FORMASYONLU 2022 MÜFREDATI
 
 DERSİN KODU  DERSİN ADI T U K AKTS
I. YARIYIL
 220203101  Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 2 3 3
 220203102  Arapça Dilbilgisi 2 0 2 2
 220203103  İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
 220203104   Din Psikolojisi 2 0 2 2
 220203105  Hadis Tarihi 2 0 2 3
 220203106  Siyer-i Nebi 2 0 2 2
 220203107  Tefsir Tarihi 2 0 2 3
 220203108  Eğitime Giriş 3 0 3 6
 9901110  Yabancı Dil I 2 0 2 2
 9901111  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 2 0 2 2
 9901112  Türk Dili I 2 0 2 2
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203112  Dini Musiki Formları 2 0 2 6
 220203113  Ebru I 2 0 2 6
II. YARIYIL
 220203201  Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 2 3 3
 220203202  Arapça Metin Okuma 2 0 2 2
 220203203  İslam İbadet Esasları 2 0 2 2
 220203204  Din Musikisi 2 0 2 2
 220203205  Hadis Usulü 2 0 2 3
 220203206  İslam Tarihi I 2 0 2 3
 220203207  Tefsir Usulü 2 0 2 3
 220203208  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 6
 9901201  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2 0 2 2
 9901202  Yabancı Dil II 2 0 2 2
 9901203  Türk Dili II 2 0 2 2
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203212  Ebru II 2 0 2 6
 220203213  Kur’an’da Ana Konular 2 0 2 6
III. YARIYIL
 220203301  Kur’an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 3
 220203302  Arap Dili ve Belagati I 2 0 2 3
 220203303  Din Sosyolojisi I 2 0 2 2
 220203304  Fıkıh Usulü I 2 0 2 3
 220203305  Hadis I 2 0 2 3
 220203306  İslam Tarihi II 2 0 2 2
 220203307  Kelam Tarihi 2 0 2 2
 220203308  Mantık 2 0 2 2
 220203309  Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 6
 220203310  Sınıf Yönetimi 2 0 2 4
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203311  Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi 2 0 2 4
 220203312  Günümüz Tefsir Problemleri 2 0 2 6
 220203313  Kur’ân Meâli 2 0 2 6
 220203314  Küreselleşme ve Din 2 0 2 4
IV. YARIYIL
 220203401  Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 3
 220203402  Arap Dili ve Belagati II 2 0 2 3
 220203403  Hadis II 2 0 2 3
 220203404  Tefsir I 2 0 2 3
 220203405  Din Sosyolojisi II 2 0 2 2
 220203406  Felsefeye Giriş 2 0 2 2
 220203407  Fıkıh Usulü II 2 0 2 2
 220203408  Türk-İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
 220203409  Kelam I 2 0 2 2
 220203410  Osmanlıca 2 0 2 2
 220203411  Eğitim Psikolojisi 3 0 3 6
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203412  İslam Kurumları Tarihi 2 0 2 6
 220203413 Türk Düşünce Tarihi 2 0 2 6
V. YARIYIL
 220203501  Kur’an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 3
 220203502  Hadis III 2 0 2 3
 220203503  Tefsir II 2 0 2 3
 220203504  Din Eğitimi 2 0 2 2
 220203505  Dinler Tarihi 2 0 2 2
 220203506  Fıkıh I 2 0 2 3
 220203507  İslam Felsefesi I 2 0 2 2
 220203508  İslam Medeniyeti 2 0 2 2
 220203509  Kelam II 2 0 2 2
 220203510  Tasavvuf I 2 0 2 2
 220203511  Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 6
 OSD1  Ortak Seçmeli Ders I 2 0 2 2
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203512  Çağdaş İslam Akımları 2 0 2 6
 220203513  Günümüz Hadis Çalışmaları 2 0 2 6
VI. YARIYIL
 220203601  Kur’an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 3
 220203602  Hadis IV 2 0 2 3
 220203603  Kelam III 2 0 2 3
 220203604  Tefsir III 2 0 2 3
 220203605  Fıkıh II 2 0 2 3
 220203606  İtikadi İslam Mezhepleri I 2 0 2 2
 220203607  Tasavvuf II 2 0 2 3
 220203608  Öğretim Teknolojileri 2 0 2 4
 220203609  Rehberlik ve Özel Eğitim 3 0 3 6
 OSD2  Ortak Seçmeli Ders II 2 0 2 2
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203610  Hadisleri Anlama ve Yorumlama Usulü 2 0 2 6
 220203611  İslam Hukukuna Çağdaş Yaklaşımlar 2 0 2 6
 220203612  Sosyal Değişme ve Din 2 0 2 4
 220203613  Yabancı Dilde Dini Metinler 2 0 2 4
VII. YARIYIL
 220203701  Kur’an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 3
 220203702  Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 3
 220203703  Kelam Metinleri 2 0 2 3
 220203704  Din Felsefesi I 2 0 2 3
 220203705  Fıkıh III 2 0 2 3
 220203706  Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 2
 220203707  İslam Felsefesi II 2 0 2 2
 220203708  İtikadi İslam Mezhepleri II 2 0 2 3
 220203709  Öğretmenlik Uygulaması I 1 6 4 8
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203710   Medya Arapçası 2 0 2 8
 220203711   Sosyal Bilimler Metodolojisi 2 0 2 8
VIII. YARIYIL
 220203801  Kur’an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 3
 220203802  Fıkıh IV 2 0 2 3
 220203803  Siyer Metinleri 2 0 2 3
 220203804  Din Felsefesi II 2 0 2 3
 220203805  Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 2 0 2 2
 220203806  Günümüz Kelam Problemleri 2 0 2 3
 220203807  İslam Ahlak Esasları 2 0 2 3
 220203808  Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 2
 220203809  Öğretmenlik Uygulaması II 1 6 4 8
Formasyonsuz Program İçin Alternatif Seçmeli Dersler
 220203810  Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 8
 220203811  Günümüz Tasavvuf Akımları 2 0 2 8
 
