Mühendislik Fakültesinin benimsediği misyon bilimsel araştırmalar yoluyla, evrensel bilimi ilerleten katkılar yapmak, toplum ve çevreye duyarlı, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmek, ülkemizin uluslararası rekabet edebileceği öncelikli araştırma alanlarında, sürekli yenilikçi ve atılımcı bir görev üstlenmek ve  mühendislik alanında, ülke genelinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde toplum, sanayi ve devletin tüm bileşenlerinin gereksinmelerine yanıt vermek ve onların aydınlanmasında ve yapılanmasında öncülük etmek olarak belirlenmiştir.