Ölçme Tekniği  Anabilim Dalı
 
Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
Anabilim Dalı Başkanı
 
Arş. Gör. Yunus KAYA
 
Jeodezi Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK
Anabilim Dalı Başkanı
 
Fotogrametri Anabilim Dalı
 
Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT
Anabilim Dalı Başkanı
   
Kartografya Anabilim Dalı
 
Arş. Gör. Abdulkadir MEMDUHOĞLU
 
Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL
   
Uzaktan Algılama  Anabilim Dalı
 
Arş. Gör. Şeyma AKÇA

KISAYOLLAR
  

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99