Makina mühendisliği bölümü, 1993 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır, dört yıllık bir lisans programıdır. Makina Mühendisliği Programı mezunu bir mühendis, başlıca ve genel nitelikler yanında aşağıdaki temel özelliklere sahip olacaktır.

 
  • Mekanik parçalar, sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
  • Isıl sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
  • Makina mühendisliğinin teknik sorunlarını çözebilmek için analitik beceri.
 

Programda verilen dersler, temel matematik ve mühendislik altyapısı üzerine, ısı-akışkan, konstrüksiyon ve imalat, otomasyon ve kontrol disiplinlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. 2017-2018 yılından itibaren uygulamaya başlanılan İntörn programı uygulamalı mühendislik uygulaması yürütülmektedir. İntörn uygulaması ile program dâhilindeki dersleri başarı ile tamamlayan başarılı öğrencilerimiz bir dönem boyunca uygulama becerilerinin gelişmesi adına belirli kriterleri sağlayan işletmelerde stajlarını yapmaktadır.

Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Lisans programına, 2023 akademik yılı itibariyle Örgün Eğitim programında 154 öğrenci, İkinci Öğretim programında 22 öğrenci öğrenimine devam etmektedir.
Makine Mühendisliği lisansüstü programlarında 69 yüksek lisans öğrencisi ve 23 Doktora öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir.
Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; 1462 adet Makine Mühendisi (1030 adet Örgün, 432 adet İkinci Öğretim), 80 adet Makine Yüksek Mühendisi ve 9 adet Makine Mühendisliğinde Doktor yetiştirmiş ve mezun etmiştir. 

 Lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrenciler aynı zamanda Çift Anadal Programı ile; Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerini de okuyabilirler. Öğrenci her iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır. Bunun dışında bölümüzde Yan Dal Programı da bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus programı ile yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde 1 yıla kadar öğrenim görebilirler.

 Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde 2023 itibariyle; Mekanik Anabilim Dalında 2 Profesör; Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında 2 Profesör, 2 Öğretim Görevlisi; Termodinamik Anabilim Dalında 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi. 1 Öğretim Görevlisi; Enerji Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 Doktor Öğretim Üyesi; Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında 1 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 11 Öğretim Üyesi,  3 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve 3 100/2000 Doktora Bursiyeri bulunmaktadır.

Bölüm Tanıtım Sunumuna Buradan Ulaşabilirsiniz  

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
+90 414 318 30 00-1769
makbol@harran.edu.tr