Bölümümüzde intörn mühendislik uygulaması bulunmaktadır. Uygulanan intörn mühendislik programı, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getirmekte ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetişmesini sağlamaktadır. Bu program ile, başvuru şartlarını sağlayan son sınıf öğrencilerimiz, son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) sanayide sahada geçirerek mühendisliğe adım atmış olurlar. İntörn Mühendisler, bir mühendis gibi sanayide çalışmalar yaparak belirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri firmada geçirmekte ve firmanın çalışma şartlarına tamamen uymaktadırlar. Öğrencilerimiz, Bölümde almış oldukları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine sanayideki uygulamaları da ekleyerek mühendis olarak sanayiye çıkmaya hazır olarak eğitilmektedirler. İntörn Mühendislik eğitimi, üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir rol oynamaktadır.
FİRMALAR AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;
İntörn Mühendisler firmaların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almakta ve bu doğrultuda nitelikli ara eleman açığını önemli oranda gidermektedirler. Bu açıdan firmaların teorik olarak yeterli ancak uygulamada yetersiz buldukları mühendisler doğrudan firmalarda yetişmekte ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına hazır hale gelmektedir. İntörn uygulaması esnasında intörnlerin Bölümden bir öğretim üyesi tarafından denetlenmesi ve bu doğrultuda firma ile görüşme olanağının da sağlanması ile üniversite ve firmalar arasındaki işbirliği güçlenmektedir.
ÖĞRENCİ AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;
İntörn mühendisler, teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu bağlamda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca intörnler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.


>>>  İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ                             

İŞYERİ EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI
 
 

 1. İŞYERİ UYGULAMASI HAZIRLIK İŞLEMLERİ
 1. Bölüm tarafından Uygulamalı Mühendislik kapsamında sözleşme imzalanan işyerlerinin ve Uygulamalı Mühendislik Eğitimi şartlarının web üzerinden ilan edilmesi ( 10 Ocak )
 2. Öğrenci başvurularının alınması (web sayfasından temin edilecek başvuru formuna transkript belgesi eklenerek Bölüm Sekreterliğine verilir) (13-21 Ocak )
 3. Değerlendirme (başvuru şartları incelenir, Firma-Öğrenci eşleştirmeleri yapılır)
 • Başvuru şartları; 8. yarıyılda işyeri eğitimi alacak öğrencilerin 8. Yarıyıl hariç bütün dersleri alıp başarmış olması gereklidir.
 • Genel not ortalamasının en az 2,00 olması gereklidir.
 • Başvuru şartlarını sağlayamadıkları için red alan öğrenciler ekle-çıkar haftasında diğer derslere kayıt yaparak öğrenimlerine devam ederler.
 1. Firma ve öğrenci eşleştirmelerinin ilan edilmesi (24 Ocak )
 2. Denetçi öğretim elemanları belirlenerek ilan edilir ve öğrenciler Bitirme Ödevi derslerini belirlenen denetçi öğretim elemanlarından alırlar.
 
 1. İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI ESNASINDA
 1. Öğrenciler işletmelerde, İşyeri Eğitimi kapsamında 14 hafta tam zamanlı olarak İşyeri Eğitimi yaparlar.
 2. Ön Değerlendirme Raporu (ilk 4. Hafta sonunda Blüm başkanlığına teslim edilmelidir.)
 3. İş Yeri Eğitimi Haftalık Çalışma Raporu (Öğrenciler, günlük çalışma kayıtlarını içeren haftalık çalışma raporunu, o haftanın mesai bitimine kadar, denetçi öğretim elemanına ulaştırmalıdır).
 
 1. İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI SONRASI
 1. İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu (Kapalı zarfta ve mühürlü olarak denetçi öğretim elemanına getirilir.)
 2. Dönem Sonu Raporu  (Dönem Sonu Raporu, İşyeri Eğitimi Haftalık Çalışma Raporları ile birlikte İşyeri Eğitimi bitiminden sonra en geç bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.)
 3. İşyeri eğitimi yapan öğrenciler Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 ( CC ) almak gereklidir

 
Not: Değerlendirme formları   http://web.harran.edu.tr/makina/tr/egitim/intorn-uygulamali-muhendislik/ adresinde yer almaktadır.
 >>> İŞYERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU   
Not: (İşyeri değerlendirme formu kapalı zarfta ve mühürlü olarak danışman öğretim üyesine getirilecektir.)

1) Ön Değerlendirme Raporu (4. Hafta bitiminde bölüm başkanlığına teslim edilmelidir.)

2) İş Yeri Eğitimi Haftalık Çalışma Raporu (Öğrenciler, günlük çalışma kayıtlarını içeren haftalık çalışma raporunu, o haftanın mesai bitimine kadar, denetçi öğretim elemanına ulaştırmak zorundadır.)
3) Dönem Sonu Raporu (Dönem Sonu Raporu, İşyeri Eğitimi Haftalık Çalışma Raporları ile birlikte İşyeri Eğitimi bitiminden sonra en geç bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.)

Not:

· Öğrenciler yukarıda belirtilen raporları, HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Madde 18’e göre yapmak zorundadır.

· Öğrenciler HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ’nin tamamından sorumludur.

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
+90 414 318 30 00-1769
makbol@harran.edu.tr