Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ömer Sabuncu Proje Toplantısına Katıldı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda "Öğrenci Kulüpleri için Proje Yazma Eğitimi ve Tübitak Projeleri" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlk olarak Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Esra Siverekli “Kalite Anlayışında Projelendirmenin Rolü” konulu sunumunu yaptı. Ahmet YÜZÜBEYAZ “HÜBAK Bilimsel araştırma Projeleri”; Doç. Dr. İ. Berkan AYDİLEK ise “Öğrenci Kulüpleri İçin Proje Yazma Eğitimi ve TÜBİTAK Projeleri” başlıklı sunumlarını yaptılar.
Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ömer Sabuncu, Tarih ve Medeniyet Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlahiyat Fakültesi Öğrencimiz Pınar Oğuz’la Proje Toplantısına katıldı.
Toplantı sonunda bazı sorular cevabını bulmuş oldu.
Proje yazmak bana ne kazandıracak?
Araştırma, deney, röportaj gezi ve gözlem yaparak bilgi toplama.
Kaynak tarama ve bilgiye ulaşma yollarını keşfetme.
Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi ve analiz edilmesi.
Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını kavrama.
Elde ettiği bilgilerle yeni ürünler ortaya koyma ve yeni stratejiler geliştirme.
Zaman disiplini kazanma.
Belirli bir plan çerçevesinde çalışma disiplini kazanma.
Bütün bunların sonucunda da hayatın içinde karşılaştığı problemler karşısında çözüm yolları geliştirebilme becerisi kazanmayı sağlar.
Projeler sunulduğunda değerlendirmeler nasıl yapılıyor?
 Projenizin içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu.
Yapılan işin bilimsel olarak bir değerinin olup olmaması.
Projenizin yöntem ve tekniğin uyumu.
Daha önce yapılan çalışmalarınıza bakılıp değerlendirmeye alınır.

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR