Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi tarafından organize edilen programda Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akpınar, Şair Nâbî'nin mûsikî yönünü anlattı. Akpınar, Şair Nâbî’nin hayatından bir kesit sunarak onun hac yolculuğu sırasında uğradığı şehirlerde yazdığı şiirleri okudu ve bu şiirler için bizzat kendisinin yaptığı besteleri icra etti. Ayrıca Prof. Dr. Akpınar,; Şair Nâbi’nin şiir meclislerinde beraber mûsikî meşk ettiği mûsikîşinas ve şair arkadaşlarından Buhurizâde Mustafa Itrî, Hafız Post, Seyyid Nuh ve Bosnalı Sabit’ten bahsetti. Daha sonra Şair Nâbî’nin  “görmüşüz” redifli şiirini icra ederek programı sonlandırdı. 
                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47