Mimarlık Bölümü Temel Tasarım Stüdyo dersine nokta çalışması ile başlamıştır. Temel sanat elemanlarından “nokta”nın tanımı yapılarak sanat akımları içerisinde noktanın psikolojik ifadeleri ve zıtlıklar yarattığı durumlar incelenmiştir. 

       Doğadan ve sanatçılardan örnekler gösterilerek  nokta elemanı ile nasıl düzlem ve  hacim oluşturulduğu, dokunun, ışığın ve gölgenin nasıl  ifade edildiği üzerinde durulmuştur. Bu teorik bilgiler vasıtasıyla öğrenciler nokta öğesini kullanarak gerçek olmak üzere 35x50 cm ölçülerinde bristol kağıdına 10cmx10cm ölçülerinde 6 tane kare çizmek suretiyle  ilk iki kare içine serbest yüzey düzenlemeleri şeklinde açık-koyu araştırmaları,  üçüncü kare içine obje etüdü yapmışlardır. 

         Diğer üç kare içine ilk kare içine yapılan bu tasarımlar değişik geometrik şekiller halinde kesilip yapıştırılarak yeni kompozisyonlar oluşturulmuştur. Böylece öğrenciler soyut-soyutlama-gerçek kavramlarını nokta aracılığıyla deneyimleyerek bir dizi birbirini takip eden sürecin bilgisine sahip olmuşlardır. 

                   13/11/2018
Dersin Koordinatörleri:
Dr.Öğr. Üyesi Yeliz Selvi
Öğr.Gör. Mahmut Karaçizmeli