Mezun Anketi 
            Eğitim Amaçları
           Program Çıktıları
           Müdek Döküman
 
 
 


MÜDEK Akreditasyonu Resmen Onaylandı (01 Mayıs 2020 - 30 Eylül 2023)

     2021 Yılı Nisan ayında MÜDEK Dış Değerlendirmeye tabi tutulan bölümümüz, bu değerlendirme sonucunda 30 Eylül 2023 tarihine kadar MÜDEK Akreditasyonu almaya hak kazanmış, bu kapsamda akredite belgeleri onaylanarak bölümümüze ulaşmıştır. 

 
     Bu belge ile Makine Mühendisliği Bölümü normal öğretim lisans programı 3 yıl süre ile akredite edilmiş olup, söz konusu programdan mezun olan öğrencilerimize verilecek EUR-ACE Etiketli Sertifika ile alacakları diplomaları Avrupa ve Amerikada geçerli olacaktır.
Bu süreç içerisindeki çalışmalarda, öncelikli olarak emeği geçen, bölümümüz akademik ve idari personellerimize; alınan kararların uygulanmasında, takibinde, lojistik desteklerini esirgemeyen ve her konuda yanımızda yer alan Rektörümüz, Mühendislik Fakültesi Dekanı başta olmak üzere, ilgili akademik ve idari personellerine, ders yürütücüsü öğretim elemanlarına, yapılan toplantılara temsilci göndererek katılıp desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara, gerek mezun olup iş hayatına atılan gerekse öğrenimlerine devam eden tüm öğrencilerimize teşekkür eder, bu uzmanlık alanında ilimiz ve bölgemizde ilk defa gerçekleşen bu başarının haklı gururunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız.


MÜDEK

    Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. 
    MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi ( MDK ) tarafından, bu fakültelerin bünyelerindeki mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile anılan bağımsız bir sivil toplum platformu olarak kurulmuştur. 
    MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurullarında, komitelerinde, çalışma gruplarında ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alanlar gönüllülük esasına göre ücret almadan çalışırlar. 
    MÜDEK, 
- 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış, 
- 2006 yılında Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi olmuş, 
- 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış, 
- 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yüseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmış, 
- 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş ve
- 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a tam üye (Full Signatory) olarak kabul edilmiştir.

ULUSAL TANINMA 
    MÜDEK'in 31 Ekim 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul'un 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülerek uygun bulunmuş ve ilgili yönetmeliğin 7/e maddesi uyarınca yüseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmasının ve beş yıl geçerlilik süresi ile bu kapsamda Kalite Değerlendirme Belgesi almasının uygun olduğuna karar verilmiştir. 
İlgili YÖK yazısı için tıklayınız.

ULUSLARARASI ÜYELİK VE YETKİLENDİRME 
    MÜDEK, 17 Kasım 2006'dan beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir. İlgili ENAEE yazısı için tıklayınız. MÜDEK, ENAEE Yönetim Kurulu'nun (Administrative Council) 21 Ocak 2009 tarihli kararıyla ENAEE tarafından EUR-ACE Label vermek üzere yetkilendirilmiştir. MÜDEK, ENAEE'den EUR-ACE Etiketi verme yetkisi alan 7. akreditasyon ajansı olmuştur. MÜDEK'in aldığı EUR-ACE Etiketi verme yetkisinin koşulları aşağıda verilmiştir: 
- Tam süre için (5 yıl) geçerli. 
- Lisans (FC - first cycle) programlarının akreditasyonu için geçerli. 
- MÜDEK tarafindan 21 Ocak 2009 tarihinden sonra akredite edilecek programlar için geçerli. 
MÜDEK 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a tam üye (Full Signatory) olarak kabul edilmiştir.

EUR-ACE nedir? 
    Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarını ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir. 
2009 yılında MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı tarafından akredite edeceği mühendislik programlarına EUR-ACE etiketi vermek için yetkilendirilmiştir. Avrupa’da bu konuda yetkilendirilen 7inci ajanstır.

EUR-ACE Etiketinin Mühendislik öğrencileri ve mezunları için faydaları nelerdir? 
    EUR-ACE ® etiketi ile mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası yüksek standartlara sahip olduklarını belgelerler, böylece Avrupalı işverenler tarafından tanınmaları da güvence altına alınmış olur. 
- EUR-ACE ® diğer Yükseköğretim Kurumlarına yapılan Master ve Doktora programlarına başvuruları kolaylaştırır. 
- Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE ® etiketli programlar Kayıtlı veya Yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır. 
- Mesleki Yeterlilik tanınması üzerine, AB Direktifi tarafından teşvik olarak EUR-ACE ® etiketli bölümlerin lisansüstü hareketliliğini kolaylaştırılmıştır. 
- EUR-ACE ® FEANI (European Federation of Natinonal Engineering Assosication) tarafından profesyonel kart gibi teşvik edilen bir eğitim standardıdır. 
- EUR-ACE ® etiketli programlar FEANI’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır.


 

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
+90 414 318 30 00-1769
makbol@harran.edu.tr