Doç. Dr. Ömer Sabuncu Hocamızın Son Kitabı: Hz. Ebu Bekir
 
İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Sabuncu’nun Hz. Ebu Bekir isimli son kitabı yayımlandı. Kitap için kısaca şunları söylememiz mümkündür.
 
Benden önce gelmiş hiçbir peygamber yoktur ki
kendi ümmetinden bir dostu olmasın.
Bilmiş olunuz ki benim dostum da Ebu Bekir’dir.
Allah, İbrahim’i dost edindiği gibi beni de dost edinmiştir.”
[Hz. Muhammed (s.a.s.)]
 
İslam tarihinde müstesna bir yere sahip olan Hz. Ebu Bekir Hz. Peygamber’in övgüsüne ismen mazhar olmuş, Kur’an-ı Kerim’de ise erdemli davranışlarına takdirle işaret edilmiştir.  Onun 63 yıllık hayatı bu övgülere vesile olan pek çok hadise ile doludur.  İslam kültüründe ilk Müslüman erkek olarak tanınan Hz. Ebu Bekir İslamiyet’in doğuşu, gelişmesi ve yayılmasında malı ve canıyla mücadele etmiş şahsiyetlerden biridir. Pek çok kişinin onun sayesinde İslam’la tanıştığı bilinmektedir.
Pek çok insanın İslam’a tereddütle baktığı, inanmaya cesaret edemediği günlerde o, sorgusuz sualsiz, delil ve mucize istemeksizin Hz. Peygamber’in nübüvvetini tasdik etmiş, sadakat tacını onurla taşıma hakkı kazanmıştır. İslamiyet’in ilk yıllarında mal varlığını Müslümanların hizmetine adamış, canıyla ve malıyla yeryüzüne bir fidan gibi kök salmaya hazırlanan İslam dinine can suyu olmuştur.
İslamiyet’in yayılmaya başladığı ve dolayısıyla Müslümanların, müşriklerin baskılarına ve işkencelerine maruz kaldığı çileli yıllarda Hz. Ebu Bekir, dini için göğsünü siper etmiş, mal varlığını Müslümanların durumunu iyileştirmeye adamıştır. Müslümanların biraz nefes almak üzere gerçekleştirdikleri Habeşistan hicretlerine katılmamış, Medine hicretinde de Hz. Peygamber’in seçtiği yol arkadaşı olma şerefine erişmiştir.  Medine’de de savaşta ve barışta, Hz. Peygamber’in yanından hiçbir zaman ayrılmamış, Hz. Ömer’le beraber onun en sadık vezirleri arasında yer almıştır. Sadece kendisi değil aile bireyleri de onunla beraber bu kutlu yolda sebatkar birer nefer olmuşlardır.
Onun hayatından kendi yaşantısına erdem olarak bir şeyler taşımak isteyenler, muhteşem bir sadakatin, gıpta edilecek bir arkadaşlığın, takdir edilecek cesaretin, benzersiz bir fedakârlığın, sınır tanımayan cömertliğin ve mümine yakışır bir takvanın en güzel tezahürlerini görebilirler. O müminlere karşı ceylan kadar yufka yürekli, inkârcılara karşı bir savaş kartalı kadar sert olabilmiştir.
Yirmi üç yıllık nübüvvet ikliminde Hz. Peygamber’in rahle-i tedrisinde abide bir şahsiyet olarak yetişen Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber’in vefatından sonra yaşanan hassas problemlerde de isabetli kararlarıyla Kur’an’a, İslam’a ve Müslümanlara unutulmayacak hizmetler yapmıştır.
 Bu çalışmada Hz. Ebu Bekir’in biyografisine yer verirken bir yandan da onun ahlaki özelliklerine ve günümüz insanlarına tereddütsüz bir şekilde takdim edebileceğimiz güzel ahlakından da örneklere yer vermeye özen gösterilmiştir.
 
 

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR