FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5103101 İleri Isı Transferi S 3 0 3 6
2 5103102 İş Sıralama ve Çizelgeleme S 3 0 3 6
3 5103103 İleri Mühendislik Termodinamiği I S 3 0 3 6
4 5103104 Kalite Mühendisliğinde Esaslar S 3 0 3 6
5 5103105 Tahribatsız Kontrol Yöntemleri I S 3 0 3 6
6 5103107 Makina Mühen. Son Gelişmeler S 3 0 3 6
7 5103109 İleri Akışkanlar Mekaniği I S 3 0 3 6
8 5103111 Mühendislik Matematiği I S 3 0 3 6
9 5103113 Elastisite Teorisi S 3 0 3 6
10 5103115 Isı ve Kütle Transferi S 3 0 3 6
11 5103117 Sayısal Analiz I S 3 0 3 6
12 5103119 Mühendislikte İstatistik Metotları S 3 0 3 6
13 5103121 Soğutma Tekniği S 3 0 3 6
14 5103123 Isıtma Sistemleri ve Uygulamaları S 3 0 3 6
15 5103125 Mühendislikte Veri Analizi ve İşleme Yöntemler S 3 0 3 6
16 5103127 Kompozit Malzemelerin Mekaniği S 3 0 3 6
17 5103129 Takım Tezgahı Tasarımı S 3 0 3 6
18 5103131 Makinede İşleme Bilimi ve Uygulamaları S 3 0 3 6
19 5103133 Toz Metallurji S 3 0 3 6
20 5103135 Metroloji S 3 0 3 6
21 5103136 Yakıt Pillerinin Modellenmesi ve Simülasyonu S 3 0 3 6
22 5103137 Fotovaltaik Sistem Uygulamaları S 3 0 3 6
23 5103138 HVAC Sistemlerinde Enerji Ekonomisi S 3 0 3 6
24 5103139 Rüzgar Enerjisinden Güç Üretme S 3 0 3 6
25 5103140 Güneş Enerji Sistemleri S 3 0 3 6
26 5103141 Akışkanlar mekaniği ve Isı Transferinde Nümer.. S 3 0 3 6
27 5103142 Biyomalzemeler S 3 0 3 6
28 5103143 İleri Mühendislik Seramikleri S 3 0 3 6
29 5103144 Mühendislik Malzemerinde Deformasyon Aşınması S 3 0 3 6
30 5103145 Kabuklar Plaklat Teorisi S 3 0 3 6
31 5103146 Sınır Tabaka Akışları S 3 0 3 6
32 5103147 Türbülasyon ve Türbülastyon Modelleri S 3 0 3 6
33 5103148 Katı Mekaniğinin Temelleri S 3 0 3 6
34 5103149 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
35 5103501 Seminer Z 0 2 0 6
36 5103701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
37 5103703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5103202 Ekserji S 3 0 3 6
2 5103203 İleri İmalat Planlama ve Kontrol Sistemleri S 3 0 3 6
3 5103204 İleri Akışkanlar Mekaniği II S 3 0 3 6
4 5103206 İleri Mühendislik Termodinamiği II S 3 0 3 6
5 5103207 Mühendislikte Deney Tasarımı S 3 0 3 6
6 5103208 Makina Mühendisliğinde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
7 5103210 İmalat Tezgahlarının Nümerik Kontrolü S 3 0 3 6
8 5103212 CAD ve CAM Uygulamaları S 3 0 3 6
9 5103214 Isı Pompaları S 3 0 3 6
10 5103216 Mühendislik Matematiği II S 3 0 3 6
11 5103218 Sonlu Elemanlar Metodu S 3 0 3 6
12 5103220 Sayısal Analiz II S 3 0 3 6
13 5103222 İleri Akışkanlar Mekaniği III S 3 0 3 6
14 5103224 Güneş Enerjisi Sistemleri S 3 0 3 6
15 5103226 İkl. Sist. Esasları ve Uygulamaları S 3 0 3 6
16 5103228 Enerji Kullanımı ve Tasarrufu S 3 0 3 6
17 5103230 Isı Işınımı S 3 0 3 6
18 5103232 Elastik Stabilite Teorisi S 3 0 3 6
19 5103234 Yapıların Titreşimi S 3 0 3 6
20 5103236 İmalat Yönüyle  Tasarım S 3 0 3 6
21 5103238 Talaş Kaldırma Dinamiği S 3 0 3 6
22 5103240 Isıl İşlemler S 3 0 3 6
23 5103241 Akışkanlar Dinamiğinde Sayısal Yöntemler S 3 0 3 6
24 5103242 Endüstriyel Kurutma S 3 0 3 6
25 5103243 Güneş Enerjisi Isıl Uggulamaları S 3 0 3 6
26 5103244 Havalandırma Temel Prensip ve Uygulamaları S 3 0 3 6
27 5103245 Mühendislik Ekonomisi S 3 0 3 6
28 5103246 Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde Ölçme ... S 3 0 3 6
29 5103247 Pompa ve Kompresörler S 3 0 3 6
30 5103248 Yüzey Kaplama Teknikleri S 3 0 3 6
31 5103249 Hasar Analizi S 3 0 3 6
32 5103250 Alternatif Enerji Kaynakları S 3 0 3 6
32 5103251 Termik Güç Santralleri S 3 0 3 6
33 5103252 İleri Mukavemet S 3 0 3 6
34 5103253 Vizkoz Akışları S 3 0 3 6
35 5103254 Plastisite S 3 0 3 6
36 5103256 Cam Bilimi ve Teknolojisi S 3 0 3 6
37 5103255 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
38 5103201 Seminer Z 0 2 0 6
39 5103601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
40 5103602 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
 
Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GENEL BİLGİLER


EĞİTİM TÜRÜ VE HEDEFLER
Yüksek lisans programının hedefi, her öğrencinin lisans seviyesinde edindiği bilgi ve birikimine ilave olarak aşağıdaki hedefleri sağlayacak seviyeye ulaştırmaktır:
Ülkenin uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmaktır. Bu amaçla kendi konularında uluslararası standartta bilgi donanımlı ve gerektiğinde inisiyatif kullanabilme özelliğine sahip, yaratıcı, hayatları boyunca yeni bilgileri geliştirme ve öğrenme konusunda istekli ve bu konuda yeterli seviyede teçhiz edilmiş yüksek mühendislerin yetiştirilmesini sağlamak.
Ülkenin stratejik hedeflerine destek ve bu hedeflerin belirlenmesinde öncülük yapabilecek programları veya dersleri program çerçevesinde açmak veya mevcut derslerin içeriklerini inceleyerek gerekirse kapamak.
Programın konuları kapsamına giren bilim ve teknoloji alanında, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde öncü konumuna ulaşmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yüksek lisans tezlerinin ve derslerde verilecek dönem ödevlerinin öğrencinin kendi mesleki kariyerlerinde karşılaşabilecekleri pek çok problemi anlama, analiz etme ve çözme çabalarını destekleyecek sağlam bir art alan kazandırmak üzere belirlemek ve ciddi bilimsel ya da teknolojik araştırmaları konu alacak projeler olarak değerlendirmek.
Verilen dersler ve tez çalışmaları ve seminerler vasıtasıyla yüksek lisans öğrencilerini, sahip oldukları yetenekleri topluma liderlik etmeleri için gerekli seviyeye ulaştırmaları konusunda teşvik etmek.
 Mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal-kültürel etkilerini kavramasını sağlamaktır.  Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak.
Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamaktır.  Son sınıf öğrencilerini ilgi duyarak, kendi seçtikleri bir makina mühendisliği uygulama alanında kısmen uzmanlaştırarak mesleğe başlangıç için hazırlamak.
PROĞRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Programın Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüsamettin BULUT
Azami Eğitim Süresi 3 yıl
Mezuniyet Unvanı  Yüksek Lisans (Tezli)
 
PROGRAM TARİHCESİ
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı eğitim-öğretime 1993-1994 yılında 3 öğretim üyesi ile başlamıştır. 2017-2018 eğitim dönemi itibariyle bölümde 9 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 35 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisini mezun eden bölümde.  2017-2018 eğitim dönemi itibariyle 75 öğrenci yüksek lisans ve 15 öğrenci doktora programına kayıtlıdır. Programın eğitim dili Türkçedir.
 
KABUL KOŞULLARI
Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerin, ülkemiz üniversitelerinden ya da denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yabancı üniversitelerin Makine Mühendisi lisans diploması almış olması gerekmektedir. Makine Mühendisi Bölümü ile konu ve çalışma alanları bakımından yakın ilişkide olan bazı diğer bölüm mezunları (Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği vs.) temel makina eğitimini aldıktan sonra yüksek lisans eğitimine başlayabilirler. Öğrencinin ALES sınavı puanının en az 55 ve not ortalaması 60/100 olmalıdır. Öğrenci kabul ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce üniversite web sayfasında yayınlanır.
 
ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI
Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerin, ülkemiz üniversitelerinden ya da denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yabancı üniversitelerden Makine Mühendisi lisans diploması almış olması gerekmektedir. Makine Mühendisi Bölümü ile konu ve çalışma alanları bakımından yakın ilişkide olan bazı diğer bölüm mezunları (Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği vs.) temel makina eğitimini aldıktan sonra yüksek lisans eğitimine başlayabilirler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
 Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

ÜST DERECE PROĞRAMLARA GECİŞ
Üniversitenin ve ülkenin gereksindiği akademisyenlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla ders programlarında lisans eğitimi ile doktora eğitimi arasında köprü oluşturabilecek nitelikte ders seçeneklerinin bulunmasını sağlamaktır. Yüksek lisans mezunlarımız bu çerçevede doktora eğitimlerine devam edebilir.

İSTİHDAM OLANAKLARI
Yüksek Lisans programının mezunlarının istihdam alanı çok yönlü olmakla beraber uluslararası niteliklerde eğitim alan, ülkenin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendisler kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir. Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler sanayide lisans mezunlarına göre daha üst düzeyde görev alabilirler veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
 

Lisansüstü Dersler

 

Lisansüstü Ders İçerikleri 

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
+90 414 318 30 00-1769
makbol@harran.edu.tr