BÖLÜM AKADEMİK ETKİNLİKLERİ
TMMOB 7. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ
3-5 Ekim 2022
 
Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST Ankara'da düzenlenen TMMOB 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresine bölümümüz adına katılım sağlamıştır.

EuroCarto 2022
19-21 Eylül 2022


 
Bölümümüz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL Viyana, Avusturya'da düzenlenen EuroCarto2022 Kongresinde poster sunumu ile katılım sağlamıştır.

Konferans
26 Mart 2019


 
Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta Deprem Öncesi İyonosferik TEC Değişimleri ile Deprem İzlenebilirliği Çalışmaları başlığında bir konuşma yapmıştır.

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017)
3 - 7 Mayıs 2017
 
Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK, Budapeşte / Macaristan'da gerçekleştirilen konferansa iki adet sözlü bildiri ile katılmıştır.
 

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99