Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü 17.10.2018 Tarihinde derslere başlamış olup, eğitime devam etmektedir. Uzman öğretim kadrosu ile mimarlığın hem teorik hem de uygulamalı alanlarında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzde; öğrencilerimiz interaktif bir stüdyo ortamında hocalardan birebir kritikler alarak çalışmalarını sürdürüyorlar.