Temel sanat elemanlarından “çizgi”nin tanımı yapılarak sanat akımları içerisinde  çizginin psikolojik ifadeleri ve zıtlıklar yarattığı durumlar incelenmiştir.

Doğadan ve sanatçılardan örnekler gösterilerek  çizgi elemanı ile nasıl düzlem ve  hacim oluşturulduğu, dokunun, ışığın ve gölgenin nasıl  ifade edildiği üzerinde durulmuştur. 

Bu teorik bilgiler vasıtasıyla öğrencilerimiz çizgi  ile  serbest yüzey düzenlemeleri şeklinde açık-koyu araştırmaları, obje etüdleri yapmışlar ve kes-yapıştır yöntemiyle mevcut kompozisyonlarından yeni kompozisyonlar üretmişlerdir. 

Böylece öğrencilerimiz soyut-soyutlama-gerçek kavramlarını çizgi aracılığıyla deneyimleyerek bir dizi birbirini takip eden sürecin bilgisine sahip olmuşlardır.