Bölümümüz Yüksek Lisans programında açılan dersler aşağıdaki
abloda verilmiştir. Ders içerikleri için tıklayınız.

 
                 
Güz Dönemi       Bahar Dönemi    
                 
Ders Kodu Krd AKTS Ders Adı   Ders Kodu Krd AKTS Ders Adı
5107102 0 6 Seminer   5107201 0 6 Seminer
5107103 3 6 Reel Analiz I   5107203 3 6 Çok Lineer Cebir-II
5107105 3 6 İleri  Fonksiyonel Analiz I   5107204 3 6 Reel Analiz II
5107106 3 6 Çok Lineer Cebir-I   5107205 3 6 Hareket Geometrisi-II
5107107 3 6 Topoloji I   5107206 3 6 İleri Fonksiyonel Analiz II
5107108 3 6 Hareket Geometrisi-I   5107207 3 6 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-II
5107109 3 6 Iraksak Seriler ? I   5107208 3 6 Topoloji II
5107110 3 6 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-I   5107210 3 6 Iraksak Seriler ? II
5107111 2 6 Matematikte Son Gelişmeler   5107212 2 6 Matematikte Son Gelişmeler
5107113 3 6 Cebir I   5107214 3 6 Cebir II
5107115 3 6 Operatörlerin Spektral  Teorisi I   5107216 3 6 Operatörlerin Spektral  Teorisi II
5107119 3 6 Yöneylem Araştırması I   5107220 3 6 Yöneylem Araştırması II
5107123 3 6 Matematiksel  İstatistik I   5107224 3 6 Matematiksel  İstatistik I I
5107125 3 6 Ergodik Teori I   5107226 3 6 Ergodik Teori II
5107127 3 6 Entropi Teorisi I   5107228 3 6 Entropi Teorisi II
5107129 3 6 Harmonik Analiz  I   5107230 3 6 Harmonik Analiz  II
5107131 3 6 Diferansiyel Denklemler - I   5107232 3 6 Diferansiyel Denklemler- II
5107133 3 6 Nümerik Analiz ? I   5107234 3 6 Nümerik Analiz ? II
5107135 3 6 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ? I   5107236 3 6 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ? II
5107139 3 6 Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak.   5107240 3 6 Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak.
5107501 0 6 Seminer   5107600 0 30 Uzmanlık Alanı Tez Dönemi
5107700 0 30 Uzmanlık Alanı Tez Dönemi   5107602 4 6 Uzmanlık Alanı Ders Dönemi
5107701 0 0 DANIŞMANLIK   5107241 3 6 Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri II
5107702 4 6 Uzmanlık Alanı Ders Dönemi   5107242 3 6 Klasik dik polinomlar ile sayısal yöntemler
5107142 3 6 Özel fonksiyonlar teorisi   5107601 0 0 DANIŞMANLIK
5107143 3 6 Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri I          

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız.

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

BOLOGNA

DUYURULAR
 


ETKİNLİKLER

UCATIONL CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı