LIST OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT GRADUATE COURSES
(COMPATIBLE WITH BOLOGNA PROCESS) 

I. Semester (Fall)

NO

CODE

COURSE

M/E

Weekly Lecture Hours

ECTS

Class

Lab.

Credits

1

5102101

İleri Yapı Dinamiği

E

3

0

3

6

2

5102103

Plak Teorisi

E

3

0

3

6

3

5102104

İleri Beton Teknolojisi

E

3

0

3

6

4

5102105

İleri Yapı Statiği

E

3

0

3

6

5

5102107

İleri Mekanik

E

3

0

3

6

6

5102109

Hidromekanik I

E

3

0

3

6

7

5102111

Su Kaynakları Sistemleri

E

3

0

3

6

8

5102113

Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi

E

3

0

3

6

9

5102117

Yapıların Optimizasyonu

E

3

0

3

6

10

5102119

Açık Kanal Hidroliği

E

3

0

3

6

11

5102121

Taşkın Hidrolojisi

E

3

0

3

6

12

5102123

Ulaştırma Planlaması

E

3

0

3

6

13

5102125

Hafif Raylı Sistemler

E

3

0

3

6

14

5102129

Hidrolojik Analiz  ve Tasarım

E

3

0

3

6

15

5102131

Yap. Hasar Tesp. ve Yapı Kor.

E

3

0

3

6

16

5102133

Genetik Algoritmalar ve Uygulamaları

E

3

0

3

6

17

5102135

Temel Mekaniği ve Uygulamaları I

E

3

0

3

6

18

5102137

Şekil Değiştiren Cisimlerin Mekaniği

E

3

0

3

6

19

5102139

Yapılarda Aktif Ve Pasif Kontrol Yöntemleri

E

3

0

3

6

20

5102140

Kritik Durum Zemin Mekaniği Kuramı

E

3

0

3

6

21

5102141

İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentet...

E

3

0

3

6

22

5102142

Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi

E

3

0

3

6

23

5102143

Şev Tasarımları

E

3

0

3

6

24

5102144

Sulama Sistemlerinin Tasarımı

E

3

0

3

6

25

5102145

Hidrodinamik-I

E

3

0

3

6

26

5102146

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

E

3

0

3

6

27

5102147

Taşkın Kontrolü

E

3

0

3

6

28

5102148

Havza Hidrolojisi

E

3

0

3

6

29

5102149

Taşkın Hidrolojisi

E

3

0

3

6

30

5102150

Rüzgar Etkisindeki Yapıların Dinamik Davranış...

E

3

0

3

6

31

5102151

Kaya Mekaniği

E

3

0

3

6

32

5102152

Hidrometrik Verilerin Değerlendirilmesi

E

3

0

3

6

33

5102153

Hesaplamalı Hidrolik

E

3

0

3

6

34

5102154

Beton Katkı Maddeleri

E

3

0

3

6

35

5102155

Yapı Malzemesi Deneylerinde Verilerin Değerle...

E

3

0

3

6

36

5102156

Betonerme Yapılarda Donatı Korozyonu

E

3

0

3

6

37

5102157

Analiz Metodları ve Laboratuar Uygulamaları

E

3

0

3

6

38

5102158

Betonun Mekanik Özellikleri

E

3

0

3

6

39

5102159

CBS de Konumsal Analizler

E

3

0

3

6

40

5102161

Taze ve Sertleşmiş Betonda Deneysel Çalışmala...

E

3

0

3

6

41

5102108

Derin Kazıların Geoteknik Tasarım Prensipleri

E

3

0

3

6

42

5102106

Avrupa Standartlarıyla Geoteknik Tasarım Uygulamaları

E

3

0

3

6

43

5102160

Scientific Research Techniques and Ethics

M

3

0

3

6

44

5102102

M.Sc./Ph.D. Research Seminar

M

0

2

0

6

 

5102701

Meeting with Advisor/s

M

0

1

0

0

 

5102703

Special Studies

M

4

0

4

6

 

 

Minimum Credits for the Semester

 

 

 

21

30

M: Must Course
E: Elective Course

II. Semester (Spring)

NO

CODE

COURSE

M/E

Weekly Lecture Hours

ECTS

Class

Lab.

