Bölümümüz Hakkında

Çağdaş ekonomik sistemin gereklerine uygun, rasyonaliteyi ön planda tutan bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, mali ve sosyal gelişmeleri yorumlayıp bunlar arasında analitik ilişkiler kurabilmeye başarabilen maliyecilerin yetiştirilebilmesi bölüm olarak öncelikli hedefimizdir. Bölüm öğrencilerinin, mezuniyet sonrası kamu ve özel kesimde orta ve üst düzey yönetici ve denetmenlik başta olmak üzere türlü sorumluluklar üstlenebilmesini mümkün kılacak bilimsel ve mesleki donanımın sağlanması da oldukça önemsenmektedir. Bölümümüz, hedeflediği amaçlara ulaşabilmek için, kamu maliyesinin ve vergisel sorunların bütün boyutlarıyla kavranmasını olanaklı kılacak ayrıntılı bir program uygulamakta, maliye grubu derslerin yanı sıra iktisat, hukuk, matematik, istatistik ve bilgisayar kullanımı gibi derslere de programda yer vererek öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulma potansiyelini genişletmekte ve çeşitlendirmektedir.