Prof. Dr. M. Arif GÜREL

International Proceedings
İzol R., Avcil F., ve Gürel M. A., (2021). Tarihi Germuş Kilisesinin (Şanlıurfa) Mevcut Durumu ve Güçlendirme Önerileri. 7. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi. 21-22 Mayıs, Online, 81-88

Avcil F., İzol R., Gürkan M. A., ve Gürel M. A., (2021). Tarihi Yığma Köprülerin Deprem Etkisi Altında Hasar Değerlendirmesi: Adıyaman Cendere Köprüsü Örneği 7. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi. 89-94

Gürel, M.A. ve Kısa, M., “Stability of Fixed-Ended Steel Columns Subjected to Earthquake Support Motion”, Proc. Int. Conference on Steel Structures of the 2000’s, İstanbul, 239-244, 2000.

Gürel, M. A. ve Çılı, F., “Stability of Tilted Masonry Walls under Seismic Transverse Forces”, Proc. Int. Congress on Studies in Ancient Structures, İstanbul, 381-388, 2001.

Kısa, M., Brandon, J. A. ve Gurel, M.A., "Finite Element Modelling of the Contact Mechanism of a Breathing Cantilever Beam", Proc. 3rd Int. Conference on Identification in Engineering Systems, Swansea, 252-261, 2002.

Gürel, M.A. ve Kısa, M., “Deprem Hareketinin Düşey Bileşeninin Çeşitli Yapı Elemanları Üzerindeki Etkileri ve Hasar Potansiyeli”, Proc. ECAS 2002, Int. Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, 118-125, 2002.

Erdoğan, A.S., Kaya, N. ve Gürel, M.A., “Tablalı Kirişsiz Döşemelerin İrdelenmesi”, Proc. ECAS 2002, Int. Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Ankara, 284-291, 2002.

Gürel, M.A., Kısa, M. ve Pekgökgöz, R.K., “Lateral Stiffness of Unreinforced Masonry Slender Columns under Cracked Conditions”, Proc. 6th Int. Fracture Conference, Konya, 115-122, 2003.

Kısa, M., Gürel, M.A. ve Deniz M.E., “Vibration Method for Non-Destructive Testing of Cracked Structures - A Review”, Proc. 6th Int. Fracture Conference, Konya, 197-204, 2003.

Gürel, M.A., Kısa, M. ve Kaya, N., “Vulnerability of Reinforced Concrete Bridge and Viaduct Columns under Vertical Harmonic Ground Motion”, Proc. 6th Int. Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, 392-401, 2004.

Ozen, M., Deniz, M.E., Kısa, M. ve Gurel, A., “Stability Analysis of Cracked Columns”, Proc. 7th Int. Fracture Conference, Kocaeli, Vol.1, 233-243, 2005.

Gürel, M.A., ve Pekgökgöz, R.K., “Yığma Dolgu Duvarların Düzlemlerine Dik Deprem Kuvvetlerine Kemer Etkisi ile Direnişi”, Proc. 7th Int. Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, in CD, 2006.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ali SARIIŞIK

International Proceedings
ÇOŞKUN GÜLTEKİN,SARIIŞIK ALİ (2019). HASTANELERDE KULLANILAN ZEMİN KAPLAMALARININ KAYMA DİRENCİNİNARAŞTIRILMASI VE ZEMİN KAPLAMALARIN HİJYENİK TEMİZLENMESİ. 4. Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5343360)

ÇOŞKUN GÜLTEKİN,SARIIŞIK GENCAY,SARIIŞIK ALİ,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ (2017). DOĞAL TAŞLARIN SÜRTÜNME KATSAYILARI (COF) İLE YENİ KAYMA GÜVENLİK RİSK SINIFLAMASININ BELİRLENMESİ. ULUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIGI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4913248)

ÇOŞKUN GÜLTEKİN,SARIIŞIK GENCAY,SARIIŞIK ALİ,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ (2017). Doğal Taşların Sürtünme Katsayıları (COF) ile Yeni Kayma Güvenlik Risk Sınıflamasının Belirlenmesi. Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçiSağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3860275)

SARIIŞIK ALİ,SARIIŞIK GENCAY (2016). Application of Natural Stone Ceramic Decorated with Unleaded Glaze. PROCEEDING OF 16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3102548)

SARIIŞIK ALİ,SARIIŞIK GENCAY (2016). Investigation of Engineering Characteristics of Urfa Stone Used in Restoration. PROCEEDING OF 16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3102497)

SARIIŞIK GENCAY,ÖZKAN ERKAN,SARIIŞIK ALİ (2016). Analysis of the Force and Specific Cutting Energy with the Processing of Rocks by CNC Machines. PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3102389)

SARIIŞIK ALİ,DİNÇ DUYGU,VEDAT GÖK (2015). Koyunağılı Adularia Underground Coal Mine Gallery Base Path Analysis of Support Design Philosophy. 5. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2246977)

SARIIŞIK ALİ,ONUR KARPAT (2015). Searching Cutting Performance in Pumice Mixed Concrete Products of Diamond Socket Circular Saw. 5. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2245160)

SARIIŞIK ALİ,ERDAL TUSUN,ÇAKI MÜNEVVER (2015). Pomzanın Alternatif Sır Hammaddesi Olarak Seramik ve Doğaltaş Yüzeylerine Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar. 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2247168)

ÇOŞKUN GÜLTEKİN,SARIIŞIK GENCAY,SARIIŞIK ALİ,AKDAŞ HÜRRİYET (2015). Kireçtaşlarında Kayma Direnci ve Yüzey Pürüzlülüğünün Kayma Potansiyeline Olan Etkisinin İncelenmesi. Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2247351)

SARIIŞIK ALİ,KÜÇÜK AHMET,SARIIŞIK GENCAY,POLAT ESRA (2010). Quality Control and Standard Compliance of the Natural StoneFinal Products Produced in Marble Machines. Turkey VII. Marble Symposium Proceedings (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3339812)

SARIIŞIK GENCAY,KOCH ROMAN,SARIIŞIK ALİ (2008). The Analysis of Permeability Feature of Some Limestones onUtilization Quality. Proceedings of Turkey VI: Marble andNatural Stone Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3339885)

SARIIŞIK ALİ,SAGULAR EK (1998). Effects on Geo Mechanical Parameters of the Petrographic Pertological Characteristics of Rocks Used As Construction and Facing Rock. National Rock Mechanics Symposium, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3339956)

National Proceedings
SARIIŞIK ALİ,SARIIŞIK GENCAY,ŞENTÜRK AHMET (2005). Burdur Yöresi Mermerlerin Teknik ve Ekonomik yönüyle İrdelenmesi . I. Burdur Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2342073)

SARIIŞIK GENCAY,SARIIŞIK ALİ,ŞENTÜRK AHMET (2005). Mermer Mozaik Teknikleri ve Uygulama Şekilleri. I. Burdur Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2341798)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. H. Murat ALGIN

International Proceedings
Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Three Dimensional Seismic Analysis of Marmaray Immersed Tunnel Model Simulated Based On Soil-Structure Interaction”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13–15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Seismic Soil-Pile-Structure Interaction Analysis of High Rise Buildings Supported with Barrette Piles”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13–15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Seismic Performance off Raft Foundation-Building System on the Fault Zone During The Natm Tunnel Construction Process”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13–15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Three-Dimensional Finite Element Analysis of Deep Excavation Systems Considering Excavation Stages”, 6th International GAP Engineering Conference, Şanlıurfa, 08–10 November (2018)

Kalpakcı, V., Öztürk, Ş., Algın, H. M., Ekmen, A. B. (2018) “3D Settlement Analysis of Underpinning Piles Under Raft Foundation Subjected to Nonuniform Vertical Loading”, Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering (pp. 973-977). Springer, Cham.

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Saraç I.H. “Jet Grout Kolonlarla Takviye Edilmiş Sığ Temellerin Oturma Analizleri”, 7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, 22-24 Kasım (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L. “Baret Kazıklı Radye Temellerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi”, 7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, 22-24 Kasım (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Gümüş V. “Jet Grout Kazı Destekli Aescher (Zürih, İsviçre) Kanopi Tünelinin Üç Boyutlu Deformasyon Analizi”, 7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, 22-24 Kasım (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Gümüş V., Yılmaz H. “Derin Kazılarda Jet Grout Grup Kolonlarla Pasif Direnci Arttırılmış İç Destekli Diyafram Duvar Sistemlerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi”, 7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, 22-24 Kasım (2017)

Algin H.M., Yenmez L., Ekmen A.B. and Gümüş V., “The Settlement Analyses of the Piled Raft Foundation Systems used for Donau City Towers in Vienna”, ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 – 10 (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L. and Saraç İ.H., “The Shallow Foundation Underpinning with Jet Grouting, First Morris Bank, Morristown, New Jersey”, ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 – 10 (2017)

Gümüş V., Şimşek O., Soydan N.G., Algin H.M. and Akoz M.S., “Evaluation of Mann-Kendall and Spearman’s Rho Trend Test for Pan Evaporation in Şanlıurfa, Turkey”, ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 – 10 (2017)

Gümüş V., Soydan N.G., Şimşek O., Algin H.M. and Akoz M.S.,”Estimation of Pan Evaporation with Temperature Data Using ANN and ANFIS Methods in Şanlıurfa, Turkey”, ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 – 10 (2017)

Gümüş, V., Soydan N.G., Şimşek O., Algın H.M., Aköz M.S., Yenigün K. (2017) “Seasonal And Annual Trend Analysis Of Meteorological Data İn Sanliurfa, Turkey”, Proceeding Of The 10. World Congress Of Ewra, Athens, Greece, 5-9 July 2017, Vol.1, No.1, Pp.497-502

Soydan N.G., Gümüş V., Şimşek O.,  Algin H.M. and Akoz M.S.,”Estimation of Missing Rainfall Data Using GEP: Case Study of Hilvan Station, Turkey”, ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 – 10 (2017)

Algin, H. M., “Analytical Solutions of Average Pressure Increments for Primary Consolidation Settlement Computations”, Proc, 2nd Int. Conf. on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, Nicosia, North Cyprus, 206-213 (2009)

Algin, H. M., “Primary and Secondary Settlements in Normally Consolidated Organic Soils”, Proc., 2nd Int. Conf. on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, Nicosia, North Cyprus, 214-221 (2009)

Knapton, J. and Algin H. M., “Research into the Structural Performance of Interlocking Block Pavements”, Proc. of the 3rd. Int. Workshop on Concrete Block Paving, Cartagena, I, 301-316 (1998)

Knapton, J. and Algin H. M., “The Mathematical Solution to Interlock in Concrete Block Paving”, Proc. of the 5th. Int. Conference on Concrete Block Paving, Tel-Aviv , İsrail, I, 261-278 (1996)

Knapton, J. and Algin H. M., “The Mathematical Solution to Interlock in Flexibly Bedded Clay Paving”, Proc. of the 4th. Int. Masonry Conference (7), London, UK, II, 307-313 (1995)

National Proceedings

Algın H.M, Ekmen A.B., Arslan M.C, Ulukavak M., Erdoğan S.,“İha Fotogrametrisi Kullanılarak Modellenen Şevlerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Metoduyla Duraylılık Analizi”, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Kongresi 26-28 Eylül 2018, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2018)

Algin H.M ve Ekmen A.B., “DKTK Grupları Üzerindeki Radyelerin Tepki Yüzey Metodu İle Optimizasyonu”, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2016)

Ekmen A.B. ve Algin H.M, “Jet Grout Kolonlarla Desteklenmiş Radye Temellerin Tasarım Prensipleri”, 1. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu 12 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2016)

Algin H.M ve Ekmen A.B., “NATM Tüneli İle Köprü Temel Etkileşiminin Üç Boyutlu Sayısal Analizi”, 6. Geoteknik Sempozyumu, Adana, 26-27 Kasım 2015, 20-27 (2015)

Algin H.M, “Jet-Grout Kolon-Zemin Etkileşiminin Realistik Modellemesi ve Arayüz Geometrisinin Geoyapısal Sistemin Davranışına Etkisi”, 5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, 5-7 Aralık 2013, 40-47 (2013)

Algin H.M, “Donatılı Zemin Duvarlarının Oturma Analizleri”, 3. Geoteknik Sempozyumu, Adana, 3-4 Aralık 2009, 171-182 (2013)

Algin, H. M., “İki Yönlü Eğilmeye Maruz Dikdörtgen Temel Pabuçlarının Ön Tasarım Boyutlandırması İçin Pratik Bir Tasarım Formülü Ve Abağı”,Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya,, II,467-476 (2008)

Algin, H. M. ve Algin Z., “Lineer Dikdörtgen Temas Basınçları İçin Elastik Oturma Formülleri”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya,, II,457-466 (2008)

Algın, H. M. ve Knapton J., “Performance of Geosynthetic Materials in Road Sub-base Subjected to Full Scale Dynamic Load Effects”, GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, II, 1232-1240 (2006)

Algın, H. M. ve Yılmaz Z., “Rijit Temel ve Yol Kaplamalarının Ani Oturma Değerlerinin Belirlenmesinde Genel Bir Analitik Gerilme Formülü (Kısım 1: Teori)”, GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, II, 1213-1222 (2006)

Algın, H. M. ve Yılmaz Z., “Rijit Temel ve Yol Kaplamalarının Ani Oturma Değerlerinin Belirlenmesinde Genel Bir Analitik Gerilme Formülü (Kısım 2: Uygulama)”, GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, II, 1223-1231 (2006)

Yılmaz, Z. ve Algın H. M., “Designing the Module ‘Transportation Engineering and Pavement Design’ for Civil Engineering Practices”, GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, II, 1241-1246 (2006)

Algın, H. M. ve Yılmaz Z., “Modüler Kabuk Yapıları Sistemi”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, I, 545-556 (2005)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Celal AĞAN

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Kasım MERMERDAŞ

International Proceedings
DEMİRKOL BETÜL, AKÖZ FEVZİYE, MERMERDAŞ KASIM, İŞIKER YUSUF (2021). Assessment of the Physical and Mechanical Features of Limestone Used as Structural Masonry Material in a Historical Urfa House. 2nd International Congress on Construction Materials Engineering and Architecture (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7087771)

MERMERDAŞ KASIM, RASOOL HEWR (2021). Mechanical and Thermal Properties of Rubberized Fly Ash Based Geopolymer Composite. 6th International Academic Studies Congress (UBCAK 2021) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7140180)

AYODELE OLABODE ADEKUNLE, İPEK SÜLEYMAN, MERMERDAŞ KASIM (2021). A Comparative Study on The Permeability Properties of Concretes İncorporating Artificial and Natural Aggregates. 14th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2020-2021) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7196773)

AKKURT ZEKİ, METE GÜNEYİSİ ESRA, MERMERDAŞ KASIM, İPEK SÜLEYMAN (2021). Eliptik Kesitli Beton Dolgulu Çelik Tüp Kolonların Eksenel Yük Kapasitelerinin Genetik Programlama Yardımıyla Modellenmesi. 8th ANATOLIAN APPLIED SCIENCES CONGRESS (24-26 DECEMBER, DİYARBAKIR) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7366527)

ALHALLAAK TASNİM, MERMERDAŞ KASIM, ÖZEN MUSTAFA, DEMİRCAN GÖKHAN, ALHALLAAK LUAİ (2022). The Flexural Behavior Of Cementitious Composites Strengthened with Glass Fiber Fabric. 7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 21-23 JANUARY 2022, NİZİP/GAZİANTEP (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7555806)

İPEK SÜLEYMAN, MERMERDAŞ KASIM (2022). Effect of Waste Tire Aggregate on the Fresh Properties of Geopolymer Mortar. 16. MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, 500-510. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7610657)

MERMERDAŞ KASIM, Omer Safin, Omer Yaseen (2022). Application of Random Forest and Lasso Methods for Prediction of Compressive Strength of Fibrous Concretes. 8th International İstanbul Scientific Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7610674)

İPEK SÜLEYMAN,MERMERDAŞ KASIM (2020). Studying the impact of crumb rubber on the setting time of self-compacting mortar. ISPEC 9th International Conference On Engineerıng Natural Sciences (ISPEC 2020) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6596996)

MAHMOOD ZANA,MERMERDAŞ KASIM,ANWER AHMED (2020). Resistance of basalt fiber reinforced geopolymer based mortars against freezing and thawing cycles. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES 2020) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6576805)

AHMED ANWER,MERMERDAŞ KASIM,MAHMOOD ZANA (2020). Effect of Hybrid Reinforcement On Mechanical And Sorption Characteristics Of Cement Based Composites. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES 2020) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6573698)

AZEZ ODAY,ÖZ HATİCE ÖZNUR,MERMERDAŞ KASIM (2020). Management and Recycling of Municipal Fly AshSolid Waste through Concrete Production. 5th International Symposium on Environment and Moral (ISEM 2020) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6475977)

MERMERDAŞ KASIM,SARIYILDIZ RONİ,ÜRPER OSMAN (2020). Bir fotovoltaik güneş enerjisi santrali için enerji üretim değerlendirmesi ve ekonomik analiz. 1 INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6395854)

MERMERDAŞ KASIM,ALĞIN ZEYNEP,ŞEKER MEHMET (2020). Donma-çözülme çevrimlerinin cam elyaf takviyeli polimer donatı ile beton arasındaki aderans dayanımına etkisi. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES, 86-87. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6073805)

KARADAĞ METİN,MERMERDAŞ KASIM,ALĞIN ZEYNEP,EKMEN ŞEVİN (2020). SBR lateks modifiyeli harçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES, 38-38. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6073807)

MERMERDAŞ KASIM (2019). Experimental evaluation of freezing-thawing resistances of concretes incorporating calcined impure kaolin and high purity metakaolin. 3rd International GAP Conference On Mathematics- Engineering-Science and Medical Studies, 61-68. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5545725)

MERMERDAŞ KASIM (2019). Gene expression based modelling of chloride, water, and gas permeability of concretes modified with calcined Turkish kaolins and high purity metakaolin. 3rd International GAP Conference On Mathematics- Engineering-Science and Medical Studies, 52-60. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5545721)

ALĞIN ZEYNEP,MERMERDAŞ KASIM,ZEYNEPLİ MEHMET SERHAT (2019). Makro Sentetik Elyaf Takviyeli Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yolların Performans Değerlendirmesi. 7th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science 22-24 November 2019 (ISITES2019 SanliUrfa - Turkey) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5537903)

MULAPEER ESAMEDDIN SAED,MERMERDAŞ KASIM,ALĞIN ZEYNEP,SOR NADHIM HAMAH,EKMEN ŞEVİN (2019). Engineering Properties of Steel And Basalt Fiber Reinforced Geopolymer Mortar. 6th International Scientific Research Congress (UBAK2019), 77-88. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5545694)

MERMERDAŞ KASIM,PIRAZHN GAILAN,OLEIWI SAFIE MAHDI,MULAPEER ESAMEDDIN (2018). Evaluation of the strength of fly ash based geopolymer mortar with various alkali activator concentrations and accelerated curing. 6th International GAP Engineering Congress – GAP2018, Şanlıurfa, 151-156. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471583)

MERMERDAŞ KASIM,GÜNEŞ İSMAİL (2018). Konut tipi betonarme yapıların taşıyıcı sistem maliyetlerinin esnek hesaplama yöntemiyle tahmin edilmesi. 6th International GAP Engineering Congress – GAP2018, Şanlıurfa, 1, 576-581. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471629)

EKMEN ŞEVİN,MERMERDAŞ KASIM (2018). Geopolimer Bağlayıcılı Yapı MalzemelerininZamana Bağlı Şekil Değiştirme Davranışının İncelenmesi. 6th International GAP Engineering Congress – GAP2018, Şanlıurfa, 185-191. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471597)

ALĞIN ZEYNEP,MERMERDAŞ KASIM,GERGİNCİ SÜMEYRA,ZEYNEPLİ MEHMET SERHAT (2018). Silindirle Sıkıştırılmış Betonda Su İçeriğinin Sıkıştırılabilirlik ve Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi. 6th International GAP Engineering Congress – GAP2018, Şanlıurfa, 1, 843-847. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471647)

MERMERDAŞ KASIM,İPEK SÜLEYMAN,BOZGEYİK MEHMET BURAK (2018). Comparison of multi linear regression and genetic programming for estimation of compressive strength of concrete produced with various cement types and mix proportions. 6th International GAP Engineering Congress – GAP2018, Şanlıurfa, 1, 266-269. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471615)

MERMERDAŞ KASIM,MULAPEER ESAMEDDIN,OLEIWI SAFIE MAHDI (2018). Mechanical and Absorption Properties of Fiber Reinforced Fly Ash Based Geopolymer Mortar. 6th International GAP Engineering Congress – GAP2018, Şanlıurfa, 216-222. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4471608)

9AZEZ ODAY,ÖZ HATİCE ÖZNUR,MERMERDAŞ KASIM,ILGAZ REYHAN (2018). Using of Pulverized Fuel Ash As A Solid Waste Material to Produce Aggregate and Concrete. 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL HAZARDS AND DISASTER MANAGEMENT. Sakarya University Culture and Congress Center, Sakarya / TURKEY 04-06 MAY 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4278939)

MERMERDAŞ KASIM,EKMEN ŞEVİN (2017). Kalsine ham kaolen ve yüksek saflıktaki metakaolen içeren betonların çekme ve basınç dayanımları arasındaki korelasyon. International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE-Cappadocia-2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3516688)

MERMERDAŞ KASIM,METE GÜNEYİSİ ESRA (2016). A study on estimation of flexural overstrength factor for thin walled CHS beamsusing ANFIS. 12th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2866060)

DOKUR MERMERDAŞ EMEL,MERMERDAŞ KASIM (2016). Investigation of the influence of pre school education on the succes levels of undergraduate students in engineering faculty. ICEMST 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3020697)

GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,Qays Mudher Abdullah,MERMERDAŞ KASIM,İPEK SÜLEYMAN (2016). Fracture Properties of High Strength Metakaolin and Silica Fume Concretes. 3rd International Conference on Chemical, Civil and Environmental Engineering (CCEE-2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2743835)

MERMERDAŞ KASIM,GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,SAKİN MEHMET (2014). Utilization of neural networks for prediction of compressive strength of concretes incorporating volcanic ash. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2014) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1571601)

MERMERDAŞ KASIM,GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,SAKİN MEHMET (2013). A predictive model for compressive strength of the concretes incorporating volcanic ash. 1st International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications, CD version, Girne, Cyprus (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1571633)

GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,MERMERDAŞ KASIM,İPEK SÜLEYMAN (2013). Properties of lightweight aggregates made with cold bonded pelletization of fly ash metakaolin and cement. International Conference and Exhibition on Application of Efficient and Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction, 67-75. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1571668)

GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,ÖZTURAN TURAN,MERMERDAŞ KASIM (2012). Comparing Pozzolanic Activity of Metakaolin and Calcined Kaolin and their Effects on Strength of Concrete. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2012) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1582225)

YOUNUS SHIMAL JAMEEL,GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,MERMERDAŞ KASIM,İPEK SÜLEYMAN (2012). Resistance of Natural Rubber Latex Modified Lightweight Concrete to Chloride Ingress. 7th Asian Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC 2012), 473-480. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1582421)

GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,MERMERDAŞ KASIM,İPEK SÜLEYMAN (2012). Transport properties of plain and silica fume concretes incorporating waste tire rubber. 27th International Conference on Solid Waste Technology and Management, 599-608. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1582441)

GEYİK FARUK,GESOĞLU MEHMET,GÜNEYİSİ ERHAN,MERMERDAŞ KASIM,ÖZ HATİCE ÖZNUR (2012). Predicting the crushing strength of cold bonded artificial aggregates by genetic algorithms. 27th International Conference on SolidWaste Technology and Management, 276-283. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1582377)

MERMERDAŞ KASIM,GEYİK FARUK (2010). Use of Genetic Programming for Prediction of Compressive Strength of the Concretes Modified with Metakaolin. 9th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2010) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1582489)

ÖKMEN ÖNDER,ÖZTAŞ AHMET,MERMERDAŞ KASIM (2006). İnşaat Proje Süre Tespitinde PERT Stokastik CPM ve Sübjektif Kararlı Risk Analizi Tabanlı CPM uygulaması Karşılaştırmalı bir vaka çalışması. Uluslararası GAP V. Mühendislik Kongresi, 2, 1255-1262. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:1583567)

National Proceedings
METE GÜNEYİSİ ESRA,MERMERDAŞ KASIM,GÜLTEKİN AYŞEGÜL (2015). Eksenel Yük Etkisindeki Uçucu Kül Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Beton Dolgulu Kompozit Kolonların Taşıma Kapasitelerinin Modellenmesi. 9. Ulusal beton kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1582164)

GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,KARAOĞLU SEDA,MERMERDAŞ KASIM (2011). Silis Dumanı ve Metakaolinin Betonların Gaz Geçirimliliği ve Kısıtlanmış Rötresine Etkileri. 8. Ulusal Beton Kongresi, 55-66. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1583732)

GESOĞLU MEHMET,GÜNEYİSİ ERHAN,KOCABAĞ MUSTAFA ERKAN,BAYRAM VEYSEL,MERMERDAŞ KASIM (2011). Mermer Tozu ve Uçucu Kül Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Sertleşmiş Özelliklerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Beton Kongresi, 109-119. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1583750)

GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,MERMERDAŞ KASIM (2007). Metakaolin Katkılı Betonların Sülfat Dayanıklılığının İncelenmesi. 7. Ulusal Beton Kongresi, 259-269. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1583773)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assoc. Prof. Erhan GÜNEYİSİ

International Proceedings
GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN (2000).  Effect of Binder Type on Strength and Chloride Ion Permeability of High Strength Concrete,.  5th CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719477)
 
GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN, GÜNEYİSİ ERHAN (2002).  Finite Element Modeling of the Behavior of Adhesive and Grouted Concrete Anchors Tested under Tension Loading.  Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719487)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN (2002).  Effect of Using Neoprene Pad and Sulfur Mortar Capping on the Compressive Strength and Static Elastic Modulus of High Strength Concrete.  Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719486)
 
GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN, GÜNEYİSİ ERHAN (2002).  Tensile and Shear Behavior of the Anchors Postinstalled into High Strength Concrete.  International Congress, Challenges of Concrete Construction (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:7719480)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN, GESOĞLU MEHMET (2002).  Laboratory Investigation of Chloride Permeability for High Performance Concrete Containing Fly Ash and Silica Fume.  International Congress, Challenges of Concrete Construction (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719482)
 
GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN, GÜNEYİSİ ERHAN (2003).  Effect of Coarse Aggregate Properties on the Ductility of Lightweight Concretes.  International Symposia, Celebrating Concrete: People and Practice, Role of Concrete In Sustainable Development (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719490)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN (2004).  Effect of Curing on Strength and Chloride Penetration into Concretes Made with Portland and Blast Furnace Slag Cements.  9th International Symposium on Concrete Roads, Theme 2: Materials for Concrete Pavements, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719493)
 
ÖZTURAN TURAN, GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN (2004).  Characteristics of Interfacial Transition Zone in Plain and Silica Fume Lightweight Concretes.  International Symposium Civil Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719494)
 
ÖZTURAN TURAN, GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET (2004).  Evaluation of Bond Strength of Rebars in Concrete: Influence of Cement Type and Curing Condition.  International Symposium Civil Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719496)
 
GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN (2005).  Use of Recycled Tire Rubber as Aggregates in Silica Fume Concrete.  6th International Congress-Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719498)
 
GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZ HATİCE ÖZNUR (2012).  Using of Fly Ash and Blast Furnace Slag in the Production of Lightweight Aggregates through Cold-Bonding Process.  27th International Conference on Solid Waste Technology and Management (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719504)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN, MERMERDAŞ KASIM (2012).  Comparing pozzolanic activity of metakaolin and calcined kaolin, and their effects on strength of concrete.  10th International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719511)
 
GEYİK FARUK, GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN, MERMERDAŞ KASIM, ÖZ HATİCE ÖZNUR (2012).  Predicting the Crushing Strength of Cold-Bonded Artificial Aggregates by Genetic Algorithms.  27th International Conference on Solid Waste Technology and Management (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719502)
 
YOUNISS S J, GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, MERMERDAŞ KASIM, İPEK SÜLEYMAN (2012).  Resistance of Natural Rubber Latex Modified Lightweight Concrete to Chloride Ingress.  7th Asian Symposium on Polymers in Concrete (ASPIC 2012) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719509)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, MERMERDAŞ KASIM, İPEK SÜLEYMAN (2012).  Transport Properties of Plain and Silica Fume Concretes Incorporating Waste Tire Rubber.  27th International Conference on Solid Waste Technology and Management (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719507)
 
MERMERDAŞ KASIM, GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, SAKİN MEHMET (2013).  A Predictive Model for Compressive Strength of the Concretes Incorporating Volcanic Ash.  1st International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719517)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, MERMERDAŞ KASIM, İPEK SÜLEYMAN (2013).  Properties of Lightweight Aggregates Made with Cold Bonded Pelletization of Fly Ash, Metakaolin, and Cement.  International Conference and Exhabition on Application of Efficient and Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Constructions (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719512)
 
GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN, ÖZ HATİCE ÖZNUR, ASAAD DİLER SABAH (2014).  Shrinkage and Strength Characteristics of Self Compacting Concretes Partially Including Cold-Bonded Lightweight Fly Ash Aggregates.  11th International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719520)
 
MERMERDAŞ KASIM, GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, SAKİN MEHMET (2014).  Utilization of Neural Networks for Prediction of Compressive Strength of Concretes Incorporating Volcanic Ash.  11th International Congress on Advances in Civil Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719519)
 
Asaad Diler Sabah,GESOĞLU MEHMET,GÜNEYİSİ ERHAN,HANSU OSMAN (2015).  Effect of nanosilica on shrinkage strain of low binder ultra high performance cementitious composites.  Proc. of the Third Intl. Conf. on Advances in Civil, Structural and Construction Engineering - CSCE 2015 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2309997)
 
Al Goody Asraa,GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,İPEK SÜLEYMAN (2015).  Sorptivity index of self compacting concretes with nano silica and fly ash.  The Second International Conference on Buildings, Construction and Environmental Engineering-BCEE2 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2309322)
 
GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,Fahmi Mustafa,İPEK SÜLEYMAN (2015).  MECHANICAL AND FRACTURE PROPERTIES OF CARBON FIBER REINFORCED SELF COMPACTING CONCRETE COMPOSITES.  10th International Conference on Composite Science and Technology (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2309054)
 
Ali Nahhab,GESOĞLU MEHMET,GÜNEYİSİ ERHAN,YAZICI HALİT (2015).  EFFECT OF SO3 CONTENT IN THE MIXTURE ON DRYING SHRINKAGE OF HEAT TREATED AND NON HEAT TREATED ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED CONCRETES.  XVII. ERMCO CONGRESS (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2309714)
 
