GÖREVİ ADI SOYADI / Görev Tanımı E-POSTA DAHİLİ
Fakülte Sekreteri  Ahmet KARATAŞ
   
akaratas@harran.edu.tr 3477
Özel Kalem Ayşegül KARAKEÇİ karageciaysegul@harran.edu.tr 3476
Personel İşleri Anzılha GÜN              agun@harran.edu.tr-
muhendislik@harran.edu.tr
2904
 
Yazı İşleri / Genel Evrak -               - 1098
Kurullar Yazım İşleri
( FYK, FKK, FDK)
Ayşegül KARAKEÇİ             karageciaysegul@harran.edu.tr 1862
Satın Alma Memuru Faruk YILDIZ farukyildiz@harran.edu.tr 3772
Teknisyen Ömer KARAGÖZLÜ           
 
okaragozlu@harran.edu.tr  1782
Fotokopi ve Baskı İşleri Birimi Sorumlusu Ramazan KOYUNCU ramazankoyuncu@harran.edu.tr  2508
İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreteri Mehmet ŞAKIR                              insaatmuh@harran.edu.tr  1360
Makina Mühendisliği Bölüm Sekreteri Mehmet ŞAKIR                    makbol@harran.edu.tr 1126
Harita Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği
Bölüm Sekreterliği
Suat MEST                          harita@harran.edu.tr
endustri@harran.edu.tr
2522
Çevre Mühendisliği Bölüm Sekreteri Sabri ŞAH                           cevre@harran.edu.tr 1121-1097
Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreteri İbrahim ESİN          gidamuhendisligi@harran.edu.tr 1761
Elektrik & Elektronik Mühendisliği
Bölüm  Sekreteri
Ayşe ATAÇ             elektronik@harran.edu.tr 1382
Bilgisayar Mühendisliği ve
Yazılım Mühendisliği Bölüm  Sekreteri
-       bilgisayar@harran.edu.tr 3776
Tekniker Selahattin TOSUN