HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fizik I 500101 Z 4 2 5 6 YOK
Matematik I 500102 Z 4 0 4 6 YOK
Temel Bilgi Teknolojileri 500104 Z 2 1 2,5 3 YOK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Z 2 0 2 1 YOK
Türk Dili I - Z 2 0 2 1 YOK
Yabancı Dil I - Z 2 0 2 1 YOK
Ölçme Bilgisi I 200510101 Z 3 1 3,5 6 YOK
Mühendisliğe Giriş ve Etkili İletişim 200510102 Z 2 1 2,5 6 YOK
TOPLAM     21 5 23,5 30  
         
İKİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fizik II 500201 Z 4 2 5 6 500101
Matematik II 500202 Z 4 0 4 6 500102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 500205 Z 2 0 2 1 YOK
Türk Dili II 500206 Z 2 0 2 1 YOK
Yabancı Dil II 500207 Z 2 0 2 1 YOK
Ölçme Bilgisi II ve Uygulaması 200510201 Z 3 3 4,5 7 YOK
Lineer Cebir 200510202 Z 3 0 3 4 YOK
Trigonometri [bkz.1] 200510203 Z 3 0 3 4 YOK
TOPLAM     23 5 25,5 30  
         
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
İstatistik 500301 Z 3 0 3 4 YOK
Konum Ölçmeleri 200510301 Z 3 0 3 4 200510101
Diferansiyel Denklemler 200510302 Z 2 1 2,5 4 YOK
Veri Tabanı Yönetimi 200510303 Z 3 0 3 4 YOK
Bilgisayar Programlama I 200510304 Z 2 1 2,5 3 YOK
Sayısal Çözümleme [bkz.2] 200510305 Z 3 0 3 4 YOK
Kartografya I [bkz.3] 200510306 Z 3 0 3 4 YOK
Çevre Tarihi  200510307 Z 2 0 2 3 YOK
Ortak Seçmeli Ders I [bkz.9]   S 2 0 2 0 YOK
TOPLAM     21 2 22 30  
         
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Yükseklik Ölçmeleri 200510401 Z 3 0 3 5 200510201
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı 200510402 Z 2 1 2,5 5 YOK
Bilgisayar Programlama II 200510403 Z 3 0 3 3 200510304
Kadastro ve Arazi Yönetimi 200510404 Z 3 0 3 3 YOK
Sayısal Görüntü İşleme  200510405 Z 3 0 3 4 YOK
Kartografya II [bkz.3] 200510406 Z 3 0 3 4 YOK
İstatistik Uygulamaları  200510407 Z 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders I   S 2 0 2 2  
Ortak Seçmeli Ders II [bkz.9]   S 2 0 2 0 YOK
TOPLAM     22 1 22,5 30  
         
Seçmeli Ders I              
Girişimcilik 200510408 S 2 0 2 2 YOK
Bilim Tarihi 200510409 S 2 0 2 2 YOK
Fotoğrafçılık 200510410 S 2 0 2 2 YOK
Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum 200510411 S 2 0 2 2 YOK
Güzel Sanatlar 200510412 S 2 0 2 2 YOK
İlk Yardım 200510413 S 2 0 2 2 YOK
Etkili Sunum Teknikleri 200510414 S 2 0 2 2 YOK
Mesleki İngilizce 200510415 S 2 0 2 2 YOK
               
BEŞİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fotogrametri I 200510501 Z 3 0 3 5 YOK
Jeodezi I 200510502 Z 3 0 3 5 YOK
Dengeleme Hesabı I 200510503 Z 3 0 3 5 YOK
Coğrafi Bilgi Sistemleri [bkz.4] 200510504 Z 3 0 3 5 YOK
İmar Bilgisi [bkz.5] 200510505 Z 3 0 3 4 YOK
Yol Bilgisi [bkz.6] 200510506 Z 3 0 3 3 YOK
Seçmeli Ders II   S 3 0 3 3  
TOPLAM     21 0 21 30  
         
Seçmeli Ders II              
Taşınmaz Mal Değerlemesi [bkz.7] 200510507 S 3 0 3 3 YOK
Jeodezide Koordinat Sistemleri 200510508 S 3 0 3 3 YOK
Fotogrametrik Rölöve Alımı 200510509 S 3 0 3 3 YOK
Kamulaştırma Tekniği 200510510 S 3 0 3 3 YOK
         
ALTINCI YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Fotogrametri II  200510601 Z 3 0 3 4 200510501
Jeodezi II 200510602 Z 3 0 3 5 200510502
Dengeleme Hesabı II  200510603 Z 3 0 3 4 200510503
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 200510604 Z 3 1 3,5 4 200510504
Mühendislik Ölçmeleri 200510605 Z 3 0 3 3 YOK
Proje Yönetimi 200510606 Z 3 0 3 3 YOK
Seçmeli Ders III   S 3 0 3 3  
Arazi Çalışması [bkz.8] 200510607 Z 1 3 2,5 4 YOK
TOPLAM     22 4 24 30  
         
Seçmeli Ders III              
Jeodezide Koordinat Dönüşümleri 200510608 S 3 0 3 3 YOK
Deformasyon Ölçülerinin Analizi 200510609 S 3 0 3 3 YOK
CBS’de Özel Uygulamalar 200510610 S 3 0 3 3 YOK
Arazi Toplulaştırması 200510611 S 3 0 3 3 YOK
         
YEDİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Uzaktan Algılama 200510701 Z 3 0 3 5 YOK
Taşınmaz Hukuku 200510702 Z 3 0 3 5 YOK
Uydu Jeodezisi ve GNSS Teknikleri 200510703 Z 2 2 3 5 200510301
CBS’de Mekansal Analizler ve Uygulamaları 200510704 Z 2 1 2,5 5 YOK
İHA ile Harita Üretimi 200510705 Z 2 0 2 4 200510601
Seçmeli Ders IV   S 3 1 3,5 6  
TOPLAM     15 4 17 30  
         
Seçmeli Ders IV              
Fotogrametri Uygulamaları 200510706 S 3 1 3,5 6 YOK
İmar Bilgisi Uygulaması 200510707 S 3 1 3,5 6 YOK
Jeodezi Uygulaması 200510708 S 3 1 3,5 6 YOK
Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları 200510709 S 3 1 3,5 6 YOK
Kartografik Harita Üretim Uygulaması 200510710 S 3 1 3,5 6 YOK
         
SEKİZİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam AKTS  Ön Koşullu Ders [bkz.10]
Bitirme Projesi 200510801 Z 0 2 1 6 YOK
Seçmeli Ders V   S 3 0 3 4  
Seçmeli Ders VI   S 3 1 3,5 6  
Seçmeli Ders VII   S 3 0 3 4  
Seçmeli Ders VIII   S 3 0 3 4  
Seçmeli Ders IX   S 3 0 3 6  
TOPLAM     15 3 18 30  
               
Seçmeli Ders V              
Jeodezik Astronomi 200510802 S 3 0 3 4 YOK
Endüstri Ölçmeleri 200510803 S 3 0 3 4 YOK
Mekansal İstatistik 200510804 S 3 0 3 4 YOK
Akademik Yazım Tekniği 200510805 S 3 0 3 4 YOK
Uzaktan Algılamada Makine Öğrenimi 200510806 S 3 0 3 4 YOK
3 Boyutlu Şehir Modelleme 200510807 S 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders VI              
Kamulaştırma Tekniği Uygulamaları 200510808 S 3 1 3,5 6 YOK
Yol Bilgisi Uygulaması 200510809 S 3 1 3,5 6 200510506
Taşınmaz Mal Değerlemesi Uygulaması 200510810 S 3 1 3,5 6 YOK
Yersel Fotogrametri ve Uygulaması 200510811 S 3 1 3,5 6 YOK
GNSS Uygulamaları 200510812 S 3 1 3,5 6 YOK
Web CBS ve Kartografya Uygulaması 200510813 S 3 1 3,5 6 YOK
Seçmeli Ders VII              
Madencilik Ölçmeleri 200510814 S 3 0 3 4 YOK
Uzaktan Algılamada Aktif Sistemler ve Uygulamaları 200510815 S 3 0 3 4 YOK
Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçümü 200510816 S 3 0 3 4 YOK
Mesleki Mevzuat Bilgisi 200510817 S 3 0 3 4 YOK
CBS'de Programlama 200510818 S 3 0 3 4 YOK
Mekansal Veri Madenciliği 200510819 S 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders VIII              
Endüstriyel Fotogrametri 200510820 S 3 0 3 4 YOK
Haritacılıkta Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 200510821 S 3 0 3 4 YOK
Şehir ve Bölge Planlama 200510822 S 3 0 3 4 YOK
Plaka Tektoniği 200510823 S 3 0 3 4 YOK
Aplikasyon 200510824 S 3 0 3 4 YOK
CBS'de Veri Modelleri 200510825 S 3 0 3 4 YOK
Seçmeli Ders IX              
İş Hukuku 200510826 S 3 0 3 6 YOK
İş Sağlığı ve Güvenliği 200510827 S 3 0 3 6 YOK
Mühendislik Ekonomisi 200510828 S 3 0 3 6 YOK
İnsan Kaynakları Yönetimi 200510829 S 3 0 3 6 YOK
Mühendislik Etiği 200510830 S 3 0 3 6 YOK
               
[1] 2018-2019 öğretim planında 3. YY da yer alan 180510303 kodlu Trigonometri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 2. YY da yer alan 200510203 kodlu Trigonometri dersine yapılacaktır.
[2] 2018-2019 öğretim planında 2. YY da yer alan 180510203 kodlu Sayısal Çözümleme dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510305 kodlu Sayısal Çözümleme dersine yapılacaktır.
[3] 2018-2019 öğretim planında 4. YY da yer alan 180510405 kodlu Kartografya dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510306 kodlu Kartografya-1 veya 4. YY da yer alan 200510406 kodlu Kartografya-2 dersine yapılacaktır.
[4] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersine yapılacaktır.
[5] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510505 kodlu İmar Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510505 kodlu İmar Bilgisi dersine yapılacaktır.
[6] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510508 kodlu Yol Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510506 kodlu Yol Bilgisi dersine yapılacaktır.
[7] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510506 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510507 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersine yapılacaktır.
[8] 120 saat Arazi Çalışması yarıyıl sonunda bütünleme sınavlarından sonra, bölüm kurulu kararıyla 15 iş günü staj karşılığında yapılabilir.
[9] 2021 Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite Ortak Seçmeli Ders havuzundan bu dersleri alması zorunludur.
[10] Ön Koşullu Dersler 2021 Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
 Bu öğretim planı 2020-2021 Güz yarıyılından itibaren uygulanacaktır.
** Yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenci ve öngörülemeyen durumlar için intibaklar bölüm kurulu kararıyla yapılır.
*** Staj çalışması 45 iş günü olarak yapılır.
**** 2018-2019 öğretim planında 6. YY da yer alan 180510611 kodlu İHA ile Harita Üretimi dersini alan öğrenciler 2020-2021 öğretim planında 8. YY da yer alan 200510820 kodlu Endüstriyel Fotogrametri dersini alacaklardır (Derslerin bu şekilde seçilmesinin sebebi 2019-2020 bahar yarıyılında yeni öğretim planına zamanında geçilememesidir).

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99