Dr. Öğretim Üyesi  Mustafa GÜLER (Özgeçmiş)
      Görevi Dr. Öğretim Üyesi   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YENİGÜN (Özgeçmiş)
      Görevi Dr. Öğretim Üyesi   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Çevre Tarihi, Yer Altı Suyu Kirliliği  
  E-posta ibrahimyenigun@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1781  
  Web sayfası    
  Ders Programı
Dr. Öğretim Görevlisi Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL (Özgeçmiş)
     Görevi Dr. Öğretim Üyesi   
  Görevli olduğu birim Mimarlık  
  Bölümü Mimarlık  
  Anabilim Dalı Yapı Anabilim Dalı  
  Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  
  Uzmanlık Alanları Yapı Bilgisi, Yapı Malzemeleri  
  E-posta kyuksel@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1767  
  Web sayfası www.sebnemkuloglu.net  
  Ders Programı
Öğretim Görevlisi Mahmut KARAÇİZMELİ (Özgeçmiş)
      Görevi Öğretim Görevlisi    
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı    
Öğretim Görevlisi Sevilay AKALP (Özgeçmiş)
  Görevi Öğretim Görevlisi     
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi   
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Sürdürülebilir Mimari, Enerji Etkin Tasarım, Yeşil Binalar, Yapılı Çevre  
  E-posta sevilayakalp@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1773  
  Web sayfası    
  Ders Programı    


 
Öğretim Görevlisi Burcu KOCAMAN AKELÇİ (Özgeçmiş)
  Görevi Öğretim Görevlisi   
  Görevli olduğubirim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Çevre kontrolü ve yapı teknolojileri  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Çevre kontrolü ve yapı teknolojileri, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, malzeme özellikleri ve yapı elemanları ilişkisi  
  E-posta  burcukocaman@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1774  
  Web sayfası    
  Ders Programı     
Araştırma Görevlisi Ayça Nilüfer ÇALIKUŞU (Özgeçmiş)
  Görevi Araştırma Görevlisi   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kampüsler, Mimari Tasarım, Stüdyo Eğitimi   
  E-posta nilufer@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1766  
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Halil HATİPOĞLU (Özgeçmiş)
      Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Mimari Tasarım, Mekân, Kültür-Mekân,
Geleneksel Konut
 
  E-posta hatipogluhalil@harran.edu.tr  
  Telefon Dahili: 1747  
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Minel Ahu KARA (Özgeçmiş)
      Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Yapı Bilimleri, Restorasyon  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Malzeme, Koruma- Onarım, Hasar Tespit  
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Nazelin PİŞKİN (Özgeçmiş)
  Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı Bina Bilgisi  
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları Çevre Psikolojisi, Davranış Bilimi, Kentsel Tasarım ve Kültür  
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı
Araştırma Görevlisi Yahya MELİKOĞLU (Özgeçmiş)
      Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Mimarlık Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta    
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı