Öğrenci panelleri serisinin ilki olan 'Sahabeye Yöneltilen Tenkitler' isimli paneli  öğrencilerimizin yoğun katılımı ile  Ar. Gör. Mahmut Sabuncu moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Panel Tarih ve Medeniyet Kulübü danışman hocası Dr. Öğ. Üyesi  Ömer Sabuncu hocamızın ön konuşmalarını yapmasıyla başladı.  Ardından panelimizin moderatörü Ar. Gör. Mahmut Sabuncu  hocamız konu hakkında genel bir çerçeve çizerek, konu için kitap makale örnekleri vererek konunun önemini arz etti. Ardından panelist Ayşe Aslıhan'a söz verdi. Ayşe Aslıhan Hz. Aişe'ye yöneltilen tenkitleri adlı konuşmasına başlıyarak ilk başta Hz. Aişe hakkında genel bir bilgi vererek ardından yapılan tenkitlere inip konunun iyi anlaşılması için en başta örnekler verdi. Verdiği örnekleri teker teker  inceledi. Ardindan moderatör Ar. Gör. Mahmut Sabuncu hocamız panelist Ayşe Aslıhan'in yaptığı konuşmaları değerlendirip, ikinci panelist olan Hatice Kübra Coşkunlar'a söz verdi. Panelistimiz Ebu Hureyre'ye yöneltilen tenkitler adlı konuşmasına başlayıp, ilk başta kısaca Ebu Hureyre'nin hayatına değindi. Ardından Ebu Hureyre'ye sahabe zamanında yöneltilen eleştirileri irdeledi.  Ardından Ebu Hureyre'ye yöneltilen müşteşriklerin tenkitlerini dile getirdi. Daha sonra Ebu Hureyre'ye yöneltilen çağdaş bazı müelliflerin tenkitlerini dile getirdi.  Moderatör Ar. Gör. Mahmut Sabuncu hocamız Ebu Hureyre'ye yöneltilen tenkitler konusu hakkında genel bir değerlendirme yaparak ardından sözü üçüncü panelist olan Muhammet Fatih Okulu' ya sözü verdi. Panelistimiz ibni Abbas'a yöneltilen tenkitler adlı konuyu anlatmak için sözü aldı. İlk önce ibni Abbas hakkında genel bilgileri verip ardından müşteşriklerin ibni Abbasa yönelttikleri tenkitleri anlatmaya başladı. Sırayla ilk başta ilk eser verenleri ilk eleştirenleri dile getirdi ve sırayla bazı isimleri ele alıp ardından ibni Abbas hakkındaki bu eleştirilerin asılsız olduğunu delillleri ile açıkladı. Moderatör Ar. Gör. Mahmut Sabuncu hocamız konu hakkında genel bir değerlendirme yaparak konunun daha iyi anlaşılmasını sağladı. Hocamız kapanış değerlendirmesinde sahabeye yöneltilen eleştiriler adlı panelin ve bu tarz panellerin  önemine değinerek katılımcılara  teşekkür edip panele bitirdi. 

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR