Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Prof. Dr. Hasan AKAN
Prof. Dr. Abdülcenap CEVHERİ
Dr. Öğr. Üyesi Göksal SEZEN
Bölüm Tanıtım Komisyonu Prof. Dr. Hasan AKAN
Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ
Dr. Öğr. Üyesi Şahin TOPRAK
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Arş. Gör. Dilara ULUSAL SEVİMLİ
FEDEK Komisyonu Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ
Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA
Arş. Gör. Dilara ULUSAL SEVİMLİ
Lisansüstü Yeterlik Sınav Komisyonu Prof. Dr. Hasan AKAN
Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK
Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA
Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÇAM
Mezuniyet Komisyonu Prof. Dr. Hasan AKAN
Dr. Öğr. Üyesi Göksal SEZEN
İlgili Öğrenci Danışmanı
Web Sitesi Hazırlama ve Güncelleme Arş. Gör. Dilara ULUSAL SEVİMLİ
Yatay/Dikey Geçiş, Muafiyet ve İntibak Komisyonu Prof. Dr. Hasan AKAN
Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÇAM
Arş. Gör. Dilara ULUSAL SEVİMLİ