metin Yazarlığı 2   2 3
                  Toplam 23 0 23 30
1 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

III. YARIYIL 
 
KODU DERSİN ADI T U K A
0806316 Emevi Dönemi İslam Tarihi 3 0 3 5
0806317 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 3 5
0806318 Selçuklu Tarihi 3 0 3 5
0806319 Osmanlıca Metinler 3 0 3 5
0806322 Osmanlı İmp. İskân ve Aşiret (Seçmeli) 2 0 2 5
0806323 Osmanlı Paleografyası (Seçmeli) 2 0 2 5
0806324 Felsefeye Giriş (Seçmeli) 2 0 2 5
0806325 Türk Milli Kültürü (Seçmeli) 2 0 2 5
  Toplam 20   20 40
2 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

IV. YARIYIL
 
KODU DERSİN ADI T U K A
0806418 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3 4
0806419 Abbasi Dönemi İslam Tarihi 3 0 3 4
0806420 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 3 0 3 4
0806421 Tarih Felsefesi 3 0 3 4
0806422 Türk Kültür Tarihi 3 0 3 4
0806423 Yakındoğu Türk Devletleri Tarihi 3 0 3 4
0806424 Osmanlı Devlet Teşkilatına Giriş (Seçmeli) 2 0 2 3
0806427 Arapça (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam 22   22 30
2 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

V. YARIYIL
 
KODU DERSİN ADI T U K A
0806514 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi 3 0 3 4
0806515 Ortaçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0806516 Yeniçağ Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0806517 Modern Dönem Avrupa Tarihi 3 0 3 4
0806518 İslam Medeniyetine Giriş 3 0 3 4
0806519 Osmanlı Diplomatikası 3 0 3 4
0806522 Şehircilik Tarihi(Seçmeli) 2 0 2 3
0806526 Osmanlı Bibliyografyası(Seçmeli) 2 0 2 3
                 Toplam 22   22 30
2 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

VI. YARIYIL
 
KODU DERSİN ADI T U K A
0806615 Yeniçağ Osmanlı Tarihi 3 0 3 5
0806616 Anadolu ve Türkmen Beylikleri Tarihi 3 0 3 5
0806617 Osmanlı Sosyal Tarihi 3 0 3 5
0806618 Osmanlı Teşkilat Tarihi 3 0 3 5
0806619 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 3 4
0806621 Osmanlı Diplomatikası (Seçmeli) 2 0 2 3
0806623 Osmanlı Eğitim Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
0806624 İktisada Giriş (Seçmeli) 2 0 2 3
0806625 Farsça II (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam 19 0 19 30
2 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

VII. YARIYIL
 
KODU DERSİN ADI T U K A
0806716 Yakınçağ Osmanlı Tarihi 3 0 3 5
0806717 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 3 5
0806718 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 3 5
0806719 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 3 5
0806720 Tarih Semineri 3 0 3 4
0806721 Osmanlı İdare Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
0806723 T.C. Sosyal Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
0806725 Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam 21   21 31
2 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

VIII. YARIYIL
 
KODU DERSİN ADI T U K A
0806816 Osmanlı İktisat Tarihi 3 0 3 5
0806817 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 3 4
0806818 Türk Demokrasi Tarihi 3 0 3 4
0806819 Cumhuriyet Dön. Dip. Tar. 3 0 3 4
0806820 Bitirme Tezi 3 0 3 4
0806821 Son Dönem Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 3 3
0806822 Cumhuriyet Dön. Arşivcilik ve Bibliyografya  (Seçmeli) 2 0 2 3
0806825 Modern Ortadoğu Siyasi Tarihi (Seçmeli) 2 0 2 3
0806826 İngilizce Tarih Metinleri (Seçmeli) 2 0 2 3
0806827 İstatistik (Seçmeli) 2 0 2 3
  Toplam 22   22 30

2 tane seçmeli ders öğrenci ders programına eklenmelidir.

