Bölümümüz Yüksek Lisans programında açılan dersler aşağıdaki
abloda verilmiştir. Ders içerikleri için tıklayınız.

 
                 
Güz Dönemi       Bahar Dönemi    
                 
Ders Kodu Krd AKTS Ders Adı   Ders Kodu Krd AKTS Ders Adı
5107102 0 6 Seminer   5107201 0 6 Seminer
5107103 3 6 Reel Analiz I   5107203 3 6 Çok Lineer Cebir-II
5107105 3 6 İleri  Fonksiyonel Analiz I   5107204 3 6 Reel Analiz II
5107106 3 6 Çok Lineer Cebir-I   5107205 3 6 Hareket Geometrisi-II
5107107 3 6 Topoloji I   5107206 3 6 İleri Fonksiyonel Analiz II
5107108 3 6 Hareket Geometrisi-I   5107207 3 6 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-II
5107109 3 6 Iraksak Seriler ? I   5107208 3 6 Topoloji II
5107110 3 6 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-I   5107210 3 6 Iraksak Seriler ? II
5107111 2 6 Matematikte Son Gelişmeler   5107212 2 6 Matematikte Son Gelişmeler
5107113 3 6 Cebir I   5107214 3 6 Cebir II
5107115 3 6 Operatörlerin Spektral  Teorisi I   5107216 3 6 Operatörlerin Spektral  Teorisi II
5107119 3 6 Yöneylem Araştırması I   5107220 3 6 Yöneylem Araştırması II
5107123 3 6 Matematiksel  İstatistik I   5107224 3 6 Matematiksel  İstatistik I I
5107125 3 6 Ergodik Teori I   5107226 3 6 Ergodik Teori II
5107127 3 6 Entropi Teorisi I   5107228 3 6 Entropi Teorisi II
5107129 3 6 Harmonik Analiz  I   5107230 3 6 Harmonik Analiz  II
5107131 3 6 Diferansiyel Denklemler - I   5107232 3 6 Diferansiyel Denklemler- II
5107133 3 6 Nümerik Analiz ? I   5107234 3 6 Nümerik Analiz ? II
5107135 3 6 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ? I   5107236 3 6 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ? II
5107139 3 6 Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak.   5107240 3 6 Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak.
5107501 0 6 Seminer   5107600 0 30 Uzmanlık Alanı Tez Dönemi
5107700 0 30 Uzmanlık Alanı Tez Dönemi   5107602 4 6 Uzmanlık Alanı Ders Dönemi
5107701 0 0 DANIŞMANLIK   5107241 3 6 Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri II
5107702 4 6 Uzmanlık Alanı Ders Dönemi   5107242 3 6 Klasik dik polinomlar ile sayısal yöntemler
5107142 3 6 Özel fonksiyonlar teorisi   5107601 0 0 DANIŞMANLIK
5107143 3 6 Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri I          

BOLOGNA

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı