Makine Mühendisliği Bölümü Projeleri

TÜBİTAK Projeleri

 
Proje personeli Proje Adı Durum
Prof. Dr. M.Azmi AKTACİR (Yürütücü) Dr. Öğr. Üyesi. Nurettin Beşli, Doç. Dr. Ferhat Aslan, Doç. Dr. Mustafa Özen, Dr. Öğr. Üyesi. Abdulkadir Gümüşçü, Dr. Öğr. Üyesi. Erdal Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi. Yusuf Işıker, Dr. Öğr. Üyesi. M.Hadi Süzer, Öğr. Gör. M.Akif İLKHAN, Öğr. Gör. A.Ersin ALTIPARMAK, Hakkı Keskin, Muhammed ŞAFAK TÜBİTAK 1003. Yenilikçi Yerli Endüstriyel Ölçekte Fresnel Kolektör Geliştirmesi Ve Prototip Üretimi. Devam ediyor
Prof.Dr. Bülent AKTAŞ (Yürütücü) ,Arş.Gör. Abuzer AÇIKGÖZ, Öğrenci Hasan Hüseyin ARICI TUBİTAK 2209-A,"Kamikaze Sürü İHA sistemi Devam ediyor

 
Prof.Dr. Bülent AKTAŞ (Yürütücü) Arş.Gör. Abuzer AÇIKGÖZ, Öğrenci İbrahim Halil GÜZEL TUBİTAK 2209-A, "Döner eğilmeli yorulma test cihazı modifikasyonu ve alüminyum alaşlarının yaşlandırma ısıl işleminin yorulma dayanımına etkisinin incelenmesi" Devam ediyor
Prof. Dr. M.Azmi AKTACİR (Araştırmacı) MİLGES ARDEB-1007 Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi Devam ediyor
Prof. Dr. M.Azmi AKTACİR (Eğitmen) TÜBİTAK Bilim Ve Toplum
Üstün Yetenekli Öğrencilerle Uygarlık Tarihinin Değiştiği Yerde Bilimin Doğasına Yolculuk
Devam ediyor
 

BAP Projeleri (Entegre-Şemsiye Projeler)

Proje personeli Proje Adı Durum
Prof.Dr. Şerife YALÇIN (Yürütücü) , Prof.Dr. Bülent AKTAŞ, Prof.Dr. Murat KISA, Doç.Dr. Mustafa ÖZEN, Doç. Dr. Hatice AKTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi Ebru UYAR, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜL, Öğr.Gör. Mehmet Vehbi BALAK, Arş.Gör. Abuzer AÇIKGÖZ, Arş.Gör. Gökhan DEMİRCAN, Doç. Dr. Mehmet Emrah POLAT, 3D Yazıcılarla Dental İmplantların Üretimi Devam ediyor
Prof.Dr. Murat KISA (Yürütücü) , Mehmet Ali KURT, Mustafa DEĞİRMENCİ, Doç.Dr. Mustafa ÖZEN, Arş.Gör. Gökhan DEMİRCAN, Prof.Dr. Bülent AKTAŞ Al2O3 Nanopartikül Katkılı Aramid Elyaf Takviyeli Epoksi Kompozitlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Mikroyapılarının İncelenmesi Tamamlandı
 
Prof. Dr. Mehmet HANÇER (Yürütücü) Harran Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Proje Destek Ofisi Birimlerinin, AR-GE, Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme Olanaklarının Artırılması Devam ediyor
Prof.Dr. Bülent AKTAŞ (Yürütücü) , Prof. Dr. Şerife YALÇIN, Prof.Dr. Demet YILMAZ, Öğrenci Enes Furkan GÜRSES "Nano Metal Oksit Katkılı Borosilikat Camların Üretilmesi, Mekanik Özellikleri ve Radyasyon Zırhlama Parametrelerinin İncelenmesi" Devam ediyor
 

BAP Projeleri (Doktora tez projeleri)

Proje Yetkili Proje Adı Durum
Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Bir Mahalin Güneş Ve Toprak Enerjisi Destekli Bir Isı Pompası İle İklimlendirilmesi Devam ediyor
Prof.Dr. Murat KISA CTP Flanşların Dayanımlarının Teorik Ve Deneysel Olarak İncelenmesi Devam ediyor
Prof.Dr. Murat KISA Çevresel Şartların Nanopartikül Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine Ve Burkulma Davranışına Etkisi Devam ediyor
Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Isı Kazancı Olarak Güneş Işınımının Teorik Ve Deneysel Analizi Tamamlandı
Prof.Dr. Bülent AKTAŞ Nadir Toprak Elementleriyle Katkılandırılmış B2o3-teo2-bi2o3-cdo Camlarının Fiziksel Ve Radyasyon Zırhlama Özelliklerinin İncelenmesi Devam ediyor
Doç.Dr. Refet KARADAĞ Nano Akışkanların Otomobil Radyatörlerinde Isı Transferi Ve Basınç Kayıplarına Etkisinin İncelenmesi Devam ediyor
Prof.Dr. Cengiz DOĞAN Rulmanlı Vidalı Mil Tahrikli Robot Tasarım Ve İmalatı Devam ediyor
Prof.Dr. Murat KISA Sanal Gerçeklik Teknolojısının Teknik Çizimlerde Kullanımı Tamamlandı
Prof.Dr. Murat KISA Yaşlandırma İşlemine Tabi Tutulan Kompozit Plakaların Balistik Hasarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi Devam ediyor
Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Yeni Hibrit Tip Bir Havalı Güneş Kollektörünün Deneysel Ve Numerik Analizi Devam ediyor
 

BAP Projeleri (Yüksek Lisans tez projeleri)
 

Proje Yetkili Proje Adı Durum
Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Hibrit Tip Isı Depolama Malzemelerinin Isıl Performans Analizi Devam ediyor
Prof.Dr. Cengiz DOĞAN Kartezyen Robot Tasarım ve İmalatı Devam ediyor
Prof. Dr. Bülent AKTAŞ Krom Oksit (Cr2o3) Katkılı Borosilikat Camların Üretilmesi Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Tamamlandı
Prof. Dr. Refet KARADAĞ Kubbeli Yapıların Yaz Şartlarında İç Ortamlarının Isıl Analizi Tamamlandı
Prof. Dr. Bülent AKTAŞ Plazma Borlama Yöntemi İle Kaplanmış Hardox Çeliklerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Tamamlandı
Prof. Dr. Refet KARADAĞ Şanlıurfa İklim Şartlarında Güneş Enerjisi Destekli Sisleme Sisteminin Tasarımı Ve Performans Analizi Tamamlandı
Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Şebekeden Bağımsız Sistemlerde Farklı Fotovoltaik Panel Ve Akülerin Performans Analizi Devam ediyor
Prof.Dr. Bülent AKTAŞ Yaşlandırma Öncesi Ön Deformasyon İşleminin AA6061 Ve 7075 Alüminyum Alaşımlarının Mekanik Özelliklerine Etkisi Devam ediyor
Prof.Dr. Murat KISA Yeni Bir 3 Boyutlu Yazıcı Tasarımı Ve İmalatı. Tamamlandı
Prof.Dr. Bülent AKTAŞ Zno-tio2-sio2 İnce Filmlerin Sol-jel İle Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu Devam ediyor
Prof. Dr. Cengiz DOĞAN 3B Tarayıcı Tasarımı Ve İmalatı Tamamlandı
Prof.Dr. Bülent AKTAŞ B4C Katkılı Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi Devam ediyor
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÖZEN Bioliflerden Üretilmiş Atık Tekstil Kumaşların Kompozit Malzemelerde Takviye Elamanı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Tamamlandı
Prof. Dr. Murat KISA Çevresel Etkılere Maruz  Kompozıt Malzemelerın Aşınması Tamamlandı
Prof. Dr. Bülent AKTAŞ Değişik Metal Oksit Katkılı Zirkonya Seramiklerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi Tamamlandı
Prof. Dr. Bülent AKTAŞ Er2o3 Ve Ceo2 Katkılı Borosilikat Camların Üretilmesi Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Tamamlandı
Prof.Dr. Murat KISA Farklı Çevresel Şartlara Maruz Kompozit Malzemelerin Burkulması Tamamlandı
Prof. Dr. M. Azmi AKTACİR Farklı Özelliklerdeki Termal Güneş Kolektörlerinin Isıl Performans Testlerinin Gerçekleştirilmesi Ve Analizi Devam ediyor
Prof.Dr. M. Azmi AKTACİR Fotovoltaik Paneller İçin Robotik Temizleme Cihaz Tasarımı Ve Prototip Üretimi Devam ediyor
Prof. Dr. Bülent AKTAŞ Görüntü İşleme Teknolojisi Ve Pıd Kontrol Uygulaması İle Scara Robot Tasarım Ve İmalatı Tamamlandı
Dr.Öğr.Üyesi Cuma ÇETİNER Güneş Enerjisi Destekli Nh3-h2o Çözeltli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin İncelenmesi Tamamlandı
 

Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler

Proje personeli Proje Adı Durum
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf IŞIKER (Araştırmacı) Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi (GAP BKİ) Devam ediyor
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf IŞIKER (Araştırmacı) İlk Örnek Güneş Pilli Center Pivot Sulama Sisteminin Kurulumu (Karacadağ Kalkınma Ajansı) Tamamlandı
 
Prof. Dr. M.Azmi AKTACİR (Yürütücü) GAP YEŞIL ENERJI BÖLGESI İNTERAKTIF KATILIM PROJESI(18001) (GAP BKİ)
 
Devam ediyor
 
Prof. Dr. M.Azmi AKTACİR (Yürütücü) GAP YEŞIL ENERJI BÖLGESI KAMUSAL ENTEGRASYON PROJESI (15111) (GAP BKİ)
 
Devam ediyor
 
Prof. Dr. M.Azmi AKTACİR (Yürütücü)
 
GAP YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ PROJESİ (DPT) Devam ediyor
 

2014 yılı Öncesi proje listesi için tıklayınız. 

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
+90 414 318 30 00-1769
makbol@harran.edu.tr