I. YARIYIL TEZLİ YÜKSEK LİSANS
 
Osmanlı Devletinde Parlemento ve Anayasa 5224101   3+0 3 6
Yakınçağ Tarihi  Araştırma Yöntem ve Teknikler 5224102   3+0 3 6
Yakınçağ Siyasi Tarihi 5224103   3+0 3 6
Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri 5224104   3+0 3 6
İslam İktisat Tarihi 5224106   3+0 3 6
Ortaçağ Ortadoğu Siyasi Tarihi 5224107   3+0 3 6
Ortaçağ İslam Düşünce Tarihi 5224108   3+0 3 6
Farsça Gramer 5224111   3+0 3 6
Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti 5224112   3+0 3 6
Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi 5224114   3+0 3 6
Ak-Koyunlu Devlet Teşkilatı 5224115   3+0 3 6
Osmanlı İmparatorluğunun İskan Politikaları 5224118   3+0 3 6
Osmanlı Eğitim Kurumları 5224119   3+0 3 6
Osmanlı Arşiv Belgeleri Tahlili 5224121   3+0 3 6
Osmanlı Dönemi Türk Dış Politikaları ve Kıbrıs-I 5224122   3+0 3 6
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikaları ve Kıbrıs 5224123   3+0 3 6
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası-I 5224126   3+0 3 6
Türk Kültür Tarihi 5224132   3+0 3 6
Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 5224133   3+0 3 6
Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları -l 5224134   3+0 3 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri 5224137   3+0 3 6
Seminer 5224501   0+2 0 6
Uzmanlık Alanı (Ders) 5224602    4+0 4 6
Tez çalışması uzmanlık alanı 5224604   4+0 4 30II. YARIYIL TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 
II.Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları 5224201 3+0 3 6
Yakınçağ Tarihi Kaynakları 5224202 3+0 3 6
Yakınçağ Osmanlı İktisat Tarihi 5224203 3+0 3 6
Tanzimat Döneminde Yerel Yönetimler 5224204 3+0 3 6
Farsça Tarihi Metinleri 5224205 3+0 3 6
Yakın Doğu Tarihi 5224206 3+0 3 6
Türkiye Selçukluları Müesseseleri Tarihi 5224207 3+0 3 6
Ortaçağ Türk İslam Dün. Sosyal Sınıfların Tarihi 5224208 3+0 3 6
Feodalite 5224211 3+0 3 6
Arapça Tarihi Metinler 5224213 3+0 3 6
Doğu Anadolu Türk Dev.Dön.Kültür ve Medeniyet 5224214 3+0 3 6
Timur Devri Yakın Doğu Tarihi 5224215 3+0 3 6
Osmanlı Şehircilik Tarihi 5224218 3+0 3 6
Osmanlı İktisadi Düşüncesi 5224219 3+0 3 6
Osmanlı Dönemi Türk Dış Politikaları ve Kıbrıs-II 5224222 3+0 3 6
Osmanlı'da Demokratikleşme Hareketleri 5224223 3+0 3 6
Osmanlı İktisat Tarihi (18.-19. Yüzyılları) 5224224 3+0 3 6
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Polt.-II 5224226 3+0 3 6
Türkiyede Batılılaşma Hareketleri 5224227 3+0 3 6
Osmanlıca Tarihi Metinler-II 5224230 3+0 3 6
Türk Devlet Geleneği 5224231 3+0 3 6
Türk Tasavvuf Kültürü 5224232 3+0 3 6
Bizans'tan Osmanlı'ya Balkanlar 5224233 3+0 3 6
Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları -ll 5224234 3+0 3 6
Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma-II 5224236 3+0 3 6
Osmanlı Sosyal Hayatı-II 5224237 3+0 3 6
Osmanlı Vergi Sistemi 5224238 3+0 3 6
Osmanlı Vakıf Sistemi 5224239 3+0 3 6
Seminer 5224601 0+2 0 6
 
 
Uzmanlık Alanı (Ders) 5224602 4+0 4 6
Tez çalışması uzmanlık alanı 5224604 4+0 4 30
 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS I. YARIYIL
 