National Proceedings
GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN, GESOĞLU MEHMET (2003).  Silis Dumanı ve Uçucu Kül Katkılı Betonların Klorür Difüzyon Katsayılarının Belirlenmesi.  5. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719643)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN, GESOĞLU MEHMET (2003).  Farklı Çimento Tipleri Kullanılarak Üretilen Beton İçindeki Donatının Korozyonunun Hızlandırılmış Deney ile İncelenmesi.  5. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719642)
 
GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN, GÜNEYİSİ ERHAN (2003).  Uçucu Kül Hafif Agregalı Betonlarda Kısıtlanmış Rötre Çatlağı Oluşumunun İncelenmesi.  5. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719641)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN, GESOĞLU MEHMET (2004).  Farklı Çimento Tipi Kullanımının Betonun Durabilite Özellikleri Üzerine Etkileri.  Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719645)
 
GESOĞLU MEHMET, ÖZTURAN TURAN, GÜNEYİSİ ERHAN (2004).  Yapay Hafif Agregalı Betonlarda Donatı Çeliği-Beton Aderansı.  Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719644)
 
ÖZTURAN TURAN, GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN (2005).  Hafif Agregalı Betonlarda Sünmenin Azaltılması.  6. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719646)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET (2007).  Uçucu Kül ve Metakaolin İçeren Kendiliğinden Yerleşen Harçlar.  2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719647)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, MERMERDAŞ KASIM (2007).  Metakaolin Katkılı Betonların Sülfat Dayanıklılığının İncelenmesi.  7. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719649)
 
GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZBAY ERDOĞAN (2007).  Mineral Katkılar Kullanılarak Elde Edilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özellikleri.  7. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719648)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, Karaoğlu Seda, MERMERDAŞ KASIM (2011).  Silis Dumanı ve Metakaolinin Betonun Gaz Geçirimliliği ve Kısıtlanmış Rötresine Etkileri.  8. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719651)
 
GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN, Kocabağ Mustafa Erkan, Bayram Veysel, MERMERDAŞ KASIM (2011).  Mermer Tozu ve Uçucu Kül Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Sertleşmiş Özelliklerinin İncelenmesi.  8. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719650)
 
GÜNEYİSİ ERHAN, GESOĞLU MEHMET, ALĞIN ZEYNEP, YAZICI HALİT (2015).  Yüzey İyileştirme Metotları Uygulanan Geri Kazanılmış Agregaların Kendiliğinden Yerleşen Betonların Reolojik Özelliklerine Etkisi.  9. Ulusal Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7719653)
 
GESOĞLU MEHMET, GÜNEYİSİ ERHAN, ÖZTURAN TURAN, ÖZ HATİCE ÖZNUR (2015).  Soğuk Bağlama Yöntemi ile Üretilen Uçucu Kül Hafif Agregaların Kendiliğinden Yerleşen Betonların Kırılma Parametreleri 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Assoc. Prof. Veysel GÜMÜŞ

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assoc. Prof. Recep Kadir PEKGÖKGÖZ

International Proceedings
R. Kadir Pekgokgoz, M. Fatih Sansak “Experimental Investigation of Pull Out Behaviors of Anchors Bar” IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual) December, 5-13, 2020 Izmir Democracy University, Izmir, Turkey.

R.K. Pekgökgöz, R. Şaman, Z. Babayev, F. Avcil, M.A. Gürel, “Farklı Beton Türü Ve Lif Oranları Kullanılarak Oluşturulmuş Numuneler İçin Dinamik Ve Statik Elastisite Modülünün Karşılaştırılması” 6 th International GAP Engineering Conference – GAP2018, November 2018, Şanlıurfa, Turkey.

R.K. Pekgökgöz, Ş. Erkmen, M.A. Gürel, “Determination of The Dynamic Properties of Historical Urfa Ulu Mosque Minaret by Ambient Vibration Test” 2 nd International Conference on Civil and Enviremental Engineering, May 2017, Nevşehir, Turkey.

H. Ateşsal, R. Kadir Pekgökgöz, M. Arif Gürel, “Adıyaman kap mosque restoration and strengthening work” WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2, October 2011, Antalya, Turkey.

R. K. Pekgökgöz, M. A. Gürel, F. Çılı, “Betonarme minarelerin sismik taban yalıtım yöntemi kullanılarak deprem davranışlarının iyileştirilmesi” Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul.

Mahmut Bilgehan, M. Arif Gürel, R. Kadir Pekgökgöz, Murat Kısa, “Çatlaklı Basınç Çubuklarındaki Burkulma Probleminin Transfer Matrisi Yöntemi ve Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS 2010, 14–16 Ekim 2010, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır.

R. Kadir Pekgökgöz, M. Arif Gürel, Mahmut Bilgehan, “Ard germe uygulamasının betonarme minarelerin deprem davranışı üzerine etkisi”, Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade), 1-2 October 2009, Sakarya, Turkey, 19-28.

M. A. Gürel, M. Kısa  and R. K. Pekgökgöz, “Yığma Dolgu Duvarların Düzlemlerine Dik Deprem kuvvetlerine Kemer Etkisi İle Direnişi”, Yedinci Uluslararası  İnşaat Mühendisliği Gelişmeler Kongresi,1-10, 11-13 Ekim, İstanbul, Türkiye, 2006.

M. A. Gürel, M. Kısa  and R. K. Pekgökgöz, “Leteral Stiffness of Unreinforced Masonry Slender Columns Under Cracked Conditions”, Proceedings of 6th International Fracture Conference” , 115-122, 10-12 September 2003, Konya, Turkey.

National Proceedings
R. K. Pekgökgöz, M. Arif Gürel, Mahmut Kömür ve Nilay Kaya, “Sismik Taban Yalıtım Sisteminin Binalara Getirdiği İlave Maliyet Üzerine Bir Araştırma”, Gap V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, s. 867-873, 26-28 Nisan, Şanlıurfa, 2006.
 
Mahmut Kömür, Melike Altan, R. K. Pekgökgöz, “Determination of Seismic Performance Index of Rc Buildings By Fuzzy Logic”, Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, Page 932-940, 6-28 April, Şanlıurfa, 2006. 
 
M. A. Gürel, R. K. Pekgökgöz ve M. Çelik, “Ülkemizde Yakın Geçmişte Meydana Gelen Depremlerde Betonarme Binaların Performansı”, GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, s. 960-966, 06-08 Haziran, Şanlıurfa, 2002.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assoc. Prof. Zeynep ALGIN
 
International Proceedings
KARADAĞ METİN,MERMERDAŞ KASIM,ALĞIN ZEYNEP,EKMEN ŞEVİN (2020).  SBR Lateks Modifiyeli Harçların Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi.  6th International Conference on Engineering  Natural Sciences (ISPEC) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6086183)
 
Şeker Mehmet,ALĞIN ZEYNEP,MERMERDAŞ KASIM (2020).  Donma-Çözülme Çevrimlerinin Cam Elyaf Takviyeli Polimer Donatı ile Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Etkisi.  6th International Conference on Engineering  Natural Sciences (ISPEC) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6086116)
 
ALĞIN ZEYNEP,Gerginci Sümeyra,Demir Delil (2020).  Mermer Ve Bazalt Atık Tozlarının Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi.  6th International Conference on Engineering  Natural Sciences (ISPEC) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6086104)
 
ALĞIN ZEYNEP,MERMERDAŞ KASIM,Zeynepli M Serhat (2019).  Makro Sentetik Elyaf Takviyeli Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yolların Performans Değerlendirmesi.  7th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5622273)
 
MULAPEER ESAMEDDIN SAED,MERMERDAŞ KASIM,ALĞIN ZEYNEP,SOR NAHDIM HAMAH,EKMEN ŞEVİN (2019).  Engineering properties of steel and basalt fiber reinforced geopolymer mortar.  6th international scientific research congress UBAK2019 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5622421)
 
