2020-2021 Çift Anadal (ÇAP) & Yandal Programı Başvuru Takvimi ve Kontenjan
 
 “Harran Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi” kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılacak Çift Anadal /Yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.
 
Başvuru Tarihleri: 28/09/2020  –  30/09/2020
 
Başvuru Yeri : Bölüm sekreterliği
 
Başvuru ve Kabul için Genel Koşullar:
 
a) Çift Anadal / Yandal programlarına kayıt olmak isteyen öğrenci, başvuru yapmak istediği çift anadal-yandal programın bölüm sekreterliğine bir dilekçe ile beraber transkript belgesini ekleyerek başvurur.
b) Sadece bir bölüm için Çift Anadal / Yandal programlarına başvuru yapılabilir.
c) Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
d) Öğrencinin başka bir çift anadal programına ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir.
e) Öğrenci, çift anadal ve yandal programlarına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
f) Çift anadal programları için öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik not ortalamasının en az 3,00 olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.
Yandal programları için öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
g) Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün ve fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile kesinleşir.

 
--Başvuru Formu

--Ders Planı-Makine Müh.

--Ders Planı- Çevre Müh.

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

PAYDAŞLAR

Mezun Portalı
Ders Öneri Formu

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

PK 153 63000 , Şanlıurfa

Telefon 
 0 414 318 30 00 / 1761
(Bölüm Sekreterliği)
 E-posta: iesin@harran.edu.tr
  gidamuhendisligi@harran.edu.tr