MALİYE (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
1.Sınıf  I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006122 İKTİSADA GİRİŞ I* Z 3 - 3 5
2 1006108 GENEL İŞLETME Z 3 - 3 5
3 1006117 GENEL MUHASEBE I Z 3 - 3 4
4 1006123 HUKUKA GİRİŞ** Z 3 - 3 5
5 1006118 TEMEL MATEMATİK I Z 3 - 3 5
6 1006102 TÜRK DİLİ I Z 2 - 2 2
7 1006120 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I*** Z 2 - 2 2
8 1006121 YABANCI DİL (ING.)**** Z 2 - 2 2
    Toplam       21 30
    Seçmeli Dersler       0 0
    Genel Toplam       21 30
*Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006106 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır. 
**Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006119 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır.
***Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006101 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
****Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006103 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
1.Sınıf  II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006206 İKTİSADA GİRİŞ II Z 3 - 3 4
2 1006225 TOPLUM BİLİM* Z 3 - 3 6
3 1006219 GENEL MUHASEBE II Z 3 - 3 4
4 1006224 ANAYASA HUKUKU** Z 3 - 3 5
5 1006218 TEMEL MATEMATİK II Z 3 - 3 5
6 1006222 TÜRK DİLİ II*** Z 2 - 2 2
7 1006221 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II ****  Z 2 - 2 2
8 1006223 YABANCI DİL II (İNG.)*****  Z 2 - 2 2
    Toplam       21 30
    Seçmeli Dersler       0 0
    Genel Toplam       21 30
*Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006220 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır.
**Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006215 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır.
***Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006202 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.

****Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006201 kod ile 3AKTS olarak alacaklardır..
*****Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1006203 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
2.Sınıf  III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006301 MİKRO İKTİSAT Z 3 - 3 7
2 1006328 KAMU MALİYESİ Z 3 - 3 6
3 1006329 İDARE HUKUKU Z 3 - 3 6
4 1006330 MALİYE TARİHİ Z 3 - 3 7
    Toplam       12 26
    Seçmeli Dersler       3 4
    Genel Toplam       15 30
1 1006331 SİYASET BİLİMİ S 3 - 3 4
2 1006332 YÖNETİM ORGANİZASYON S 3 - 3 4
3 1006333 GİRİŞİMCİLİK S 3 - 3 4
4 1006334 PAZARLAMA İLKELERİ S 3 - 3 4
5 1006335 TÜRK KAMU YÖNETİMİ S 3 - 3 4
6 1006336 TÜRK İKTİSAT TARİHİ S 3 - 3 4
7 1006337 SİYASET SOSYOLOJİSİ S 3 - 3 4
8 1006338 KAMUSAL TERCİHLER TEORİSİ S 3 - 3 4
9 1006339 MERKEZ BANKASI VE HAZİNE İŞLEMLERİ S 3 - 3 4
10 1006340 PUBLIC FINANCE IN DEVELOPING COUNTRIES* S 3 - 3 6
11 1006341 REGIONAL DEVELOPMENT* S 3 - 3 6
12 1006342 MICROECONOMICS* S 3 - 3 6
13 1006343 MACROECONOMICS* S 3 - 3 6
14 1006344 BUSINESS MANAGEMENT* S 3 - 3 6
15 1006345 ADMINISTRATIVE LAW* S 3 - 3 6
16 1006346 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE* S 3 - 3 6
17 1006347 MARKETING MANAGEMENT* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
- 3. yarıyıl döneminde, açılan 2. sınıf seçmeli derslerinden en az 1 tanesi seçilecektir.
*Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
2.Sınıf  IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006401 MAKRO İKTİSAT Z 3 - 3 7
2 1006432 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Z 3 - 3 6
3 1006433 MALİYE TEORİSİ Z 3 - 3 6
4 1006434 İSTATİSTİK Z 3 - 3 7
    Toplam       12 26
    Seçmeli Dersler       3 4
    Genel Toplam       15 30
1 1006435 SİYASET BİLİMİ S 3 - 3 4
2 1006436 YÖNETİM ORGANİZASYON S 3 - 3 4
3 1006437 GİRİŞİMCİLİK S 3 - 3 4
4 1006438 PAZARLAMA İLKELERİ S 3 - 3 4
5 1006439 TÜRK KAMU YÖNETİMİ S 3 - 3 4
6 1006440 TÜRK İKTİSAT TARİHİ S 3 - 3 4
7 1006441 SİYASET SOSYOLOJİSİ S 3 - 3 4
8 1006442 KAMUSAL TERCİHLER TEORİSİ S 3 - 3 4
9 1006443 MERKEZ BANKASI VE HAZİNE İŞLEMLERİ S 3 - 3 4
10 1006452 KARİYER PLANLAMA S 3 - 3 4
11 1006444 PUBLIC FINANCE IN DEVELOPING COUNTRIES* S 3 - 3 6
12 1006445 REGIONAL DEVELOPMENT* S 3 - 3 6
13 1006446 MICROECONOMICS* S 3 - 3 6
14 1006447 MACROECONOMICS* S 3 - 3 6
15 1006448 BUSINESS MANAGEMENT* S 3 - 3 6
16 1006449 ADMINISTRATIVE LAW S 3 - 3 6
17 1006450 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE* S 3 - 3 6
18 1006451 MARKETING MANAGEMENT* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-4. yarıyıl döneminde, açılan 2. sınıf seçmeli derslerinden en az 1 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
3.Sınıf  V. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006528 MALİYET MUHASEBESİ Z 3 - 3 7
2 1006529 EKONOMETRİ I Z 3 - 3 7
3 1006539 KAMU EKONOMİSİ Z 3 - 3 5
4 1006540 GENEL VERGİ HUKUKU Z 3 - 3 5
    Toplam       12 24
    Seçmeli Dersler       6 6
    Genel Toplam       18 30
1 1006541 ULUSLARARASI İKTİSAT S 3 - 3 3
2 1006542 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
3 1006543 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI S 3 - 3 3
4 1006544 KAMU GİRİŞİMLERİ EKONOMİSİ S 3 - 3 3
5 1006545 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR S 3 - 3 3
6 1006546 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ S 3 - 3 3
7 1006547 DÜNYA EKONOMİSİ S 3 - 3 3
8 1006548 FİNANSAL YÖNETİM S 3 - 3 3
9 1006549 AB VE MALİ UYUM S 3 - 3 3
10 1006550 EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ ANALİZİ S 3 - 3 3
11 1006551 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
12 1006552 TARIM EKONOMİSİ S 3 - 3 3
13 1006553 TİCARET HUKUKU S 3 - 3 3
14 1006554 İŞLETME FİNANSMANI S 3 - 3 3
15 1006555 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 - 3 3
16 1006556 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ S 3 - 3 3
17 1006557 BORÇLAR HUKUKU S 3 - 3 3
18 1006558 ÇEVRE SORUNLARI S 3 - 3 3
19 1006559 BUDGET POLICY* S 3 - 3 3
20 1006560 LOCAL GOVERNMENT AND FINANCE* S 3 - 3 3
21 1006561 THEORY OF PUBLIC CHOICE* S 3 - 3 3
22 1006562 ECONOMICS OF TAXATION* S 3 - 3 3
23 1006563 COST BENEFITS ANALYSIS OF PUBLIC PROJECT* S 3 - 3 3
24 1006564 TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION* S 3 - 3 3
25 1006565 FINANCIAL MANAGEMENT* S 3 - 3 3
26 1006566 DIŞ TİCARET** S 3 - 3 3
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-5. Yarıyıl döneminde, açılan 3. Sınıf seçmeli derslerinden en az 2 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilir.
** Dış Ticaret dersi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren seçilebilecektir.
3.Sınıf  VI. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006618 EKONOMETRİ II Z 3 - 3 8
2 1006635 DEVLET BÜTÇESİ Z 3 - 3 6
3 1006636 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Z 3 - 3 7
    Toplam       9 21
    Seçmeli Dersler       9 9
    Genel Toplam       18 30
1 1006637 ULUSLARARASI İKTİSAT S 3 - 3 3
2 1006638 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
3 1006639 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI S 3 - 3 3
4 1006640 KAMU GİRİŞİMLERİ EKONOMİSİ S 3 - 3 3
5 1006641 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR S 3 - 3 3
6 1006642 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ S 3 - 3 3
7 1006643 DÜNYA EKONOMİSİ S 3 - 3 3
8 1006644 FİNANSAL YÖNETİM S 3 - 3 3
9 1006645 AB VE MALİ UYUM S 3 - 3 3
10 1006646 EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ ANALİZİ S 3 - 3 3
11 1006647 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
12 1006648 TARIM EKONOMİSİ S 3 - 3 3
13 1006649 TİCARET HUKUKU S 3 - 3 3
14 1006650 İŞLETME FİNANSMANI S 3 - 3 3
15 1006651 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 - 3 3
16 1006652 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ S 3 - 3 3
17 1006653 BORÇLAR HUKUKU S 3 - 3 3
18 1006654 ÇEVRE SORUNLARI S 3 - 3 3
19 1006655 BUDGET POLICY* S 3 - 3 6
20 1006656 LOCAL GOVERNMENT AND FINANCE* S 3 - 3 6
21 1006657 THEORY OF PUBLIC CHOICE* S 3 - 3 6
22 1006658 ECONOMICS OF TAXATION* S 3 - 3 6
23 1006659 COST BENEFITS ANALYSIS OF PUBLIC PROJECT* S 3 - 3 6
24 1006660 TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION* S 3 - 3 6
25 1006661 FINANCIAL MANAGEMENT* S 3 - 3 6
26 1006662 DIŞ TİCARET** S 3 - 3 3
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-6. Yarıyıl döneminde, açılan 3. sınıf seçmeli derslerinden en az 3 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
** Dış Ticaret dersi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren seçilebilecektir.
4. Sınıf VII.Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006717 TÜRKİYE EKONOMİSİ Z 3 - 3 7
2 1006727 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 - 3 6
3 1006728 DEVLET BORÇLARI Z 3 - 3 5
    Toplam       9 18
    Seçmeli Dersler       9 12
    Genel Toplam       18 30
1 1006729 ULUSLARARASI MALİYE S 3 - 3 4
2 1006730 FAYDA MALİYET ANALİZİ S 3 - 3 4
3 1006731 KAYIT DIŞI EKONOMİ S 3 - 3 4
4 1006732 MESLEKİ İNGİLİZCE S 3 - 3 4
5 1006733 VERGİ CEZA HUKUKU S 3 - 3 4
6 1006734 PARA VE SERMAYE PİYASASI S 3 - 3 4
7 1006735 İKTİSAT POLİTİKASI S 3 - 3 4
8 1006736 BÖLGESEL İKTİSAT S 3 - 3 4
9 1006737 KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL SORUNLAR S 3 - 3 4
10 1006738 GLOBAL KAMUSAL MALLAR S 3 - 3 4
11 1006739 MALİ PSİKOLOJİ S 3 - 3 4
12 1006740 İŞLETME VERGİCİLİĞİ S 3 - 3 4
13 1006741 MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ S 3 - 3 4
14 1006742 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA TEORİLERİ S 3 - 3 4
15 1006743 YÖNETİM MUHASEBESİ S 3 - 3 4
16 1006744 EKONOMİK VERİ ANALİZİ S 3 - 3 4
17 1006745 KENTLEŞME POLİTİKALARI S 3 - 3 4
18 1006746 İŞ HUKUKU S 3 - 3 4
19 1006747 ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR S 3 - 3 4
20 1006748 ENVIRONMENT MANAGEMENT* S 3 - 3 6
21 1006749 PRIVATIZATION AND REGULATION* S 3 - 3 6
22 1006750 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-7. yarıyıl döneminde, açılan 4. sınıf seçmeli derslerinden en az 3 tanesi seçilebilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
4.Sınıf  VIII. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1006819 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Z 3 - 3 7
2 1006820 BİTİRME ÖDEVİ Z 3 - 3 4
3 1006829 MALİYE POLİTİKASI Z 3 - 3 7
    Toplam       9 18
    Seçmeli Dersler       9 12
    Genel Toplam       18 30
1 1006830 ULUSLARARASI MALİYE S 3 - 3 4
2 1006831 FAYDA MALİYET ANALİZİ S 3 - 3 4
3 1006832 KAYIT DIŞI EKONOMİ S 3 - 3 4
4 1006833 MESLEKİ İNGİLİZCE S 3 - 3 4
5 1006834 VERGİ CEZA HUKUKU S 3 - 3 4
6 1006835 PARA VE SERMAYE PİYASASI S 3 - 3 4
7 1006836 İKTİSAT POLİTİKASI S 3 - 3 4
8 1006837 BÖLGESEL İKTİSAT S 3 - 3 4
9 1006838 KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL SORUNLAR S 3 - 3 4
10 1006839 GLOBAL KAMUSAL MALLAR S 3 - 3 4
11 1006840 MALİ PSİKOLOJİ S 3 - 3 4
12 1006841 İŞLETME VERGİCİLİĞİ S 3 - 3 4
13 1006842 MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ S 3 - 3 4
14 1006843 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA TEORİLERİ S 3 - 3 4
15 1006844 YÖNETİM MUHASEBESİ S 3 - 3 4
16 1006845 EKONOMİK VERİ ANALİZİ S 3 - 3 4
17 1006846 KENTLEŞME POLİTİKALARI S 3 - 3 4
18 1006847 İŞ HUKUKU S 3 - 3 4
19 1006848 ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR S 3 - 3 4
20 1006849 ENVIRONMENT MANAGEMENT* S 3 - 3 6
21 1006850 PRIVATIZATION AND REGULATION* S 3 - 3 6
22 1006851 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-8. yarıyıl döneminde, açılan 4. sınıf seçmeli derslerinden en az 3 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
 
 
Maliye Bölümü Örgün Öğretim Lisans Programı  
2012 ve Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Takip Edilmesi Gereken Ders Listesi
Örgün Öğretim Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Örgün Öğretim Güncel Ders Listesi (İngilizce) (Formal Education - Bachelor Course List)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Örgün Öğretim Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı - 8 Dönem)
Örgün Öğretim Güncel Bologna Ders İçerikleri (Ders Bazında)