YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Güz Yarıyılı Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
5119102 Seminer 0+2+0 Zorunlu 6
5119104 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
5119105 3 Boyutlu Şehir Modelleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119106 Deformasyon Ölçmelerinin Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
5119107 Geodesign 1 (Temeller) 3+0+0 Seçmeli 6
5119108 Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi 3+0+0 Seçmeli 6
5119109 Taşınmaz Mal Değerlemesi 3+0+0 Seçmeli 6
5119110 Zaman Serileri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
5119111 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı CBS’nin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119112 İleri Madencilik Ölçmeleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119113 Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
5119114 Yükseklik Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119115 GPS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
5119116 Kantitatif Uzaktan Algılama 3+0+0 Seçmeli 6
5119117 Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler 3+0+0 Seçmeli 6
5119118 CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
5119119 Lazer Tarama Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
5119120 Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119121 Radar ve Mikrodalga Algılama ile Uzaktan Algılama 3+0+0 Seçmeli 6
5119122 Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119123 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Makine Görüşü 3+0+0 Seçmeli 6
5119124 CBS’de Mekansal İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
 
Bahar Yarıyılı Ders Planı
DersKodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
5119201 Seminer 0+2+0 Zorunlu 6
5119204 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
5119205 Datum, Projeksiyon, Koordinat Dönüşümleri ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
5119206 Eğri ve Yüzey Uydurma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119207 Geodesign 2 (Uygulamalar) 3+0+0 Seçmeli 6
5119208 Harita Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları 3+0+0 Seçmeli 6
5119209 Mühendislikte Proje Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
5119210 Plaka Tektoniği ve Türkiye'nin Aktif Tektoniği 3+0+0 Seçmeli 6
5119211 CBS’ye Dayalı Planlama Destek Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119212 Yapay Yer Uydu Konum Belirleme Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119213 CBS’de Konumsal Analizler 3+0+0 Seçmeli 6
5119214 CBS’de Mekansal İstatistiksel Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
5119215 Jeodezide İstatistik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
5119216 Proje Planlaması ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
5119217 Endüstriyel Ölçmeler 3+0+0 Seçmeli 6
5119218 Sayısal Arazi Modelleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119219 İleri Sayısal Görüntü İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
5119220 Fotogrametrik Veri Elde Etme Donanımlarının Kalibrasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
5119221 Yapay Yer Uydu Konum Belirleme Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5119222 Web Tabanlı Kartografya ve CBS 3+0+0 Seçmeli 6
5119223 Mekansal Semantik Web 3+0+0 Seçmeli 6
 
DOKTORA PROGRAMI
Güz Yarıyılı Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
5139506 Seminer 0+2+0 Zorunlu 6
5139507 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
5139518 Proje Hazırlama ve Yazma 3+0+0 Zorunlu 6
5139508 GPS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
5139509 Kantitatif Uzaktan Algılama 3+0+0 Seçmeli 6
5139510 Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler 3+0+0 Seçmeli 6
5139511 CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
5139512 Lazer Tarama Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
5139513 Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5139514 Radar ve Mikrodalga Algılama ile Uzaktan Algılama 3+0+0 Seçmeli 6
5139515 Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5139516 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Makine Görüşü 3+0+0 Seçmeli 6
5139517 CBS’de Mekansal İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
 
Bahar Yarıyılı Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS
5117606 Seminer 0+2+0 Zorunlu 6
5139202 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
5139204 Endüstriyel Ölçmeler 3+0+0 Seçmeli 6
5139205 Sayısal Arazi Modelleri 3+0+0 Seçmeli 6
5139206 İleri Sayısal Görüntü İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
5139207 Fotogrametrik Veri Elde Etme Donanımlarının Kalibrasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
5139208 Yapay Yer Uydu Konum Belirleme Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
5139209 Web Tabanlı Kartografya ve CBS 3+0+0 Seçmeli 6
5139210 Mekansal Semantik Web 3+0+0 Seçmeli 6
5139211 Taşınmaz Mal Değerlemesi 3+0+0 Seçmeli 6

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99