     
Ortaçağ Toplumları Tarihi   5254101 3+0 3 6    
Medeniyet Tarihi   5254102 3+0 3 6    
Ortaçağ Ortadoğu Siyasi Tarihi   5254103 3+0 3 6    
Osmanlıca Tarihi Metinler I   5254104 3+0 3 6    
Farsça Tarihi Kaynaklar I   5254105 3+0 3 6    
Osmanlı İmp. Anayasa ve Parlemanto   5254106 3+0 3 6    
Yakınçağ Tarihi Kaynaklar   5254107 3+0 3 6    
Türk Devlet Geleneği   5254110 3+0 3 6    
Cumhuriyet Dönemi Eğitimi ve Kültür   5254111 3+0 3 6    
Modern Çağ'da Tarih Yazıcılığı   5254112 3+0 3 6    
Bilimsel Araştırma Teknikleri   5254113 3+0 3 6    
Türkiye Tarihi ve Şark Meselesi   5254114 3+0 3 6    
Osmanlı Müesseseleri Tarihi   5254115 3+0 3 6    
Dönem Projesi   5254195 0+1 2 30    

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II. YARIYIL
 
Ortaçağ Bilim Tarihi   5254201 3+0 3 6    
İslam Şehri ve Kurumları Tarihi   5254202 3+0 3 6    
Feodalite   5254203 3+0 3 6    
Osmanlıca Tarihi Metinler II   5254204 3+0 3 6    
Osmanlı Devletinde Eğitim   5254208 3+0 3 6    
II.Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları   5254209 3+0 3 6    
Türk Dış Politikası (1923-1950)   5254211 3+0 3 6    
Yakınçağ'da Anadolu Şehirleri   5254212 3+0 3 6    
Oryantalizm, Emperyalizm ve Sümürgecilik Tarihi   5254213 3+0 3 6    
Akdeniz Tarihi ve Kıbrıs (16.-19. Yüzyıllar)   5254214 3+0 3 6    
 Dönem Projesi (Bahar)                                                  5254295   0+1            2             30

TARİH BÖLÜMÜ DOKTORA I.YARIYIL
 
Tarih Felsefesi ve Çağdaş Tarih Yazıcılığı   5268703 3+0 3 6    
Oryantalizm ve Sömürgecilik Tarihi   5268705 3+0 3 6    
Türk Tar.''Ermeni Meselesi'',Dünü,Bugünü,Yarını   5268706 3+0 3 6    
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Tar. ve Şark Mes.   5268707 3+0 3 6    
Ortaçağ Tarihi ve Farsça Kaynakları   5268708 3+0 3 6    
Türk Destan ve Efsaneleri   5268711 3+0 3 6    
Osmanlı Ülkeleri Tarihi Coğrafyası   5268712 3+0 3 6    
Ortaçağ'da Türk-İslam Toplum Tarihi   5268715 3+0 3 6    
Tanzimat Dönemi Eğitim Müesseseleri   5268716 3+0 3 6    
Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tar.-I   5268719 3+0 3 6    
İslam Şehri ve Kurumları   5268722 3+0 3 6    
Osmanlı Tarih Yazıcılığı   5268724 3+0 3 6    
Osmanlı Arşiv Belgeleri Diplomatik Özellikleri   5268725 3+0 3 6    
Osmanlı Devleti'nde Azınlıklar   5268727 3+0 3 6    
Celaleddin Harzemşah ve Dönemi   5268729 3+0 3 6    
Gazneliler Devleti Tarihi   5268730 3+0 3 6    
 
TARİH BÖLÜMÜ DOKTORA PROGRAMI II.YARIYIL
 
Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri 5268803 3+0 3 6    
Osm. Eğitim Sistemi ve Bilim Anlayışı 5268805 3+0 3 6    
Haçlı Seferleri Çağında Yakındoğu Türk-İslam Dev. 5268809 3+0 3 6    
Kadı Burhanedin ve Devleti 5268811 3+0 3 6    
XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kaynakları 5268812 3+0 3 6    
Farsça Kaynakların Tahlili 5268824 3+0 3 6    
Karahanlı Devlet Teşkilatı 5268825 3+0 3 6    
İslam Şehirleri 5268826 3+0 3 6    
İslam Heterodoksi Tarihi 5268827 3+0 3 6    
Osmanlı Arşiv Vesikalarını Arş.ve İnceleme-II 5268830 3+0 3 6    

BOLOGNA

Bölüm Bilgi Paketi

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

MEZUN PORTALI