Mali İktisat Anabilim Dalı
Mali iktisat anabilim dalı, kamu ekonomisinin iktisadi yönüyle ilgilenen bilim dalı olup; vergi ve borçlanma gibi kamu maliyesini ilgilendiren konuları iktisat teorisi çerçevesinde incelemektedir. Mali iktisat anabilim dalı kamunun harcama, vergi ve borçlanma araçlarını kullanarak iktisat politikasının istikrar, büyüme ve bölüşüm amaçlarına ulaşmada kullanılacak en doğru aracı araştırmaktadır.
 
Mali iktisat anabilim dalı kamu maliyesiyle ilgili olayların, hukuki yönleriyle değil, iktisadi ve toplumsal sonuçları bakımından incelenmesidir. Bu anlamda maliye politikası, devlet bütçesi, borçlanma, milli gelir analizi gibi konular mali iktisadın ilgi alanına girer.
 
 

 
Mali İktisat Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Çiğdem ÇADIRCI
Mali İktisat ABD Başkanı