Adres: Harran Universitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü,  S-Binası
Osmanbey Kampüsü, 63300 Şanlıurfa, Türkiye

Web:      http://web.harran.edu.tr/sosyoloji/tr
Bölüm Mail: sosyoloji@harran.edu.tr
               
Telefon:  (+90) 0414-3183000 (Santral)
Bölüm Sekreteri Isim ve Telefon: Ahmet ATAŞ  (+90) 0414-3181478
Bölüm Sekreteri Email: 
ahmetatas@harran.edu.tr