Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Program Çıktıları
1. İlahiyat alanının temel meselelerini bilir ve ilgili kavramlarını açıklar.
2. Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile Felsefe ve Din Bilimlerinin genel teori ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
3. İlahiyat temel alanında grup çalışması yapma, disiplinler arası çalışma ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanır.
4. Bireysel farklılıkları dikkate alarak uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri muhataplara sunar.
5. Geleneksel bilgiyle güncel yaklaşımları harmanlayarak analiz ve sentez yöntemiyle elde ettiği verileri İlahiyat alanıyla ilgili sorunların çözümünde kullanır.
6. Bireysel ve toplumsal nitelikli dini sorunların çözümlerini raporlandırır ve paylaşır.
7. Arapça dini metinleri kaynaklarından orta düzeyde okuyup anlayabilecek dil becerisine sahip olur.
8. Yaptığı çalışmalarda temel insan haklarına, bilimsel ve etik değerlere saygı gösterir.
9. İlahiyat alanı ile ilgili çalışmalarında bilgi teknolojilerini kullanır.
10. Aldığı eğitim ve öğretime uygun olarak mesleğini temsil edebilme duygusu ve bilinciyle hareket eder.
                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47