Credits

1

5102202

Birikt. Hazn. Tasarımı ve İşletilmesi

E

3

0

3

6

2

5102203

Mühendislik Sismolojisi

E

3

0

3

6

3

5102204

Yapıların Stabilite Analizi

E

3

0

3

6

4

5102205

Özel Betonlar

E

3

0

3

6

5

5102206

Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri

E

3

0

3

6

6

5102208

Yapıların Deprem Boyutlandırılması

E

3

0

3

6

7

5102210

Kabuk Teorisi

E

3

0

3

6

8

5102212

Baraj Planlama ve Tasarımı

E

3

0

3

6

9

5102214

İnşaat Müh. Son Gelişmeler

E

3

0

3

6

10

5102216

Betonarme Özel Mühendislik Yapıları

E

3

0

3

6

11

5102218

Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

E

3

0

3

6

12

5102220

Esnek Üstyapılar

E

3

0

3

6

13

5102222

Yüksek Standartlı Yol Tasarımı

E

3

0

3

6

14

5102226

İleri Mukavemet

E

3

0

3

6

15

5102228

Akarsu Hidroliği

E

3

0

3

6

16

5102230

Hidrolojide İstatistik Yöntemler

E

3

0

3

6

17

5102234

Tah. ve Tahrip Yapı Muayene Yönt.

E

3

0

3

6

18

5102236

Hasar Görmüş Yap. Güçlend.

E

3

0

3

6

19

5102238

Temel Mekaniği ve Uygulamaları  II

E

3

0

3

6

20

5102240

Yapılarda Polimer kompoz. kullanımı

E

3

0

3

6

21

5102241

Kentsel Altyapı Hidroliği

E

3

0

3

6

22

5102242

Geoteknik Deprem Mühendisliği

E

3

0

3

6

23

5102243

Endüstiyel Yapı Temellerinin Geoteknik Tasarı..

E

3

0

3

6

24

5102244

Taşınmaz Mal Değerlemesi

E

3

0

3

6

25

5102245

Bilgisayar Destekli Tünel ve Tahkimat Tasarım...

E

3

0

3

6

26

5102246

Türbülans

E

3

0

3

6

27

5102247

Yapı Malzemesinde Reoloji

E

3

0

3

6

28

5102248

Bağlayıcı Maddeler

E

3

0

3

6

29

5102249

Beton ve Betonerme Yapılarda Dayanıklılık

E

3

0

3

6

30

5102250

Hidrodinamik-II

E

3

0

3

6

31

5102251

Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği

E

3

0

3

6

32

5102252

Geoneknik Saha Uygulamaları

E

3

0

3

6

32

5102253

Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

E

3

0

3

6

33

5102254

Havza Hidrolojisinde Modelleme

E

3

0

3

6

34

5102255

Tarihi Yığma Yapıların Statik ve Dinamik Yükl..

E

3

0

3

6

35

5102256

İleri Kaya Mekaniği

E

3

0

3

6

36

5102257

CBS de Konumsal Analizler ve Uygulamaları

E

3

0

3

6

37

5102209

Sıvılaşabilen Zeminlerde Kazık Temellerin Tasarımı

E

3

0

3

6

38

5102207

Kazık Temeller ve Pratik Uygulama Esasları

E

3

0

3

6

38

5102258

Scientific Research Techniques and Ethics

M

3

0

3

6

39

5102201

M.Sc./Ph.D. Research Seminar

M

0

2

0

6

40

5102601

Meeting with Advisor/s

M

0

1

0

0

41

5102604

Special Studies

M

4

0

4

6

 

 

Minimum Credits for the Semester

 

 

 

21

30

M: Must Course
E: Elective Course

III. Semester (Fall)

NO

CODE

COURSE

M/E

Weekly Lecture Hours

ECTS

Class

Lab.

Credits

1

 

Meeting with Advisor/s

M

0

2

0

0

2

 

Special Studies

M

4

0

4

6

3

 

Thesis Studies (M.Sc./Ph.D.)

M

4

0

4

24

 

 

Semester Total

 

 

 

 

30

 

IV. Semester (Spring)

NO

CODE

COURSE

M/E

Weekly Lecture Hours

ECTS

Class

Lab.

Credits

1

 

Meeting with Advisor/s

M

0

2

0

0

2

 

Special Studies

M

4

0

4

6

3

 

Thesis Studies (M.Sc./Ph.D.)

M

4

0

4

24

 

 

Semester Total

 

-

-

-

30

 
 

In order to download all course contents (in Turkish) in a single file please CLICK HERE

CONTACT

Harran University Faculty of Engineering Department of Civil Engineering
Osmanbey Campus
PK 153 63000, Şanlıurfa
Phone
0 414 318 30 00/1769 (Secretary)
Fax
0414 3183799
Email
insaatmuh@harran.edu.tr