Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1697
E-posta: f.b.ernst@harran.edu.tr

YÖK Akademik
     
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ
Jeodezi Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1694
E-posta: yilmazmeh
@harran.edu.tr
 YÖK Akademik 
     
  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUKAVAK
Jeodezi Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 300 / 1693
E-posta: mulukavak
@harran.edu.tr
YÖK Akademik
     
  Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT
Fotogrametri Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1856
E-posta: nizarpolat@harran.edu.tr

YÖK Akademik
 
     
  Arş. Gör. Abdulkadir MEMDUHOĞLU
Kartografya Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1688
E-posta: akadirm
@harran.edu.tr
YÖK Akademik
     
  Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL
Kartografya Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1695
E-posta: hsenol
@harran.edu.tr
YÖK Akademik
     
  Arş. Gör. Yunus KAYA
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1855
E-posta: yunuskaya@harran.edu.tr

YÖK Akademik
     
 
Arş. Gör. Şeyma AKÇA
Uzaktan Algılama Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1854
E-posta: seymakca@harran.edu.tr

 
     

 

BAĞLANTILAR

  

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon 
0 414 318 30 00 / 1687
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

Faks
0414 318 37 99