İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ(Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Kasım ŞULUL 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim ARSLAN
Arş.Gör. Havva İslam ÇELİK

TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR (Anabilim Dalı Başkanı)

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi M. Askeri KÜÇÜKKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. İbrahim AKÇA (ÖYP)

TÜRK-İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Gül GÜLER (Anabilim Dalı Başkanı)

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR