HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fizik I 500101 Z 4 2 5 6 YOK
Matematik I 500102 Z 4 0 4 6 YOK
Temel Bilgi Teknolojileri 500104 Z 2 1 2,5 3 YOK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Z 2 0 2 1 YOK
Türk Dili I - Z 2 0 2 1 YOK
Yabancı Dil I - Z 2 0 2 1 YOK
Ölçme Bilgisi I 200510101 Z 3 1 3,5 6 YOK
Mühendisliğe Giriş ve Etkili İletişim 200510102 Z 2 1 2,5 6 YOK
TOPLAM     21 5 23,5 30  
         
İKİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fizik II 500201 Z 4 2 5 6 500101
Matematik II 500202 Z 4 0 4 6 500102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 500205 Z 2 0 2 1 YOK
Türk Dili II 500206 Z 2 0 2 1 YOK
Yabancı Dil II 500207 Z 2 0 2 1 YOK
Ölçme Bilgisi II ve Uygulaması 200510201 Z 3 3 4,5 7 YOK
Lineer Cebir 200510202 Z 3 0 3 4 YOK
Trigonometri [bkz.1] 200510203 Z 3 0 3 4 YOK
TOPLAM     23 5 25,5 30  
         
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
İstatistik 500301 Z 3 0 3 4 YOK
Konum Ölçmeleri 200510301 Z 3 0 3 4 200510101
Diferansiyel Denklemler 200510302 Z 2 1 2,5 4 YOK
Veri Tabanı Yönetimi 200510303 Z 3 0 3 4 YOK
Bilgisayar Programlama I 200510304 Z 2 1 2,5 3 YOK
Sayısal Çözümleme [bkz.2] 200510305 Z 3 0 3 4 YOK
Kartografya I [bkz.3] 200510306 Z 3 0 3 4 YOK
Çevre Tarihi  200510307 Z 2 0 2 3 YOK
Ortak Seçmeli Ders I [bkz.9]   S 2 0 2 0 YOK
TOPLAM     21 2 22 30  
         
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Yükseklik Ölçmeleri 200510401 Z 3 0 3 5 200510201
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı 200510402 Z 2 1 2,5 5 YOK
Bilgisayar Programlama II 200510403 Z 3 0 3 3 200510304
Kadastro ve Arazi Yönetimi 200510404 Z 3 0 3 3 YOK
Sayısal Görüntü İşleme  200510405 Z 3 0 3 4 YOK
Kartografya II [bkz.3] 200510406 Z 3 0 3 4 YOK
İstatistik Uygulamaları  200510407 Z 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders I   S 2 0 2 2  
Ortak Seçmeli Ders II [bkz.9]   S 2 0 2 0 YOK
TOPLAM     22 1 22,5 30  
         
Seçmeli Ders I              
Girişimcilik 200510408 S 2 0 2 2 YOK
Bilim Tarihi 200510409 S 2 0 2 2 YOK
Fotoğrafçılık 200510410 S 2 0 2 2 YOK
Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum 200510411 S 2 0 2 2 YOK
Güzel Sanatlar 200510412 S 2 0 2 2 YOK
İlk Yardım 200510413 S 2 0 2 2 YOK
Etkili Sunum Teknikleri 200510414 S 2 0 2 2 YOK
Mesleki İngilizce 200510415 S 2 0 2 2 YOK
               
BEŞİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fotogrametri I 200510501 Z 3 0 3 5 YOK
Jeodezi I 200510502 Z 3 0 3 5 YOK
Dengeleme Hesabı I 200510503 Z 3 0 3 5 YOK
Coğrafi Bilgi Sistemleri [bkz.4] 200510504 Z 3 0 3 5 YOK
İmar Bilgisi [bkz.5] 200510505 Z 3 0 3 4 YOK
Yol Bilgisi [bkz.6] 200510506 Z 3 0 3 3 YOK
Seçmeli Ders II   S 3 0 3 3  
TOPLAM     21 0 21 30  
         
Seçmeli Ders II              
Taşınmaz Mal Değerlemesi [bkz.7] 200510507 S 3 0 3 3 YOK
Jeodezide Koordinat Sistemleri 200510508 S 3 0 3 3 YOK
Fotogrametrik Rölöve Alımı 200510509 S 3 0 3 3 YOK
Kamulaştırma Tekniği 200510510 S 3 0 3 3 YOK
         
ALTINCI YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fotogrametri II  200510601 Z 3 0 3 4 200510501
Jeodezi II 200510602 Z 3 0 3 5 200510502
Dengeleme Hesabı II  200510603 Z 3 0 3 4 200510503
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 200510604 Z 3 1 3,5 4 200510504
Mühendislik Ölçmeleri 200510605 Z 3 0 3 3 YOK
Proje Yönetimi 200510606 Z 3 0 3 3 YOK
Seçmeli Ders III   S 3 0 3 3  
Arazi Çalışması [bkz.8] 200510607 Z 1 3 2,5 4 YOK
TOPLAM     22 4 24 30  
         
Seçmeli Ders III              
Jeodezide Koordinat Dönüşümleri 200510608 S 3 0 3 3 YOK
Deformasyon Ölçülerinin Analizi 200510609 S 3 0 3 3 YOK
CBS’de Özel Uygulamalar 200510610 S 3 0 3 3 YOK
Arazi Toplulaştırması 200510611 S 3 0 3 3 YOK
         
YEDİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Uzaktan Algılama 200510701 Z 3 0 3 5 YOK
Taşınmaz Hukuku 200510702 Z 3 0 3 5 YOK
Uydu Jeodezisi ve GNSS Teknikleri 200510703 Z 2 2 3 5 200510301
CBS’de Mekansal Analizler ve Uygulamaları 200510704 Z 2 1 2,5 5 YOK
İHA ile Harita Üretimi 200510705 Z 2 0 2 4 200510601
Seçmeli Ders IV   S 3 1 3,5 6  
TOPLAM     15 4 17 30  
         
