Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK
Jeodezi Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1693
E-posta: mulukavak@harran.edu.tr
 
Bölüm Başkan Yardımcıları
Image Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1697
E-posta: f.b.ernst@harran.edu.tr
 
Doç. Dr. Nizar POLAT
Fotogrametri Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1856
E-posta: nizarpolat@harran.edu.tr
 
Bölüm Sekreteri
  Suat MEST
Tel: 0414 318 3000 / 1861
E-posta: suatmest@harran.edu.tr
 
Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir MEMDUHOĞLU
Kartografya Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1688
E-posta: akadirm@harran.edu.tr
 

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99