Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 19.06.2007 tarihli yazıları üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30.Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 26.06.2007 tarihli ve 2007/12400 sayılı kararı ile kurulmuş olup bu karar, 29.07.2007 Tarihli ve 26597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 Harran Üniversitesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Mimarlık bölümü 60 öğrenci ile Eğitim Öğretime başlamıştır.