MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
(Ders Bologna bilgilerine ulaşmak için ilgili dersin adına tıklayınız)

 
1. Yıl (Güz Dönemi) (I. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB001 Eğitime Giriş 2 0 2 3
MB004 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
GK002 Yabancı Dil 1 2 0 2 3
GK003 Türk Dili 1 3 0 3 5
GK004 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
MÜZ101 Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 2 2 3 5
MÜZ102 Piyano Eğitimi 1 1 0 1 1
MÜZ103 Ses Eğitimi 1 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (A) Gitar 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (B) Gitar 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (C) Keman 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (D) Keman 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (E) Viyola 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (F) Viyolonsel 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (G) Flüt 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (H) Bağlama 1 0 1 1
MÜZ104 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (I) Kanun 1 0 1 1
  Toplam 19 2 20 30
 
 
1. Yıl (Bahar Dönemi) (II. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB003 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3
MB002 Eğitim Felsefesi 2 0 2 3
GK005 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 3
GK006 Yabancı Dil 2 2 0 2 3
GK007 Türk Dili 2 3 0 3 5
GKS Seçmeli 1 2 0 2 3
MÜZ 201 Batı Müziği Teori ve Uygulaması 2 2 2 3 5
MÜZ 202 Piyano Eğitimi 2 1 0 1 1
MÜZ 203 Ses Eğitimi 2 1 0 1 1
MÜZ 204 Müzik Kültürü 2 0 2 2
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (A) Gitar 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (B) Gitar 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (C) Keman 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (D) Keman 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (E) Viyola 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (F) Viyolonsel 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (G) Flüt 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (H) Bağlama 1 0 1 1
MÜZ 205 Bireysel Çalgı Eğitimi 2 (I) Kanun 1 0 1 1
  Toplam 20 2 21 30
 
 
2. Yıl (Güz Dönemi) (III. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB007 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
MBS Seçmeli 1 2 0 2 4
MÜZS Seçmeli 1 2 0 2 4
MÜZ301 Müzik Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları 2 0 2 3
MÜZ302 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması 1 1 2 2 3
MÜZ303 Bağlama Eğitimi 1 1 0 1 1
MÜZ304 Çoksesli Koro 1 1 2 2 3
MÜZ305 Armoni ve Eşlikleme 1 2 0 3 3
MÜZ306 Batı Müziği Tarihi 2 0 2 2
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (A) Gitar 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (B) Gitar 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (C) Keman 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (D) Keman 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (E) Viyola 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (F) Viyolonsel 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (G) Flüt 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (H) Bağlama 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (I) Kanun 1 0 1 1
MÜZ307 Bireysel Çalgı Eğitimi 3 (İ) Piyano 1 0 1 1
  Toplam 18 4 20 30
 
 
2. Yıl (Bahar Dönemi) (IV. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB008 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3
MB005 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
MBS Seçmeli 2 2 0 2 4
GKS Seçmeli 2 2 0 2 3
MÜZS Seçmeli 2 2 0 2 4
MÜZ401 Müzik Öğretimi Programları 2 0 2 3
MÜZ402 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması 2 1 2 2 2
MÜZ403 Bağlama Eğitimi 2 1 0 1 1
MÜZ404 Çoksesli Koro 2 1 2 2 2
MÜZ405 Armoni ve Eşlikleme 2 2 0 2 2
MÜZ406 Türk Müziği Tarihi 2 0 2 2
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (A) Gitar 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (B) Gitar 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (C) Keman 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (D) Keman 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (E) Viyola 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (F) Viyolonsel 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (G) Flüt 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (H) Bağlama 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (I) Kanun 1 0 1 1
MÜZ407 Bireysel Çalgı Eğitimi 4 (İ) Piyano 1 0 1 1
  Toplam 20 4 22 30

 
3. Yıl (Güz Dönemi) (V. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB009 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
MB010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
MBS Seçmeli 3 2 0 2 4
GKS Seçmeli 3 2 0 2 3
MÜZS Seçmeli 3 2 0 2 4
MÜZ501 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması 1 1 2 2 3
MÜZ502 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme 1 1 0 1 1
MÜZ503 Türk Halk Müziği Korosu 1 1 2 2 4
MÜZ504 Orkestra – Oda Müziği 1 (A) Orkestra 1 2 2 4
MÜZ504 Orkestra – Oda Müziği 1 (B) Oda Müziği 1 2 2 4
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (A) Gitar 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (B) Gitar 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (C) Keman 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (D) Keman 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (E) Viyola 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (F) Viyolonsel 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (G) Flüt 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (H) Bağlama 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (I) Kanun 1 0 1 1
MÜZ505 Bireysel Çalgı Eğitimi 5 (İ) Piyano 1 0 1 1
  Toplam 15 6 18 30
 
 
3. Yıl (Bahar Dönemi) (VI. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB011 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
MB012 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
MBS Seçmeli 4 2 0 2 4
GKS Seçmeli 4 2 0 2 3
MÜZS Seçmeli 4 2 0 2 4
MÜZ601 Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması 2 1 2 2 3
MÜZ602 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme 2 1 0 1 1
MÜZ603 Türk Halk Müziği Korosu 2 1 2 2 1
MÜZ604 Orkestra – Oda Müziği 2 (A) Orkestra 1 2 2 3
MÜZ604 Orkestra – Oda Müziği 2 (B) Oda Müziği 1 2 2 3
MÜZ605 Okul Müziği Dağarı 2 0 2 3
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (A) Gitar 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (B) Gitar 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (C) Keman 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (D) Keman 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (E) Viyola 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (F) Viyolonsel 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (G) Flüt 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (H) Bağlama 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (I) Kanun 1 0 1 1
MÜZ606 Bireysel Çalgı Eğitimi 6 (İ) Piyano 1 0 1 1
  Toplam 17 6 20 30
 
 
4. Yıl (Güz Dönemi) (VII. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MBMÜZ015 Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10
MB013 Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
MBS Seçmeli 5 2 0 2 4
MÜZS Seçmeli 5 2 0 2 4
MÜZ701 Orkestra – Oda Müziği 3 (A) Orkestra 1 2 2 3
MÜZ701 Orkestra – Oda Müziği 3 (B) Oda Müziği 1 2 2 3
MÜZ702 Türk Sanat Müziği Korosu 1 1 2 2 3
MÜZ703 Orff Çalgıları 2 0 2 2
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (A) Gitar 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (B) Gitar 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (C) Keman 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (D) Keman 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (E) Viyola 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (F) Viyolonsel 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (G) Flüt 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (H) Bağlama 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (I) Kanun 1 0 1 1
MÜZ704 Bireysel Çalgı Eğitimi 7 (İ) Piyano 1 0 1 1
  Toplam 13 10 18 30
 
 
4. Yıl (Bahar Dönemi) (VIII. Yarıyıl)
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MBMÜZ016 Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 10
MB014 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3
MBS Seçmeli 6 2 0 2 4
GK008 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
MÜZS Seçmeli 6 2 0 2 4
MÜZ801 Orkestra – Oda Müziği 4 (A) Orkestra 1 2 2 3
MÜZ801 Orkestra – Oda Müziği 4 (B) Oda Müziği 1 2 2 3
MÜZ802 Türk Sanat Müziği Korosu 2 1 2 2 3
  Toplam 11 12 17 30
 
 
Genel Toplam T U K AKTS Saat Yüzde
(MB) Meslek Bilgisi 44 12 50 86 56 32
(GK) Genel Kültür 26 2 27 42 28 17
(AE) Alan Eğitimi 63 32 79 112 95 51
Toplam 133 46 156 240 179 100