                                   
FORMASYONLU 2021 MÜFREDATI 
 DERSİN KODU  DERSİN ADI T U K AKTS
I. YARIYIL
 203105  Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 2 3 3
 203110  İslam İnanç Esasları 2 0 2 3
 203116  Arapça Dilbilgisi 2 0 2 3
 203118  Tefsir Tarihi 2 0 2 3
 203119  Hadis Tarihi 2 0 2 3
 203120  Siyer-i Nebi 2 0 2 3
 203121  Din Psikolojisi I 2 0 2 3
 203122  İslam İbadet Esasları 2 0 2 3
 9901111  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I 2 0 2 2
 9901112  Türk Dili I 2 0 2 2
 9901110  Yabancı Dil I 2 0 2 2
II. YARIYIL
 203203  Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 2 3 3
 203216  Arapça Metin Okuma 2 0 2 3
 203218  Tefsir Usulü 2 0 2 3
 203219  Hadis Usulü 2 0 2 3
 203221  İslam Tarihi I 2 0 2 3
 203223  Din Musikisi 2 0 2 3
 203224  Eğitim Bilimlerine Giriş 2 0 2 3
 203225  Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
 9901201  Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2 0 2 2
 9901203  Türk Dili II 2 0 2 2
 9901202  Yabancı Dil II 2 0 2 2
III. YARIYIL
 203302  Kur’an Okuma ve Tecvid III 2 0 2 3
 203309  Mantık 2 0 2 3
 203316  İslam Tarihi II 2 0 2 3
 203317  Arap Dili ve Belağati I 2 0 2 3
 203319  Hadis I 2 0 2 3
 203320  Fıkıh Usulü I 2 0 2 3
 203321  Kelam Tarihi 2 0 2 3
 203322  Din Sosyolojisi I 2 0 2 3
 203323  Osmanlıca 2 0 2 3
 203324  Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
IV. YARIYIL
 203413  Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 3
 203419  Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 2
 203420  Arap Dili ve Belağati II 2 0 2 3
 203421  Tefsir II 2 0 2 3
 203422  Hadis II 2 0 2 3
 203423  Fıkıh Usulü II 0 2 1 4
 203424  Kelam I 2 0 2 3
 203425  Din Sosyolojisi II 2 0 2 2
 203427  İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
 203428  Felsefeye Giriş 2 0 2 2
 203429  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
V. YARIYIL
 203507  Dinler Tarihi I 2 0 2 2
 203525  Tasavvuf I 2 0 2 3
 203526  Ana Akım İslam 2 0 2 3
 203535  Kur’an Okuma ve Tecvid V 2 0 2 3
 203536  Tefsir III 2 0 2 3
 203537  Hadis III 2 0 2 3
 203538  Fıkıh I 2 0 2 3
 203539  Kelam II 2 0 2 3
 203541  İslam Felsefesi I 2 0 2 2
 203542  İslam Medeniyeti 2 0 2 2
 203544  Din Eğitimi 2 0 2 3
VI. YARIYIL
 203631  Tasavvuf II 2 0 2 3
 203642  Kur’an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 3
 203643  Fıkıh II 2 0 2 3
 203644  İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 2 3
 203645  İtikadi İslam Mezhepleri I 2 0 2 3
 203646  Tefsir IV 2 0 2 3
 203647  Hadis IV 2 0 2 3
 203648  Kelam III 2 0 2 3
 203649  Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı 2 2 3 3
 203650  Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2 3
VII. YARIYIL
 203705  Din Felsefesi I 2 0 2 3
 203734  Kelam Metinleri 2 0 2 3
 203735  Günümüz Fıkıh Problemleri 2 0 2 3
 203742  Kur’an Okuma ve Tecvid VII 2 0 2 3
 203744  İslam Felsefesi II 2 0 2 3
 203748  İtikadi İslam Mezhepleri II 2 0 2 3
 203751  Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 2 3
 203752  Fıkıh III 2 0 2 3
 203753  Rehberlik 2 0 2 2
 203754  Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3 2
 203755  Öğretmenlik Uygulaması I 2 6 5 2
VIII. YARIYIL
 203804  Din Felsefesi II 2 0 2 4
 203812  Günümüz Kelam Problemleri 2 0 2 3
 203834  Siyer Metinleri 2 0 2 3
 203838  Kur’an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 3
 203840  Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 2 0 2 3
 203841  Fıkıh IV 2 0 2 3
 203844  İslam Ahlak Esasları 2 0 2 4
 203846  Öğretmenlik Uygulaması II 2 6 5 4
 203847  Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
 
                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47