Harita Mühendisliği Nedir?

Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle (uydulardan konum belirleme, uydu görüntülerini işleme vb.) metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen mekansal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmaları ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Harita Mühendisliği, teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir.

 
Harita mühendisliğinin başlıca amacı; yaşadığımız yeryüzünü daha iyi anlamak, planlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için modern teknolojiye dayalı çeşitli mekansal tekniklerin geliştirilmesi ve kullanımı, ülke ihtiyaçlarına (planlama, mülkiyet, savunma vb.), mühendislik projelerine ve topluma yönelik çeşitli haritaların ve mekansal verilerin/bilgilerin üretimi, mekana ya da araziye ilişkin her türlü projenin yer yüzündeki (yatay ve düşey) konumunun hassas olarak belirlenmesidir.
 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği bu meslek alanını tanımlamada kullanılan diğer isimlerdir.
 

Harran Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü

Harran Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, 2017-2018 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölüm bünyesinde; Jeodezi, Fotogrametri, Kartografya, Uzaktan Algılama, Ölçme Tekniği ve Kamu Ölçmeleri olmak üzere 6 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümden mezun olan öğrenciler "Harita Mühendisi" ünvanı almaktadır.

Bölümde uygulanmakta olan eğitim-öğretim planları bilim ve teknolojideki gelişmeler izlenerek hazırlanmaktadır. Bu bağlamda bölüm bünyesinde Total Station, Nivo, GPS/GNSS, Lazer Tarama ve İnsansız Hava Araçları gibi farklı ölçme ve değerlendirme araçları mevcuttur.

Bölümümüzde 1 Doçent 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümdeki akademik personellere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Osmanbey Kampüsü Mühendislik Fakültesi D bloktaki yeni yerinde Harita Mühendisliği bölümü ÖlçmeFotogrametri ve Uzaktan Algılama ve Bilgisayar Destekli Çizim ve Kartografya olmak üzere 3 adet laboratuvara sahiptir.

Bölüm broşürümüze ulaşmak için tıklayınız.

Harita Mühendislerinin Çalışma Alanları

Mezunlar, mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal(dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi, mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları ve internet ve mobil cihazlar aracığıyla sunumları, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.
 


Bölgenin en iyi kampüslerinden olan Osmabey Kampüsü hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99