ALĞIN ZEYNEP,MERMERDAŞ KASIM,GERGİNCİ SÜMEYRA,Zeynepli M Serhat (2018).  Silindirle Sıkıştırılmış Betonda Su İçeriğinin Sıkıştırılabilirlik ve Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi.  6. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6086900)
 
National Proceedings
GÜNEYİSİ ERHAN,GESOĞLU MEHMET,ALĞIN ZEYNEP,YAZICI HALİT (2015).  Yüzey İyileştirme Metotları Uygulanan Geri Kazanılmış Agregaların Kendiliğinden Yerleşen Betonların Reolojik Özelliklerine Etkisi.  9. Beton Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6086963)
 
ALĞIN HALİL MURAD,ALĞIN ZEYNEP (2008).  Lineer Dikdörtgen Temas Basınçları İçin Elastik Oturma Formülleri.  Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6088909)
 
ALĞIN HALİL MURAD,ALĞIN ZEYNEP (2006).  Rijit Temel ve Yol Kaplamalarının Ani Oturma Değerlerinin Belirlenmesinde Genel Bir Analitik Gerilme Formülü (Kısım 2: Uygulama).  GAP V. Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6089024)
 
ALĞIN HALİL MURAD,ALĞIN ZEYNEP (2006).  Rijit Temel ve Yol Kaplamalarının Ani Oturma Değerlerinin Belirlenmesinde Genel Bir Analitik Gerilme Formülü (Kısım 1: Teori).  GAP V. Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6088945)
 
ALĞIN ZEYNEP,ALĞIN HALİL MURAD (2006).  Designing the Module ‘Transportation Engineering and Pavement Design’ for Civil Engineering Practices.  GAP V. Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6089034)
 
ALĞIN HALİL MURAD,ALĞIN ZEYNEP (2005).  Modüler Kabuk Yapıları Sistemi.  Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6089059)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assoc. Prof. Oğuz ŞİMŞEK

International Proceedings
GÜMÜŞ VEYSEL, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, ŞİMŞEK OĞUZ, Algın Halil Murat, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, YENİGÜN KASIM (2017). Seasonal and annual trend analysis of meteorological data in Sanliurfa, Turkey.  Proceedings of the 10. World Congress of EWRA, 497-502. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3656368)
 
SOYDAN NAZİRE GÖKSU, ŞİMŞEK OĞUZ, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2017). Prediction and validation of turbulent flow around a cylindrical weir. Proceedings of the 10. World Congress of EWRA, 85-92. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3656383)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, ŞİMŞEK OĞUZ, KIRKGÖZ MEHMET SALİH, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2015).  Experimental and Numerical Modeling of Flow over a Spillway.  2. International Conference on Advances in Civil, Structural and Construction Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2153268)
 
ALMOHAMMED NISHAN ABDULLAH MOHAMMED, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2021). Numerical Modeling of Compound Open Channel Flow with Symmetrical and Asymmetrical Floodplains. International Congress on Scientific Advances (ICONSAD'21), 1003 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7587058)
 
ŞEKER MEHMET, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2021). Dam Break Analysis Using HEC-RAS: A Case Study of Birecik Dam, Şanlıurfa. 14th International Congress on Advances in Civil Engineering, 840-847. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7587036)
 
YILDIZ BOZKURT SONGÜL, ŞİMŞEK OĞUZ, GÜMÜŞ VEYSEL (2021). Farklı Kuraklık İndeksleriyle Zonguldak İstasyonu Meteorolojik Kuraklığının Analizi.  Adıyaman 1. Uluslararası Fen ve Uygulamalı Bilimler Kongresi, 86 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7595328)
 
ÖZLÜK ABDULKADİR, ŞİMŞEK OĞUZ, GÜMÜŞ VEYSEL (2021). Estimating the Discharge Coefficient of Trapezoidal Weirs with Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) and Multiple Linear Regression (MLR) Methods. III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, 88 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7596651)
 
İŞLEK HÜSEYİN, ŞİMŞEK OĞUZ, GÜMÜŞ VEYSEL (2021). Kuru Yatakta Meydana Gelen Baraj Yıkılmasının SST Türbülans Modeli ile Sayısal Analizi. Iğdır International Applied Science Congress, 1, 5 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7596603)
 
DİNSEVER LATİF DOĞAN, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2021). Farklı Zaman Ölçeklerinde Meydana Gelen Kuraklık Sınıflarının Değişiminin Değerlendirilmesi: Siirt İstasyonu Örneği.  Iğdır International Applied Sciences Congress, 6 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7596594)
 
AYHAN İSMAİL, ŞİMŞEK OĞUZ, GÜMÜŞ VEYSEL, AVŞAROĞLU YAVUZ (2020).  H2 Su Yüzü Profiline Sahip Açık Kanal Akımının Sayısal Modellemesi. 6th International Conference on Engineering & Natural Sciences, 45 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7597402)
 
İFŞAAT İBRAHİM HALİL, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, AVŞAROĞLU YAVUZ (2020).  E21A032 İstasyonuna Ait Akım Değerlerinin Aylık Yağış Verileri Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Belirlenmesi. 6th International Conference on Engineering & Natural Sciences, 46 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7597412)
 
SEVEN ALAATTİN, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, PARMAKSIZ MEHMET, AVŞAROĞLU YAVUZ (2019). Kritik Altı Açık Kanal Akımının Nümerik Modellenmesinde Ağ Yapısının Etkisinin İncelenmesi. 3.Uluslararası GAP Matematik Mühendislik Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 458-472. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5659655)
 
CAN MEHMET CELAL, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, İFŞAT İBRAHİM HALİL, SEVEN ALAATTİN (2019). Farklı Kapak Açıklıklarına Sahip Açık Kanal Akımının Su Yüzünün RNG Türbülans Modeli ile Sayısal Analizi. 3. Uluslararası GAP Matematik Mühendislik Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 473-484. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5659782)
 
ÖZCAN MEHMET, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, ŞEKER MEHMET (2019).  Bitlis Çayı Baykan İstasyonunun Akım Kuraklık İndeksi (AKİ) Yöntemiyle Kuraklık Analizi. 7th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 1100-1106. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5663837)
 
İFŞAAT İBRAHİM HALİL, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2019). Yağış-Akış İlişkisinde Genekspresyon Yönteminin Değerlendirilmesi: E21A057 İstasyonu Örneği. 7th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 851-858. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5663755)
 
SEVEN ALAATTİN, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2019). Az Eğimli Açık Kanal Akımının RANS ile İki Boyutlu Sayısal Analizi. 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Fen ve Mühendislik Bilimleri, 13-27. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5671560)
 
PARMAKSIZ MEHMET, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2019). Düşük Froude Sayısında Meydana Gelen Serbest Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Modellemesi. 4. Uluslararasi Enerji Mühendislik Kongresi, 1014-1025. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5659952)
 
AVŞAROĞLU YAVUZ, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2019). Pamukluk Deresi Dilaver Köprüsü İstasyonu Akım Değerlerinin Mann-Kendall ve Yenilikçi Şen Yöntemleriyle Trend Analizi. 4. Uluslararası Enerji Mühendislik Kongresi, 856-865. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5659929)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2019). Hidrolojik Kuraklığın Trendinin Şen Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Karasu-Torun Köprüsü Örneği. International Conference on Innovation, Sustainability, Technology andEducation in Civil Engineering (iSTE-CE 2019), 527-541. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5164011)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2019). Şanlıurfa İlinin Meteorolojik Verilerinin Yenilikçi Şen Metodu ile Trend Analizi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 1233-1244. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4982274)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, KIRKGÖZ MEHMET SALİH (2019).  Hesaplama Ağının ve İterasyon Sayısının Sayısal Model Sonuçları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 1245-1253. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4982282)
 
