Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi  Tekstil ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Fırat NEZİROĞLU, Mimarlık Bölümü 1.sınıf öğrencilerimizle Temel Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında  sanatın disiplinlerarası dilinden yararlanarak “Tasarımı Deneyimlemek, Deneyimi Tasarlamak”  konulu bir workshop ve söyleşi gerçekleştirdi. Temel tasarım öğeleri ve ilkelerinin sanatın pek çok disiplininde önemine vurgu yapan Neziroğlu, öğrencilerimize hem teorik hem de performansa dayalı bir yöntemle mimarlıkta tasarım sürecine ilişkin yeni bir deneyim alanı sundu. 


Atık kağıtlar üzerine seçtikleri çok çeşitli malzemelerle geometrik biçimler  görselleştiren öğrenciler açık  ve koyu vurgusu olan iki çalışma gerçekleştirdiler.

Bu aşamada bireysel çalışan öğrenciler daha sonra çalışmalarını biraraya getirdiler. Amacın temel tasar öğe ve ilklerini kullanarak aydınlık ve karanlık alanlar tasarlamak olduğu çalışmada, ancak kolektif ve performansa dayalı bir süreçle istenilen sonuca ulaşıldığı deneyimlendi. Böylece bireysel olduğu kadar tasarımda kolektif çalışmanın da önemine vurgu yapılmış oldu. Ders yürütücüleri Dr.Öğr.Üy. Yeliz Selvi ve Öğr.Gör. Mahmut Karaçizmeli ise bu etkinlikte hem fiziksel, hem zihinsel olarak tasarım sürecine aktif olarak katılan öğrencilerin çalışmalarında nasıl farklı bakış açıları geliştirebileceklerine ve nasıl daha özgün ve kalıcı olabileceklerine dair bir farkındalığa sahip olmalarını amaçladıklarını belirttiler.