DocDr. Öğretim Üyesi  Mustafa GÜLER (BÖLÜM BAŞKANI)
      Görevi Doç.Dr. Öğretim Üyesi   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta    
  Telefon Dahili: 1777  
  Web sayfası    
  Ders Programı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL (BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)
      Görevi Dr. Öğretim Üyesi   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Yapı Anabilim Dalı  
  Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  
  Uzmanlık Alanları Yapı Bilgisi, Yapı Malzemeleri  
  E-posta kyuksel@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1763  
  Web sayfası www.sebnemkuloglu.net  
  Ders Programı
Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim YENİGÜN (Özgeçmiş)
      Görevi Dr. Öğretim Üyesi   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi  
  Bölümü Mimarlık  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları çevre tarihi, yer altı suyu kirliliği  
  E-posta ibrahimyenigun@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1781  
  Web sayfası    
  Ders Programı
Öğretim Görevlisi Mahmut KARAÇİZMELİ (Özgeçmiş)
      Görevi Öğretim Görevlisi    
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı    
Öğretim Görevlisi Sevilay AKALP (Özgeçmiş)
  Görevi Öğretim Görevlisi     
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi   
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Sürdürülebilir Mimari, Enerji Etkin Tasarım, Yeşil Binalar, Yapılı Çevre  
  E-posta sevilayakalp@harran.edu.tr  
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı    


 
Öğretim Görevlisi Burcu KOCAMAN AKELÇİ (Özgeçmiş)
  Görevi   Öğretim Görevlisi   
  Görevli olduğubirim   Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü   Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı   Çevre kontrolü ve yapı teknolojileri  
  Doktora      
  Uzmanlık Alanları   Çevre kontrolü ve yapı teknolojileri, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, malzeme özellikleri ve yapı elemanları ilişkisi  
  E-posta    burcukocaman@harran.edu.tr  
  Telefon   Dahili: 1774  
  Web sayfası      
  Ders Programı      
                                          ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ŞEYDA İNCE GAYBERİ  
    Görevi   Öğretim Görevlisi   
    Görevli olduğubirim   Güzel Sanatlar Fakültesi   
    Anabilim Dalı   Mimarlık Bölümü  
    Uzmanlık Alanları   Restorasyon,Tarihi Çevreyi Koruma, Peyzaj Tasarımı  
    E-posta   seydagayberi@harran.edu.tr  
    Telefon      
    Web sayfası      
    Ders Programı      
                                        ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜMEYRA ÇİFTÇİ(Özgeçmiş)  
  Görevi   Öğretim Görevlisi   
    Görevli olduğubirim   Güzel Sanatlar Fakültesi   
    Anabilim Dalı   Mimarlık Bölümü  
    Uzmanlık Alanları   Tarihi Çevre Koruma, Restorasyon, Kültürel Miras, Kırsal Mimari, Sürdürülebilirlik  
    E-posta   sumeyra.ciftci@harran.edu.tr  
    Telefon      
    Web sayfası      
    Ders Programı       
Araştırma Görevlisi Ayça Nilüfer ÇALIKUŞU (Özgeçmiş)
  Görevi Araştırma Görevlisi   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kampüsler, Mimari Tasarım, Stüdyo Eğitimi   
  E-posta nilufer@harran.edu.tr  
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Halil HATİPOĞLU (Özgeçmiş)
      Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Mimari Tasarım, Mekân, Kültür-Mekân,
Geleneksel Konut
 
  E-posta hatipogluhalil@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1747  
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Minel Ahu KARA (Özgeçmiş)
      Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Yapı Bilimleri, Restorasyon  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Malzeme, Koruma- Onarım, Hasar Tespit  
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Nazelin PİŞKİN (Özgeçmiş)
  Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Çevre Psikolojisi, Davranış Bilimi, Kentsel Tasarım ve Kültür  
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Yahya MELİKOĞLU (Özgeçmiş)
      Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta    
  Telefon Dahili: 1799  
  Web sayfası    
  Ders Programı    
Görevli