ŞİMŞEK OĞUZ, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, GÜMÜŞ VEYSEL (2018). Dolusavak Mansabında Oluşan Hidrolik Sıçramanın Su Yüzü Profilinin Belirlenmesi. 6th International GAP Engineering Conference – GAP2018, 229-234. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4543120)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, AĞUN BERİVAN, ŞİMŞEK OĞUZ, YENİGÜN KASIM (2018). Şanlıurfa İstasyonuna Ait Hesaplanan Kuraklık İndis Değerlerinin Trend Analizi. 6th International GAP Engineering Conference-GAP2018, 643-650. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4543167)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, YILDIZ MEHMET SEMİH, ŞİMŞEK OĞUZ (2018). Hidrolojik Kuraklık Değerlendirmesi Murat Nehri- Palu Örneği. 6th International GAP Engineering Conference -GAP2018, 636-642. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4543155)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, KIRKGÖZ MEHMET SALİH (2018). Akışkan Hacimleri Yöntemiyle Yapılan Sayısal Modellemelerde Yan Duvar Etkisinin İncelenmesi. 6th International GAP Engineering Conference- GAP2018, 294-300. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4543139)
 
PARMAKSIZ MEHMET, AVŞAROĞLU YAVUZ, ŞİMŞEK OĞUZ, GÜMÜŞ VEYSEL (2018). Radyal Kapak Kontrollü Açık Kanal Akımının Su Yüzü Profilinin Sayısal Modellemesi.  6th International GAP Engineering Conference-GAP2018, 848-856. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4543197)
 
ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, KIRKGÖZ MEHMET SALİH, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2018). Numerical Modeling of Two-Dimensional Unsteady Dam-Break Flow. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 1-9. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4398620)
 
ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, GÜMÜŞ VEYSEL, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2017). Experimental and Numerical Modeling of Flow around a Circular Cylinder with LES. 2. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 1200-1209. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3656396)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, ŞİMŞEK OĞUZ, ALGIN HALİL MURAT, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2017). Estimation of Pan Evaporation with Temperature Data Using ANN and ANFIS Methods in Sanlıurfa, Turkey.  2. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 1315 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3656430)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, ALGIN HALİL MURAT, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2017). Evaluation of Mann-Kendall and Spearman s Rho Trend Test for Pan Evaporation in Sanlıurfa,Turkey. 2. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 1314 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3656443)
 
SOYDAN NAZİRE GÖKSU, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, ALGIN HALİL MURAT, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2017). Estimation of Missing Rainfall Data Using GEP: Case Study of Hilvan Station, Turkey. 2. International Conference on Civil  and  Environmental  Engineering,  1504  (Özet  Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın  No:3656453)
 
AKÖZ MEVLÜT SAMİ, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU (2016).  Eğrisel geniş başlıklı savak akımında lineer ve non lineer türbülans viskozite modellerinin karşılaştırılması.  1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 401-411. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2953884)
 
SOYDAN NAZİRE GÖKSU, ŞİMŞEK OĞUZ, GÜMÜŞ VEYSEL, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2016). Numerical Analysis of Flow around a Circular Bridge Pier.  12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 1-8. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2953904)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, KAVŞUT MEHMET EYYÜP (2014). Estimation of Monthly Pan Evaporation Using Different Artificial Intelligence Methods in Kahramanmaraş Station. 11. International Congress on Advances in Civil Engineering, 1-6. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2228264)
 
KIRKGÖZ MEHMET SALİH, GÜMÜŞ VEYSEL, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, ŞİMŞEK OĞUZ, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2012). Experimental and Numerical Modeling of Flow over a Gate Controlled Semi Cylinder Weir. 10. International Congress on Advances in Civil Engineering, 1-10. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2990888)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, KIRKGÖZ MEHMET SALİH (2012). Experimental and Numerical Modeling of Free Hydraulic Jump Downstream of a Gate. 10. International Congress on Advances in Civil Engineering, 1-9. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2990917)
 
GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, KIRKGÖZ MEHMET SALİH (2012). Tambur Kapak Mansabında Oluşan Batmış Hidrolik Sıçramanın Sayısal Analizi. International Construction Congress 2012, 1, 226-238. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:697925)

National Proceedings
AKÖZ MEVLÜT SAMİ, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, GÜMÜŞ VEYSEL, Mehmet Salih Kırkgöz (2015). RSM Türbülans Modeli ile Enerji Kırıcı Yapı Üzerindeki Akımın Sayısal Modellenmesi. 4. Su Yapıları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2150170)

SOYDAN NAZİRE GÖKSU, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, GERGER REŞİT, AĞUN BERİVAN (2015). Seyhan Havzası Aylık Ortalama Akım ve Yağış Verilerinin Trend Analizi. VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 1, 330-339. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1857736)

GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, AKÖZ MEVLÜT SAMİ (2015). Adana İstasyonunda Buharlaşmanın Farklı Yapay Zeka Yöntemleri ile Tahmini. VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2151505)

SOYDAN NAZİRE GÖKSU, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, ŞİMŞEK OĞUZ, KIRKGOZ MEHMET SALİH (2014). Tabana Oturan Yatay Bir Boru Etrafındaki Türbülanslı Akımın Deneysel ve Sayısal Analizi.  8, Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 999-1010. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2227804)

KIRKGOZ MEHMET SALİH, GÜMÜŞ VEYSEL, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, ŞİMŞEK OĞUZ, SOYDAN NAZİRE GÖKSU (2013). Kapak Kontrollü Yuvarlak Başlıklı Savak Akımının Sayısal Modellenmesi. III. Su Yapıları Sempozyumu, 121-130. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2228543)

YENİGÜN KASIM, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ (2013). Seyhan Havzası Akımlarının Gidiş Analizi. VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 343-351. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4779242)

GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, KAVŞUT MEHMET EYYÜP, SOYDAN NAZİRE GÖKSU (2013). Asi Havzası Yağış Akış İlişkisinin Belirlenmesi. VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 1, 53-64. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:754777)

SOYDAN NAZİRE GÖKSU, GÜMÜŞ VEYSEL, ŞİMŞEK OĞUZ, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, KIRKGÖZ MEHMET SALİH (2013). Aşağı Fırat Havzasında Standart Yağış İndeksi İle Kuraklığın Analizi ve Haritalandırılması. VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 67-76. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:754724)

ŞİMŞEK OĞUZ, GÜMÜŞ VEYSEL, SOYDAN NAZİRE GÖKSU, AKÖZ MEVLÜT SAMİ, KIRKGÖZ MEHMET SALİH (2013). Asi Havzasında Kuraklığın Analizi ve Haritalandırılması. III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi -TİKDEK 2013, 67-76. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2990968)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Asst. Prof. Muhammet Fethi GÜLLÜ

International Proceedings
Erçin Y., Güllü, M. F., Orakçal K., “Nonlinear Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Columns”, Proceedings of the 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, Istanbul, Turkey, September 2021.

Bilgin N., Güllü, M. F., Kolozvari, K., Orakçal K., “Behavior and Modeling Reinforced Concrete Structural Walls”, 9th Turkish Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey, June 2021.

Alhalil I., Güllü, M. F., “A Simple Method for Considering the Effect of Masonry Infill Walls on RC 2D Frame Systems”, 10th International Scientific Research Congress, Ankara, Turkey, April 2021. 

Güllü, M.F., Orakçal, K., Kolozvari, K., “Nonlinear Finite Element Modeling of Low-Rise Shear-Controlled Structural Walls”, Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, June 2018.

Güllü, M.F., Orakçal, K., Kolozvari, K., “Nonlinear Finite Element Modeling of Low-Rise Shear-Controlled Structural Walls”, Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, June 2018.

Kolozvari, K., Miller, R., Güllü, M.F., Orakçal, K., “Three-Dimensional Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Walls under Uniaxial and Biaxial Loading”, Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, June 2018.

