Türkiye Belediyeler Birliği tarafından çağrıya çıkılan fikir ve proje yarışmalarına belediyenin başvuru yaparken illerinde bulunan üniversitelerle iş birliği geliştirmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu kapsamda şanlıurfada bulunan belediyeler ile işbirliği kapsamında yarışmaya katılmak isteyenler ayrıntılara aşağıdaki linkten ulaşabilirler.
Yarışma Konusu

Belediyelerin karar alma süreçlerine gençlerin katılımı, gençlerin sosyal hayata katılımı, gençlerin gelişimi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi ve benzeri konularda proje geliştirmelerinin teşvik edilmesidir.

Yarışma Hedefi

Yarışmayla gençlerin belediyelerle olan ilişkilerinin pekiştirilmesi, belediyelerin gençlere yönelik yenilikçi hizmet anlayışı kavramını özümsemesi ve belediye yönetimine gençlerin katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Ödül
Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir. Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk 10 belediye ödüllendirilecektir. Seçilen 10 projenin her birine 500.000 TL ödül verilecektir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir.

İkinci aşama 2022 yılı Şubat ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı;

Birinci belediyeye 1.000.000 TL,
İkinci belediyeye 750.000 TL,
Üçüncü belediyeye 500.000 TL’dir.

Detaylı Bilgi: https://lnkd.in/gjDKcKM
MÜHENDİSLİK DERGİSİ


 

BOLOGNA

 

 
       

AKADEMİK SEMİNER