TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 
I. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805104 Osmanlı Türkçesi-I 4 5 Z
0805105 Eski Türk Edebiyatı-I 2 4 Z
0805106 Türkiye Türkçesi-I 2 3 Z
0805107 Yeni Türk Edebiyatı-I 3 4 Z
0805108 Halk Edebiyatı-I 3 4 Z
0805109 Türkçe Kompozisyon-I 2 3 Z
0805110 Edebi Bilgiler-I 2 3 Z
0805118 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi-I 2 2 Z
0805121 Yabancı Dil-I 2 2 Z
  Toplam 22 30  
 
 
II. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805205 Osmanlı Türkçesi II 4 5 Z
0805206 Eski Türk Edebiyatı-II 2 4 Z
0805207 Türkiye Türkçesi-II 2 3 Z
0805208 Yeni Türk Edebiyatı-II 3 4 Z
0805209 Halk Edebiyatı-II 3 4 Z
0805210 Türkçe Kompozisyon-II 2 3 Z
0805211 Edebi Bilgiler-II 2 3 Z
0805218 Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi-II 2 2 Z
0805221 Yabancı Dil-II 2 2 Z
  Toplam 22 30  
 

 
III. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805301 Osmanlı Türkçesi-III 2 4 Z
0805302 Klasik Türk Edebiyatı-I 3 4 Z
0805303 Türkiye Türkçesi-III 2 3 Z
0805304 Yeni Türk Edebiyatı-III 3 4 Z
0805311 Tasavvufi Türk Edebiyatı-I 2 3 Z
0805312 Şiir Tahlilleri 2 3 Z
0805309 Eski Anadolu Türkçesi-I 2 3 Z/S
0805310 Farsça Dil Bilgisi-I 2 3 Z/S
  Seçmeli Ders 2 3 S
  Toplam 20 30  
 
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805313 Türkçe Kompozisyon-III 2 3 S
0805314 Sinema ve Senaryo Yazarlığı-I 2 3 S
 
 
IV. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805404 Osmanlı Türkçesi-IV 2 4 Z
0805405 Klasik Türk Edebiyatı-II 3 4 Z
0805406 Türkiye Türkçesi-IV 2 3 Z
0805407 Yeni Türk Edebiyatı-IV 3 4 Z
0805414 Tasavvufi Türk Edebiyatı-II 2 3 Z
0805415 Hikaye ve Roman Tahlilleri 2 3 Z
0805411 Farsça Dil Bilgisi-II 2 3 Z/S
0805412 Eski Anadolu Türkçesi-II 2 3 Z/S
  Seçmeli Ders 2 3 S
  Toplam 20 30  
 
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805416 Türkçe Kompozisyon-III 2 3 S
0805417 Sinema ve Senaryo Yazarlığı-II 2 3 S
 
 

V.DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805502 Osmanlı Türkçesi-V 2 4 Z
0805503 Klasik Türk Edebiyatı-III 3 4 Z
0805504 Türkiye Türkçesi-V 2 4 Z
0805505 Yeni Türk Edebiyatı-V 3 4 Z
0805512 Anonim Halk Şiiri 2 3 Z/S
0805508 Orta Türkçe-I 2 4 Z
0805509 Çağdaş Türk Lehçeleri-I 2 4 Z/S
  Seçmeli Ders 2 3 S
  Toplam 18 30  
 
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805513 Halk Türküleri 2 3 S
0805514 Cumhuriyet Sonrası Fikir ve Edebiyat Akımları 2 3 S
0805515 Eski Türk Edebiyatında Nesir-I 2 3 S
 
VI.DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805603 Osmanlı Türkçesi-VI 2 4 Z
0805604 Klasik Türk Edebiyatı-IV 3 3 Z
0805613 Türk Dilinin Güncel Sorunları 2 3 Z
0805606 Yeni Türk Edebiyatı-VI 3 4 Z
0805614 Âşık Edebiyatı 2 4 Z/S
0805609 Orta Türkçe-II 2 3 Z
0805610 Çağdaş Türk Lehçeleri-II 2 3 Z/S
0805612 Temel Bilgi Teknolojileri 3 3 Z
  Seçmeli Ders 2 3 S
  Toplam 21 30  
 
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805615 Yeni Türk Edebiyatı Metin İncelemesi 2 3 S
0805616 Eski Türk Edebiyatında Nesir-II 2 3 S
 

VII. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805701 Klasik Türk Edebiyatı-V 2 4 Z
0805702 Yeni Türk Edebiyatı-VII 2 4 Z
0805703 Halk Edebiyatı-V 2 4 Z
0805704 Eski Türkçe-I 2 4 Z
0805705 Batı Edebiyatı-I 2 4 Z/S
0805706 Çocuk Edebiyatı-I 2 3 Z/S
0805707 Metin Şerhi-I 2 4 Z/S
  Seçmeli Ders 2 3 S
  Toplam 16 30  
 
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805708 Araştırma Teknikleri 2 3 S
0805710 Mesnevi Edebiyatı-I 2 3 S
0805711 Edebiyat Felsefesi-I 2 3 S
 
VIII. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805802 Klasik Türk Edebiyatı-VI 2 4 Z
0805803 Yeni Türk Edebiyatı-VIII 2 4 Z
0805804 Halk Edebiyatı-VI 2 3 Z
0805805 Eski Türkçe-II 2 3 Z
0805806 Batı Edebiyatı-II 2 4 Z/S
0805807 Çocuk Edebiyatı-II 2 3 Z/S
0805808 Metin Şerhi-II 2 3 Z/S
0805809 Tez 1 3 Z
  Seçmeli Ders 2 3 S
  Toplam 17 30  
 
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS Zorunlu/Seçmeli
0805811 Mesnevi Edebiyatı-II 2 3 S
0805812 Edebiyat Felsefesi-II 2 3 S
 
Toplam Kredi Sayısı: 156
Toplam Seçmeli Ders Kredi Sayısı: 40
(Seçmeli Dersler: 12 kredi +Zorunlu Seçmeli Dersler: 28 kredi)
 

BOLOGNA

 Bölüm Bilgi Paketi

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

MEZUN PORTALI

BAĞLANTILAR