Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK
Jeodezi Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1693
E-posta: mulukavak@harran.edu.tr
YÖK Akademik Google Scholar
ORCID ID: 0000-0003-2092-3075
WOS Researcher ID: AAZ-4378-2020
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT
Fotogrametri Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1856
E-posta: nizarpolat@harran.edu.tr
YÖK Akademik Google Scholar
ORCID ID: 0000-0002-6061-7796
WOS Researcher ID: W-9583-2018
 
Bölüm Sekreteri
  Suat MEST
Tel: 0414 318 3000 / 2522
E-posta: suatmest@harran.edu.tr
 
Erasmus Koordinatörü
Image Arş. Gör. Halil İbrahim ŞENOL
Kartografya Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1695
E-posta: hsenol@harran.edu.tr
 
Farabi Koordinatörü
Image Dr. Öğr. Üyesi Fred Barış ERNST
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı
Tel: 0414 318 3000 / 1697
E-posta: f.b.ernst@harran.edu.tr
 

KISAYOLLAR
  

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99