Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİFTÇİ (Başkan)
Arş Gör. Fatma Didem ALAY
Arş. Gör. Handan GÜMÜŞ

Çevre Mühendisliği Bölümü 

Elektrik ElektronikMühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir GÜMÜŞÇÜ (Başkan)
Arş Gör. Dr. Uğur HARMANCI
Arş Gör. Hasan CİHANGİR


Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakan KARAÇİZMELİ (Başkan)
Doç. Dr. Serkan KAYA
Prof. Dr. Gencay SARIIŞIK

Gıda Mühendisliği Bölümü
Dr. Ögr. Üyesi Çağım AKBULUT ÇAKIR (Başkan) 

Harita Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU  (Başkan)
Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf IŞIKER
Öğr. Gör. Osman Avni SERVİ