Öğretim Elemanlarımızın Kitap Çalışmaları

Dr. Abdulhalik PINAR ve Arş. Gör. Ebru BİLGİN: Editör
Bilişim Çağında Dijital Dönüşüm ve Ekonomi

Prof. Dr. Murat DEMİR vd. (Editör)
Türkiye ve Dünyada Üniversiteler (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Gazi Kitabevi
2022
ISBN- 978-625-365-077-3