1.  Yıl (Güz Dönemi) (I. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB001 Eğitime Giriş 2 0 2 3
MB003 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3
GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
GK002 Yabancı Dil 1 2 0 2 3
GK003 Türk Dili 1 3 0 3 5
GK004 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
IMAT111 Matematiğin Temelleri 1 2 0 2 2
IMAT112 Analiz 1 2 0 2 3
IMAT113 Matematik Tarihi 2 0 2 3
  Toplam 20 0 20 30
 
 
1.  Yıl (Bahar Dönemi) (II. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB004 Eğitim  Psikolojisi 2 0 2 3
MB002 Eğitim Felsefesi 2 0 2 3
GK005 Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi 2 2 0 2 3
GK006 Yabancı Dil 2 2 0 2 3
GK007 Türk Dili 2 3 0 3 5
IMAT121 Matematiğin Temelleri 2 2 0 2 4
IMAT122 Analiz 2 2 0 2 4
IMAT123 Soyut Matematik 2 0 2 5
  Toplam 17 0 17 30
 
 
2.  Yıl (Güz Dönemi) (III. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB008 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3
MB006 Öğretim İlke veYöntemleri 2 0 2 3
MBS Seçmeli 1 2 0 2 4
GKS Seçmeli 1 2 0 2 3
IMATS Seçmeli 1 2 0 2 4
IMAT211 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2 0 2 3
IMAT212 Lineer Cebir 1 2 0 2 3
IMAT213 Analitik Geometri 2 0 2 4
IMAT214 Analiz 3 2 0 2 3
   Toplam 18 0 18 30
 
 
2.  Yıl (Bahar Dönemi) (IV. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
MB007 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
MB005 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
MBS Seçmeli 2 2 0 2 4
GKS Seçmeli 2 2 0 2 3
GK008 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
İMATS Seçmeli 2 2 0 2 4
İMAT221 Ortaokul Matematik Öğretim Programları 2 0 2 3
İMAT222 Lineer Cebir 2 2 0 2 2
İMAT223 Algoritma ve Programlama 2 0 2 2
İMAT224 Olasılık 2 0 2 3
   Toplam 19 2 20 30
 
 
 
 
 
 
3.  Yıl (Güz Dönemi) (V. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
MB012 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
MB011 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
MBS Seçmeli 3 2 0 2 4
GKS Seçmeli 3 2 0 2 3
İMATS Seçmeli 3 2 0 2 4
İMAT311 Sayıların Öğretimi 3 0 3 5
İMAT312 Geometri ve Ölçme Öğretimi 3 0 3 4
İMAT313 İstatistik 2 0 2 2
İMAT314 Cebir 2 0 2 2
             Toplam 20 0 20 30
 
 
3.  Yıl (Bahar Dönemi) (VI. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
MB010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
MB009 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
MBS Seçmeli 4 2 0 2 4
GKS Seçmeli 4 2 0 2 3
İMATS Seçmeli 4 2 0 2 4
İMAT321 Cebir Öğretimi 3 0 3 5
İMAT322 Olasılık ve İstatistik Öğretimi 3 0 3 4
İMAT323 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme 3 0 3 4
   Toplam 19 0 19 30
 
 
4.  Yıl (Güz Dönemi) (VII. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
MBİMAT015 Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10
MB014 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3
MBS Seçmeli 5 2 0 2 4
İMATS Seçmeli 5 2 0 2 4
İMAT411 Matematikte Problem Çözme 2 0 2 3
İMAT412 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2 0 2 3
İMAT413 Mantıksal Akıl Yürütme 2 0 2 3
   Toplam 14 6 17 30
 
 
4.  Yıl (Bahar Dönemi) (VIII. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U UK   AKTS
MBİMAT016 Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 12
MB013 Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
MBS Seçmeli 6 2 0 2 4
İMATS421 Seçmeli 6 2 0 2 4
İMAT421 Matematik Felsefesi 2 0 2 3
İMAT422 Matematik Öğretiminde Modelleme 2 0 2 4
   Toplam 12 6 15 30
 

HIZLI ERİŞİM


         
    Lisans Bilgi               Kütüphane     
        Paketi

     
   
      

      yökfarabi ile ilgili görsel sonucu       
  

SÜRELİ YAYINLAR