Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1697
E-posta: f.b.ernst@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              
ORCID ID: 0000-0002-7568-2582
WOS Researcher ID: AAE-9070-2021
 
Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK
Jeodezi Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1693
E-posta: mulukavak@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              Google Scholar
ORCID ID: 0000-0003-2092-3075
WOS Researcher ID: AAZ-4378-2020
 
Doç. Dr. Nizar POLAT
Fotogrametri Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1856
E-posta: nizarpolat@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              Google Scholar
ORCID ID: 0000-0002-6061-7796
WOS Researcher ID: W-9583-2018
 
  Dr. Öğr. Üyesi Müge ALBAYRAK
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1694
E-posta: muge.albayrak@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              Google Scholar
ORCID ID: 0000-0001-6705-4044
WOS Researcher ID: AAK-9705-2020
 
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU
Kartografya Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1688
E-posta: akadirm@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              Google Scholar
ORCID ID: 0000-0002-9072-869X
WOS Researcher ID: AAZ-4474-2020
 
Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL
Kartografya Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1695
E-posta: hsenol@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              Google Scholar
ORCID ID: 0000-0003-0235-5764
WOS Researcher ID: AAZ-4372-2020
 
Arş. Gör. Dr. Yunus KAYA
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1855
E-posta: yunuskaya@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              Google Scholar
ORCID ID: 0000-0003-2319-4998
WOS Researcher ID: W-7831-2018
 
Arş. Gör. Şeyma AKÇA
Uzaktan Algılama Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1854
E-posta: seymakca@harran.edu.tr
YÖK Akademik                              Google Scholar
ORCID ID: 0000-0002-7888-5078
WOS Researcher ID: AAZ-4453-2020
 
 

Bölümümüzde Ders Verenler

 
 
  Doç. Dr. Mehmet Ali DERELİ
E-posta: mehmet.dereli@giresun.edu.tr
 
 
  Harita Yük. Müh. Mehmet Aziz SAYAR
E-posta: mehmetaziz.sayar@csb.gov.tr
 
 

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99