• Eğitimin tabana yayılması
  • Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uygun sağlaması
  • Eğitimde kalite ve yetkinliklerle donatılmış mezun sayısının artırılması
  • Araştırmada uygulamaya yönelme
  • Yükseköğrenimin küreselleşmesi ve uluslararasılaşması
  • Topluma hizmet ve liderlik
  • Akademik ve bilimsel özgürlük
  • Hesap verebilirlik
  • Katılımcılık

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99