Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
duvar, kişi, iç mekan, poz içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
 
   
  Dr. Öğr. Üyesi Müge ALBAYRAK
Anabilim Dalı Başkanı
   
kişi, adam, duvar, iç mekan içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Arş. Gör. Dr. Yunus KAYA
   
Jeodezi Anabilim Dalı
kişi, adam içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK
Anabilim Dalı Başkanı
   
Fotogrametri Anabilim Dalı
metin, kişi, duvar, adam içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Doç. Dr. Nizar POLAT
Anabilim Dalı Başkanı
   
Kartografya Anabilim Dalı
kişi, adam, poz içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
   
kişi, duvar, iç mekan, adam içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL
   
Uzaktan Algılama Anabilim Dalı
metin, kıyafet, kişi, atkı içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Arş. Gör. Şeyma AKÇA

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99