Güllü, M.F., Orakçal, K., Kolozvari, K., “Nonlinear Finite Element Modeling of Squat Walls with Shear-Dominant Behavior”, Proceedings of the 11th National Conference on Earthquake Engineering, Los Angeles, California, June 2018.

Kolozvari, K., Rea, N., Güllü, M.F., Orakçal, K., “Three-Dimensional Nonlinear Modeling of Reinforced Concrete Walls under Uniaxial and Biaxial Loading”, Proceedings of the 11th National Conference on Earthquake Engineering, Los Angeles, California, June 2018.

Güllü, M.F., Orakçal, K., “Nonlinear Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Structural Walls”, Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering, Santiago, Chile, January 2017.

Horoz, B., Güllü, M.F., Orakçal, K., “Modeling of Coupled Nonlinear Shear and Flexural Responses in Medium-Rise RC Walls”, Proceedings of the 3rd Conference on Smart Monitoring, Assessment, and Rehabilitation of Civil Structures, Istanbul, Turkey, September 2015.

Güllü, M.F., Orakçal, K., “Nonlinear Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Structural Walls”, Proceedings of the 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August 2014.

Güllü, M.F., Örendil, A.E., Orakçal, K., “Finite Element Modeling of Low-Rise Structural Walls with Shear-Controlled Responses”, Proceedings of the 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, Istanbul, Turkey, October 2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asst. Prof. Arda Burak EKMEN

International Proceedings
Algin H.M., Elmas F., Ekmen A.B., K “Serbest Saha Deprem Analizlerinde 3B Sismik Verilerin Kullanımı (İsviçre, Aescher Tüneli Zemin Örneği)”, 1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Konya, 10-13 November (2022)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Three Dimensional Seismic Analysis of Marmaray Immersed Tunnel Model Simulated Based On Soil-Structure Interaction”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13-15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Seismic Soil-Pile-Structure Interaction Analysis of High Rise Buildings Supported with Barrette Piles”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13-15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Seismic Performance off Raft Foundation-Building System on the Fault Zone During The Natm Tunnel Construction Process”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13-15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Three-Dimensional Finite Element Analysis of Deep Excavation Systems Considering Excavation Stages”, 6th International GAP Engineering Conference, Şanlıurfa, 08-10 November (2018)

Kalpakcı, V., Öztürk, Ş., Algın, H. M., Ekmen, A. B. (2018) "3D Settlement Analysis of Underpinning Piles Under Raft Foundation Subjected to Nonuniform Vertical Loading", Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering (pp. 973-977). Springer, Cham.

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Saraç I.H. “Settlement Analysis of Shallow Foundations Underpinned by Jet Grout Columns”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L. “3D Finite Elements Analysis of Barrette Piled Raft Foundations”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Gümüş V. “Three Dimensional Deformation Analysis of Aescher (Zurich, Switzerland) Canopy Tunnel’s Excavation Supported by Jet Grouting”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Gümüş V., Yılmaz H. “Deformation Analysis for The Internally Supported Diaphragm Wall Systems with Jet Grout Group Columns Used To Increase The Passive Resistance In Deep Excavation”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L. and Saraç İ.H., "The Shallow Foundation Underpinning with Jet Grouting, First Morris Bank, Morristown, New Jersey", ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 - 10 (2017)

Algin H.M., Yenmez L., Ekmen A.B. and Gümüş V., "The Settlement Analyses of the Piled Raft Foundation Systems used for Donau City Towers in Vienna", ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 - 10 (2017)

National Proceedings
Algın H.M, Ekmen A.B., Arslan M.C, Ulukavak M., Erdoğan S.,“İHA Fotogrametrisi Kullanılarak Modellenen Şevlerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Metoduyla Duraylılık Analizi”, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Kongresi 26-28 Eylül 2018, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2018)

Ekmen A.B. ve Algın H.M, “Jet Grout Kolonlarla Desteklenmiş Radye Temellerin Tasarım Prensipleri”, 1. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu 12 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2016)

Algın H.M ve Ekmen A.B., “DKTK Grupları Üzerindeki Radyelerin Tepki Yüzey Metodu ile Optimizasyonu”, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2016)

Algın H.M ve Ekmen A.B., “NATM Tüneli İle Köprü Temel Etkileşiminin Üç Boyutlu Sayısal Analizi”, 6. Geoteknik Sempozyumu, Adana, 26-27 Kasım 2015, 20-27 (2015)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ress. Asst. Dr. Şevin EKMEN

International Proceedings
Ekmen Ş., İpek S., Mermerdaş K., and Işıker Y., (2022). Thermal Characteristics of Synthetic Lightweight Sand Incorporated Earth Friendly Geopolymer Composites, 9. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi

Gerginci S., Alğın Z., Ekmen Ş., (2022). Süper Akişkanlaştirici Katki Dozajinin Ve İnce Agrega Türünün Sifcon’un Mekanik Özelliklerine Etkisi, 7. Uluslararasi 19 Mayis Yenilikçi Bilimsel Yaklaşimlar Kongresi, Samsun.

Karadağ M., Mermerdaş K., Algın Z. and Ekmen Ş. (2020). “Sbr Lateks Modifiyeli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi” 6th Internatıonal Conference on Engıneerıng & Natural Scıences, Şanlıurfa, 77-88.

Mulapeer, E.S., Mermerdaş, K., Algın, Z., Sor, N.H., and Ekmen Ş., (2019). “Engineering Properties of Steel and Basalt Fiber Reinforced Geo-polymer Mortar” 6th International Scientific Research Congress-Science and Engineering, Şanlıurfa, 77-88.

Ekmen Ş., and Mermerdaş K., (2018). Investigation of Time-Dependent Deformation Behaviour of Building Materials with Geopolymer Binder, 6th International GAP Engineering Conference – GAP2018.

Pekgökgöz R.K., Ekmen Ş., Gürel Arif (2017). Urfa Ulu Cami minaresinin çevresel titreşim yöntemiyle dinamik özelliklerinin belirlenmesi (Determination of the Dynamic Properties of Historical Urfa Ulu Mosque Minaret by Ambient Vibration Test). International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE-Cappadocia-2017 (Tam Metin Bildiri).

Mermerdaş K., Ekmen Ş. (2017). Kalsine ham kaolen ve yüksek saflıktaki metakaolen içeren betonların çekme ve basınç dayanımları arasındaki korelasyon (Correlation between Tensile and Compressive Strength of Concretes Incorporating Calcined Crude Kaolin and High Purity Metakaolin). International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE-Cappadocia-2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ress. Asst. Egemen KAYA

International Proceedings
ALĞIN HALİL MURAD,EKMEN ARDA BURAK,KAYA EGEMEN (2018).  Kazı Aşamaları Dikkate Alınarak Derin Kazı Sistemlerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi.  6th International GAP Engineering Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4740292)

ALĞIN HALİL MURAD,EKMEN ARDA BURAK,KAYA EGEMEN (2019).  Three Dimensional Seismic Analysis of Marmaray Immersed Tunnel Model Simulated Based On Soil-Structure Interaction.  8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5518677)

ALĞIN HALİL MURAD,EKMEN ARDA BURAK,KAYA EGEMEN (2019).  Seismic Soil-Pile-Structure Interaction Analysis of High Rise Buildings Supported with Barrette Piles.  8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5518683)

ALĞIN HALİL MURAD,EKMEN ARDA BURAK,KAYA EGEMEN (2019).  Seismic Performance off Raft Foundation-Building System on the Fault Zone During The Natm Tunnel Construction Process.  8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5518688)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ress. Asst. Latif Doğan DİNSEVER

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ress. Asst. Fahri Baran KÖROĞLU

-

CONTACT

Harran University Faculty of Engineering Department of Civil Engineering
Osmanbey Campus
PK 153 63000, Şanlıurfa
Phone
0 414 318 30 00/1769 (Secretary)
Fax
0414 3183799
Email
insaatmuh@harran.edu.tr