Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
2020 Yılı Akademik Faaliyet Raporu
 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUKAVAK
Jeodezi Anabilim Dalı
2020 Yılı Akademik Faaliyet Raporu
 
Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT
Fotogrametri Anabilim Dalı
2020 Yılı Akademik Faaliyet Raporu
 
Arş. Gör. Abdulkadir MEMDUHOĞLU
Kartografya Anabilim Dalı
2020 Yılı Akademik Faaliyet Raporu
 
Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL
Kartografya Anabilim Dalı
2020 Yılı Akademik Faaliyet Raporu
 
Arş. Gör. Yunus KAYA
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
2020 Yılı Akademik Faaliyet Raporu
 
Arş. Gör. Şeyma AKÇA
Uzaktan Algılama Anabilim Dalı
2020 Yılı Akademik Faaliyet Raporu

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99