Bölümümüz Hakkında

Çağdaş ekonomik sistemin gereklerine uygun, rasyonaliteyi ön planda tutan bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, mali ve sosyal gelişmeleri yorumlayıp bunlar arasında analitik ilişkiler kurabilmeye başarabilen maliyecilerin yetiştirilebilmesi bölüm olarak öncelikli hedefimizdir. Bölüm öğrencilerinin, mezuniyet sonrası kamu ve özel kesimde orta ve üst düzey yönetici ve denetmenlik başta olmak üzere türlü sorumluluklar üstlenebilmesini mümkün kılacak bilimsel ve mesleki donanımın sağlanması da oldukça önemsenmektedir. Bölümümüz, hedeflediği amaçlara ulaşabilmek için, kamu maliyesinin ve vergisel sorunların bütün boyutlarıyla kavranmasını olanaklı kılacak ayrıntılı bir program uygulamakta, maliye grubu derslerin yanı sıra iktisat, hukuk, matematik, istatistik ve bilgisayar kullanımı gibi derslere de programda yer vererek öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulma potansiyelini genişletmekte ve çeşitlendirmektedir.

Maliye bölümünün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda mezunlarına çağdaş ekonomik sistemin gereklerine uygun, evrensel değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektörün yetişmiş insan gücünü karşılayabilmek için buralarda üst düzey yönetici ve denetmenlik şeklinde görev alabilecek niteliklere ve bilgi donanımına sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.

Bölüm öğrencilerinin, mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde orta ve üst düzey yönetici ve denetmenlik başta olmak üzere türlü sorumluluklar üstlenebilmesini mümkün kılacak teorik ve uygulamalı donanıma sahip olmaları önemsenmektedir. Bu amaçla mali mevzuata hakim, hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, iktisadi, mali ve sosyal konularda bilgi ve beceri kazanmış, meslek sınavları için gerekli temel bilgileri edinmiş, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.
 

Maliye Bölümü Hakkında Yıl
Öğrenci almaya başladı 2005
İkinci öğretim programı açıldı 2008
Örgün öğretim programı ilk mezunlarını verdi 2010
İkinci öğretim programı ilk mezunlarını verdi 2012
Yüksek Lisans programı açıldı 2013
Doktora programı açıldı 2015
İkinci öğretim programı kapatıldı 2018
 
 
 
Maliye Bölümü Öğretim Elemanı Sayısı
Profesör 1
Doçent 1
Dr. Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 4
Toplam 10