Seçmeli Ders IV              
Fotogrametri Uygulamaları 200510706 S 3 1 3,5 6 YOK
İmar Bilgisi Uygulaması 200510707 S 3 1 3,5 6 YOK
Jeodezi Uygulaması 200510708 S 3 1 3,5 6 YOK
Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları 200510709 S 3 1 3,5 6 YOK
Kartografik Harita Üretim Uygulaması 200510710 S 3 1 3,5 6 YOK
         
SEKİZİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Bitirme Projesi 200510801 Z 0 2 1 6 YOK
Seçmeli Ders V   S 3 0 3 4  
Seçmeli Ders VI   S 3 1 3,5 6  
Seçmeli Ders VII   S 3 0 3 4  
Seçmeli Ders VIII   S 3 0 3 4  
Seçmeli Ders IX   S 3 0 3 6  
TOPLAM     15 3 18 30  
               
Seçmeli Ders V              
Jeodezik Astronomi 200510802 S 3 0 3 4 YOK
Endüstri Ölçmeleri 200510803 S 3 0 3 4 YOK
Mekansal İstatistik 200510804 S 3 0 3 4 YOK
Akademik Yazım Tekniği 200510805 S 3 0 3 4 YOK
Uzaktan Algılamada Makine Öğrenimi 200510806 S 3 0 3 4 YOK
3 Boyutlu Şehir Modelleme 200510807 S 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders VI              
Kamulaştırma Tekniği Uygulamaları 200510808 S 3 1 3,5 6 YOK
Yol Bilgisi Uygulaması 200510809 S 3 1 3,5 6 200510506
Taşınmaz Mal Değerlemesi Uygulaması 200510810 S 3 1 3,5 6 YOK
Yersel Fotogrametri ve Uygulaması 200510811 S 3 1 3,5 6 YOK
GNSS Uygulamaları 200510812 S 3 1 3,5 6 YOK
Web CBS ve Kartografya Uygulaması 200510813 S 3 1 4 6 YOK
Seçmeli Ders VII              
Madencilik Ölçmeleri 200510814 S 3 0 3 4 YOK
Uzaktan Algılamada Aktif Sistemler ve Uygulamaları 200510815 S 3 0 3 4 YOK
Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçümü 200510816 S 3 0 3 4 YOK
Mesleki Mevzuat Bilgisi 200510817 S 3 0 3 4 YOK
CBS'de Programlama 200510818 S 3 0 3 4 YOK
Mekansal Veri Madenciliği 200510819 S 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders VIII              
Endüstriyel Fotogrametri 200510820 S 3 0 3 4 YOK
Haritacılıkta Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 200510821 S 3 0 3 4 YOK
Şehir ve Bölge Planlama 200510822 S 3 0 3 4 YOK
Plaka Tektoniği 200510823 S 3 0 3 4 YOK
Aplikasyon 200510824 S 3 0 3 4 YOK
CBS'de Veri Modelleri 200510825 S 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders IX              
İş Hukuku 200510826 S 3 0 3 6 YOK
İş Sağlığı ve Güvenliği 200510827 S 3 0 3 6 YOK
Mühendislik Ekonomisi 200510828 S 3 0 3 6 YOK
İnsan Kaynakları Yönetimi 200510829 S 3 0 3 6 YOK
Mühendislik Etiği 200510830 S 3 0 3 6 YOK
               
[1] 2018-2019 öğretim planında 3. YY da yer alan 180510303 kodlu Trigonometri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 2. YY da yer alan 200510203 kodlu Trigonometri dersine yapılacaktır.
[2] 2018-2019 öğretim planında 2. YY da yer alan 180510203 kodlu Sayısal Çözümleme dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510305 kodlu Sayısal Çözümleme dersine yapılacaktır.
[3] 2018-2019 öğretim planında 4. YY da yer alan 180510405 kodlu Kartografya dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510306 kodlu Kartografya-1 veya 4. YY da yer alan 200510406 kodlu Kartografya-2 dersine yapılacaktır.
[4] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersine yapılacaktır.
[5] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510505 kodlu İmar Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510505 kodlu İmar Bilgisi dersine yapılacaktır.
[6] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510508 kodlu Yol Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510506 kodlu Yol Bilgisi dersine yapılacaktır.
[7] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510506 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510507 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersine yapılacaktır.
[8] 120 saat Arazi Çalışması yarıyıl sonunda bütünleme sınavlarından sonra, bölüm kurulu kararıyla 15 iş günü staj karşılığında yapılabilir.
[9] 2021 Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite Ortak Seçmeli Ders havuzundan bu dersleri alması zorunludur.
[10] Ön Koşullu Dersler 2021 Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
 Bu öğretim planı 2020-2021 Güz yarıyılından itibaren uygulanacaktır.
** Yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenci ve öngörülemeyen durumlar için intibaklar bölüm kurulu kararıyla yapılır.
*** Staj çalışması 45 iş günü olarak yapılır.
**** 2018-2019 öğretim planında 6. YY da yer alan 180510611 kodlu İHA ile Harita Üretimi dersini alan öğrenciler 2020-2021 öğretim planında 8. YY da yer alan 200510820 kodlu Endüstriyel Fotogrametri dersini alacaklardır (Derslerin bu şekilde seçilmesinin sebebi 2019-2020 bahar yarıyılında yeni öğretim planına zamanında geçilememesidir).

KISAYOLLAR
  

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99